KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2021 - 18:21
KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.825.952.804 735.987.530 837.224.076 354.716.093
Satışların Maliyeti
13 -1.675.910.796 -638.150.415 -777.659.355 -306.894.469
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
150.042.008 97.837.115 59.564.721 47.821.624
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 4.223.412 0 1.931.488 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
4.223.412 0 1.931.488 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 0 -741.811 0 -218.325
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -741.811 0 -218.325
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.223.412 -741.811 1.931.488 -218.325
BRÜT KAR (ZARAR)
154.265.420 97.095.304 61.496.209 47.603.299
Genel Yönetim Giderleri
14 -35.679.375 -24.801.570 -18.250.142 -12.567.632
Pazarlama Giderleri
14 -28.159.908 -13.993.817 -13.276.787 -7.991.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.409.066 1.333.181 923.390 1.213.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-783.865 -369.667 -64.416 -151.777
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.051.338 59.263.431 30.828.254 28.106.043
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
91.051.338 59.263.431 30.828.254 28.106.043
Finansman Gelirleri
15 88.124.480 56.447.937 37.489.283 33.683.292
Finansman Giderleri
15 -50.273.318 -22.127.526 -23.361.520 -12.198.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
128.902.500 93.583.842 44.956.017 49.590.872
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.806.810 -20.862.249 -16.376.770 -12.801.443
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -32.755.660 -22.469.445 -15.850.655 -14.657.334
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -51.150 1.607.196 -526.115 1.855.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.095.690 72.721.593 28.579.247 36.789.429
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.095.690 72.721.593 28.579.247 36.789.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
96.095.690 72.721.593 28.579.247 36.789.429
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
143.202.322 129.178.500
Dönem Karı (Zararı)
96.095.690 72.721.593
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
96.095.690 72.721.593
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.954.598 13.610.541
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7_8_9 2.778.985 1.543.133
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6 3.535.113 2.325.753
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-37.154.423 -10.354.684
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -82.127.588 -28.810.549
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 44.973.165 18.455.865
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.887 -765.910
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.887 -765.910
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 32.806.810 20.862.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.103.509 3.791.235
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.394.935 47.189.762
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.842.151 -60.548.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.647.727 108.085.540
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-64.127 37.322
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-64.127 37.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.578.277 -90.972.440
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.153.797 90.123.369
Alınan Temettüler
11.887 765.910
Alınan Faiz
79.766.149 29.028.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.167.283 -2.647.622
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -34.562.228 11.908.581
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.986.223 -1.191.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.750 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 214.750 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.200.973 -1.563.178
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -6.005.772 -1.112.383
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -195.201 -450.795
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 371.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-178.983.442 -72.990.577
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
12 -134.000.000 -54.915.609
Ödenen Faiz
-44.983.442 -18.074.968
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.767.343 54.995.945
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.893.296 1.610.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.874.047 56.606.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 179.500.374 112.707.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 139.626.327 169.314.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 188.689.807 263.972.609
Finansal Yatırımlar
4 35.685.908 37.860.428
Ticari Alacaklar
5_6 294.337.733 295.216.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 235.968 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 294.101.765 295.216.440
Diğer Alacaklar
36.171.655 36.597.214
Peşin Ödenmiş Giderler
4.328.410 6.531.057
ARA TOPLAM
559.213.513 640.177.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
559.213.513 640.177.748
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 6.562.685 6.783.100
Maddi Duran Varlıklar
7 9.612.390 5.044.707
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 10.111.623 3.385.713
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.218.809 1.443.133
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 1.416.643 1.467.793
Diğer Duran Varlıklar
3.982.555 3.450.502
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.904.705 21.574.948
TOPLAM VARLIKLAR
592.118.218 661.752.696
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5_6 227.533.722 260.181.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 197.553 2.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 227.336.169 260.179.264
Diğer Borçlar
8.038.405 12.043.570
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.733.412 1.871.734
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
9 4.733.412 1.871.734
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 11.469.110 13.275.678
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.707.319 5.061.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.953.651 4.493.644
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 753.668 568.107
ARA TOPLAM
256.481.968 292.434.182
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.481.968 292.434.182
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
5.676.074 1.875.969
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
9 5.676.074 1.875.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.840.933 3.198.577
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.517.007 5.074.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
265.998.975 297.508.728
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
326.119.243 364.243.968
Ödenmiş Sermaye
12 150.000.000 104.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.471.590 4.692.005
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.277.443 5.497.858
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-805.853 -805.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.246.202 33.087.795
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.305.761 35.368.414
Net Dönem Karı veya Zararı
96.095.690 187.095.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
326.119.243 364.243.968
TOPLAM KAYNAKLAR
592.118.218 661.752.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
126.714 9.634.044 81.223.486 -90.984.244 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
371.200 72.721.593 73.092.793 73.092.793
Dönem Karı (Zararı)
72.721.593 72.721.593 72.721.593
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
371.200 371.200 371.200
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
12 -54.915.609 -54.915.609 -54.915.609
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 3.302.608 33.087.795 35.241.700 72.721.593 248.353.696 248.353.696
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 4.692.005 33.087.795 35.368.414 187.095.754 364.243.968 364.243.968
Transferler
40.158.407 146.937.347 -187.095.754 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-220.415 96.095.690 95.875.275 95.875.275
Dönem Karı (Zararı)
96.095.690 96.095.690 96.095.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-220.415 -220.415 -220.415
Sermaye Arttırımı
12 46.000.000 -46.000.000
Kar Payları
12 -134.000.000 -134.000.000 -134.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 4.471.590 73.246.202 2.305.761 96.095.690 326.119.243 326.119.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
96.095.690 72.721.593 28.579.247 36.789.429
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-220.415 371.200 -213.094 371.200
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-220.415 371.200 -213.094 371.200
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-220.415 371.200 -213.094 371.200
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.875.275 73.092.793 28.366.153 37.160.629
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
95.875.275 73.092.793 28.366.153 37.160.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957722


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.485 Değişim: 0,31% Hacim : 5.471 Mio.TL Son veri saati : 10:59
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.475
9,7557 Değişim: 1,59%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,3747 Değişim: 1,63%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
564,90 Değişim: 2,05%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.