KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 - 20:16
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 172.179 -125.055 -125.055 -125.055 5.255.783 2.308.004 6.086.405 15.697.316 15.697.316
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Transferler
0 0 0 0 0 544.218 5.542.187 -6.086.405 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 31.892 31.892 31.892 0 0 9.706.097 9.737.989 9.737.989
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 9.706.097 9.706.097 9.706.097
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 31.892 31.892 31.892 0 0 0 31.892 31.892
Sermaye Arttırımı
13 3.000.000 0 0 0 0 -3.000.000 0 0
Kar Payları
13 0 0 0 0 0 0 -5.542.187 0 -5.542.187 -5.542.187
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 172.179 -93.163 -93.163 -93.163 2.800.001 2.308.004 9.706.097 19.893.118 19.893.118
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -93.163 -93.163 -93.163 2.800.001 2.308.004 9.706.097 19.893.118 19.893.118
Transferler
0 0 0 0 0 1.267.457 8.438.640 -9.706.097 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 53.509 53.509 53.509 0 0 13.750.008 13.803.517 13.803.517
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 13.750.008 13.750.008 13.750.008
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 53.509 53.509 53.509 0 0 0 53.509 53.509
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
13 0 0 0 0 0 0 -8.193.895 0 -8.193.895 -8.193.895
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.802.408 2.048.673
Dönem Karı (Zararı)
13.750.008 9.706.097
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.439.525 1.921.276
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 401.330 131.495
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.936.952 1.442.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.961.119 1.442.681
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-24.167 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.877.021 -2.278.983
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.056.033 -2.278.983
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
179.012 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -112.803
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -112.803
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 3.978.264 2.738.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.536.119 -6.142.068
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.891.600 -4.778.797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.411.114 -1.605.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.070.935 292.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
659.821 -1.897.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-321.998 -946
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.395 -946
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-320.603 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.336 203.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-170.434 -168.417
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-230.879 -195.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.445 27.403
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
558.401 207.217
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
550.572 126.445
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.829 80.772
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.725.652 5.485.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.311.680 -1.182.049
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.611.564 -2.254.583
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.870 -383.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.870 -383.410
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.870 -374.939
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -55.000 -8.471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.134.337 -3.217.188
Ödenen Temettüler
21 -8.193.895 -5.542.187
Alınan Faiz
3.059.558 2.324.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.609.201 -1.551.925
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.609.201 -1.551.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.146.753 15.698.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.755.954 14.146.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.759.920 14.154.245
Finansal Yatırımlar
5 0 4.891.600
Ticari Alacaklar
6 5.533.856 4.122.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 2.939.156 868.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.594.700 3.254.521
Diğer Alacaklar
7 4.787 4.026
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 4.787 4.026
Peşin Ödenmiş Giderler
12 141.667 136.203
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
141.667 136.203
Diğer Dönen Varlıklar
634 0
ARA TOPLAM
30.440.864 23.308.816
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.440.864 23.308.816
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 1.494.179 358.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 51.203 6.589
Peşin Ödenmiş Giderler
4.872 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 621.872 455.909
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.172.126 821.004
TOPLAM VARLIKLAR
32.612.990 24.129.820
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
258.264 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
258.264 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
258.264 0
Ticari Borçlar
6 303.861 474.295
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 0 230.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
303.861 243.416
Diğer Borçlar
7 631.798 451.704
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
631.798 451.704
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.407.234 859.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.023.869 1.540.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.862.337 1.354.317
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 161.532 185.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 725.412 355.756
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 607.765 315.370
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
117.647 40.386
ARA TOPLAM
5.350.438 3.681.250
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.350.438 3.681.250
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.130.716 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.130.716 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.130.716 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 629.096 555.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
629.096 555.452
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.759.812 555.452
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.110.250 4.236.702
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.502.740 19.893.118
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -39.654 -93.163
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.654 -93.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.654 -93.163
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 4.067.458 2.800.001
Yasal Yedekler
4.067.458 2.800.001
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.552.749 2.308.004
Net Dönem Karı veya Zararı
13.750.008 9.706.097
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.502.740 19.893.118
TOPLAM KAYNAKLAR
32.612.990 24.129.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 29.304.390 22.803.200
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -224.019 -358.865
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.080.371 22.444.335
BRÜT KAR (ZARAR)
29.080.371 22.444.335
Genel Yönetim Giderleri
15 -14.410.218 -12.209.837
Pazarlama Giderleri
15 -157.382 -73.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 58.021 109.742
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.570.792 10.270.333
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 3.336.492 2.402.780
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -179.012 -228.130
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.728.272 12.444.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.728.272 12.444.983
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.978.264 -2.738.886
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.159.319 -2.822.119
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 181.055 83.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.750.008 9.706.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.750.008 9.706.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.750.008 9.706.097
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
53.509 31.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 68.601 40.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.092 -8.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-15.092 -8.995
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.509 31.892
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.803.517 9.737.989
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.803.517 9.737.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821862


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 0,00% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5322 Değişim: -0,04%
Düşük 9,5112 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0944 Değişim: 0,25%
Düşük 11,0486 27.10.2021 Yüksek 11,1017
Açılış: 11,067
548,27 Değişim: -0,30%
Düşük 547,83 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.