KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 21:39
KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.513.968.865 182.705.350 787.407.391 98.884.586
Satışların Maliyeti
13 -1.467.324.349 -152.556.950 -764.658.305 -83.561.500
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.644.516 30.148.400 22.749.086 15.323.086
BRÜT KAR (ZARAR)
46.644.516 30.148.400 22.749.086 15.323.086
Genel Yönetim Giderleri
-17.372.596 -16.400.589 -8.932.457 -8.099.427
Pazarlama Giderleri
-6.048.517 -4.241.188 -3.256.425 -2.202.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
358.346 531.461 293.441 215.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-54.187 -342.454 6.245 -46.069
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.527.562 9.695.630 10.859.890 5.190.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 1.090.810 902.065 522.808 420.367
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.618.372 10.597.695 11.382.698 5.610.450
Finansman Gelirleri
14 63.903.632 39.096.304 32.046.171 16.826.710
Finansman Giderleri
14 -60.581.985 -34.318.695 -30.258.204 -14.566.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.940.019 15.375.304 13.170.665 7.870.835
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.951.243 -2.833.342 -2.640.358 -1.411.057
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -4.586.429 -2.825.991 1.137.508 -1.253.120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.364.814 -7.351 -3.777.866 -157.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.988.776 12.541.962 10.530.307 6.459.778
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.988.776 12.541.962 10.530.307 6.459.778
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.988.776 12.541.962 10.530.307 6.459.778
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.000.000 -805.853 1.551.413 10.610.120 675.741 16.476.308 110.507.729 110.507.729
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16.476.308 -16.476.308 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.735 12.541.962 12.583.697 12.583.697
Dönem Karı (Zararı)
12.541.962 12.541.962 12.541.962
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41.735 41.735 41.735
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
82.000.000 -805.853 1.593.148 10.610.120 17.152.049 12.541.962 123.091.426 123.091.426
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.000.000 -805.853 1.924.018 12.135.929 3.462.787 32.564.001 131.280.882 131.280.882
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.375.838 28.188.163 -32.564.001 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
139.563 21.988.776 22.128.339 22.128.339
Dönem Karı (Zararı)
21.988.776 21.988.776 21.988.776
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
139.563 139.563 139.563
Sermaye Arttırımı
12 22.000.000 -590.058 -21.409.942 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-4.100.000 -4.100.000 -4.100.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 -805.853 2.063.581 15.921.709 6.141.008 21.988.776 149.309.221 149.309.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.323.947 18.776.458
Dönem Karı (Zararı)
21.988.776 12.541.962
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.988.776 12.541.962
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.005.540 -100.100
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
566.115 444.838
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5 1.798.715 2.301.394
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.905.481 -4.777.609
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -42.835.226 -39.096.304
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 53.740.707 34.318.695
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.125.204 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.125.204 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.090.810 -902.065
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 5.951.243 2.833.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.035.776 -22.291.487
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.802.703 -1.063.041
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.208.105 -67.590.420
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.591.325 56.640.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.566.357 -10.278.858
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.958.540 -9.849.625
Alınan Temettüler
225.000 0
Alınan Faiz
44.194.814 34.412.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.507.100 -1.811.804
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.547.307 -3.974.185
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.720.521 -296.265
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.580.959 -254.530
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.056.314 -212.911
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -524.645 -41.619
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-139.562 -41.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.382.419 252.168.782
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-56.224.148 286.487.477
Ödenen Temettüler
-4.100.000
Ödenen Faiz
-52.058.271 -34.318.695
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.778.993 270.648.975
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.884.248 34.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.894.745 270.683.565
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 708.142.622 445.069.459
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 651.247.877 715.753.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.988.776 12.541.962 10.530.307 6.459.778
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
139.563 41.735 39.457 26.830
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
139.563 41.735 39.457 26.830
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.563 41.735 39.457 26.830
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.128.339 12.583.697 10.569.764 6.486.608
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.128.339 12.583.697 10.569.764 6.486.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 676.909.081 730.203.008
Finansal Yatırımlar
24.527.947 22.725.244
Ticari Alacaklar
4-5 118.502.284 101.342.889
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 856.456 304.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 117.645.828 101.037.974
Diğer Alacaklar
16.784.868 10.649.909
Türev Araçlar
7.704.365 579.161
Peşin Ödenmiş Giderler
1.494.546 1.526.068
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 4.802.319 2.841.441
ARA TOPLAM
850.725.410 869.867.720
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
850.725.410 869.867.720
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.348.823 3.209.261
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 8.227.549 7.361.739
Maddi Duran Varlıklar
2.704.595 2.091.526
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
706.603 304.828
Diğer Duran Varlıklar
1.930.507 1.638.281
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.918.077 14.605.635
TOPLAM VARLIKLAR
867.643.487 884.473.355
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 606.834.659 663.058.807
Ticari Borçlar
4-5 77.100.529 78.691.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 8.084 766.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 77.092.445 77.924.979
Diğer Borçlar
27.246.734 4.927.193
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.638.864 3.622.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.761.752 2.714.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 877.112 907.490
ARA TOPLAM
713.820.786 750.299.864
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
713.820.786 750.299.864
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.755.565 1.499.508
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 2.757.915 1.393.101
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.513.480 2.892.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
718.334.266 753.192.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.309.221 131.280.882
Ödenmiş Sermaye
12 104.000.000 82.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-805.853 -805.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.063.581 1.924.018
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.921.709 12.135.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.141.008 3.462.787
Net Dönem Karı veya Zararı
21.988.776 32.564.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.309.221 131.280.882
TOPLAM KAYNAKLAR
867.643.487 884.473.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702249


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 0,00% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4556 Değişim: 0,23%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,5080
Açılış: 13,425
15,2924 Değişim: 0,32%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,3165
Açılış: 15,2436
796,40 Değişim: 0,08%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 799,25
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.