KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 17:17
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -93.163 -93.163 -93.163 2.800.001 2.308.004 9.706.097 19.893.118 19.893.118
Transferler
10 0 0 0 0 0 1.267.457 8.438.640 -9.706.097 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 78.890 78.890 78.890 0 0 4.394.250 4.473.140 4.473.140
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 4.394.250 4.394.250 4.394.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 78.890 78.890 78.890 0 0 0 78.890 78.890
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 -8.193.895 0 -8.193.895 -8.193.895
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 172.179 -14.273 -14.273 -14.273 4.067.458 2.552.749 4.394.250 16.172.363 16.172.363
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740
Transferler
10 0 0 0 0 0 1.326.207 12.423.801 -13.750.008 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 32.308 32.308 32.308 0 0 11.461.486 11.493.794 11.493.794
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 11.461.486 11.461.486 11.461.486
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 32.308 32.308 32.308 0 0 0 32.308 32.308
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 -12.242.746 0 -12.242.746 -12.242.746
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 172.179 -7.346 -7.346 -7.346 5.393.665 2.733.804 11.461.486 24.753.788 24.753.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.316.712 9.469.813
Dönem Karı (Zararı)
11.461.486 4.394.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.731.901 1.040.306
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,12 182.555 184.174
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
807.363 941.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
807.363 965.743
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -24.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-964.897 -1.705.647
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.030.593 -1.817.584
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
65.696 111.937
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 4.379
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 3.706.880 1.615.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.310.443 7.073.266
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 4.891.600
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.869.491 2.065.280
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.728 -641.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.960.219 2.706.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
49.266 -3.185
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
202 -1.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.064 -1.859
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-727.911 -228.137
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
591.341 444.939
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
601.980 358.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.639 86.669
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-471.744 -97.231
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-152.796 46.447
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-318.948 -143.678
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.503.830 12.507.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.792.276 -1.296.134
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.394.842 -1.741.875
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.871
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.871
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.029.071 -6.397.936
Ödenen Temettüler
0 -8.193.895
Alınan Faiz
1.029.071 1.795.959
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.345.783 3.068.006
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -4.379
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.345.783 3.063.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.755.954 14.146.753
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.101.737 17.210.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.107.225 24.759.920
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
6 3.664.365 5.533.856
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 3.029.884 2.939.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
634.481 2.594.700
Diğer Alacaklar
7 142.065 4.787
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 5.165 4.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
136.900 0
Peşin Ödenmiş Giderler
551.864 141.667
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 283.962 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
267.902 141.667
Diğer Dönen Varlıklar
54 634
ARA TOPLAM
41.465.573 30.440.864
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.465.573 30.440.864
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 1.322.984 1.494.179
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 40.717 51.203
Peşin Ödenmiş Giderler
322.586 4.872
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 453.480 621.872
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.139.767 2.172.126
TOPLAM VARLIKLAR
43.605.340 32.612.990
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
655.966 258.264
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
655.966 258.264
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
655.966 258.264
Ticari Borçlar
6 895.202 303.861
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 601.980 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
293.222 303.861
Diğer Borçlar
7 12.707.903 631.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12.242.746 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
465.157 631.798
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 1.559.992 1.407.234
Kısa Vadeli Karşılıklar
982.519 2.023.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
820.987 1.862.337
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
161.532 161.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
716.044 725.412
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 575.388 607.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
140.656 117.647
ARA TOPLAM
17.517.626 5.350.438
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.517.626 5.350.438
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
666.600 1.130.716
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
666.600 1.130.716
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
666.600 1.130.716
Uzun Vadeli Karşılıklar
667.326 629.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
667.326 629.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.333.926 1.759.812
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.851.552 7.110.250
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.753.788 25.502.740
Ödenmiş Sermaye
10 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.346 -39.654
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.346 -39.654
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.346 -39.654
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 5.393.665 4.067.458
Yasal Yedekler
10 5.393.665 4.067.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.733.804 2.552.749
Net Dönem Karı veya Zararı
11.461.486 13.750.008
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.753.788 25.502.740
TOPLAM KAYNAKLAR
43.605.340 32.612.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 22.080.210 11.375.185 10.532.876 5.975.504
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -310.948 -119.888 -160.418 -31.709
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.769.262 11.255.297 10.372.458 5.943.795
BRÜT KAR (ZARAR)
21.769.262 11.255.297 10.372.458 5.943.795
Genel Yönetim Giderleri
12 -7.656.258 -7.104.055 -3.713.208 -3.000.301
Pazarlama Giderleri
-242.750 -47.129 -65.055 -24.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
66.305 57.629 19.191 33.470
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.936.559 4.161.742 6.613.386 2.952.675
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.321.607 1.960.269 625.072 840.837
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-89.800 -111.937 -31.984 -111.937
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.168.366 6.010.074 7.206.474 3.681.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.168.366 6.010.074 7.206.474 3.681.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.706.880 -1.615.824 -1.574.831 -827.809
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -3.547.600 -1.608.773 -1.639.332 -810.296
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -159.280 -7.051 64.501 -17.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.461.486 4.394.250 5.631.643 2.853.766
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.461.486 4.394.250 5.631.643 2.853.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.461.486 4.394.250 5.631.643 2.853.766
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
32.308 78.890 -17.007 80.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.420 101.141 -21.805 103.202
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.112 -22.251 4.798 -22.704
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-9.112 -22.251 4.798 -22.704
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.308 78.890 -17.007 80.498
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.493.794 4.473.140 5.614.636 2.934.264
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.493.794 4.473.140 5.614.636 2.934.264http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869061


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: -5,08% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5405 Değişim: 0,77%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,6792
Açılış: 13,4375
15,3586 Değişim: 0,16%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,5247
Açılış: 15,3342
789,34 Değişim: 0,41%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 799,36
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.