KAP ***HLKFA*** HALK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

05.10.2018 - 17:40
KAP ***HLKFA*** HALK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***HLKFA*** HALK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.016.364 16.096.671
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
20.042 10.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.042 10.834
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.042 10.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.036.406 16.107.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.1 46.500.000 -21.079 383.110 383.110 11.099.378 1.117.440 9.981.938 57.961.409
Yeni Bakiye
18.1 46.500.000 -21.079 383.110 383.110 11.099.378 1.117.440 9.981.938 57.961.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.834 10.834
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
18.1 9.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Dönem Net Karı (Zararı)
16.096.671 16.096.671 16.096.671
Kar Dağıtımı
18.3 834.722 834.722 -834.722 9.147.216 -9.981.938
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3 834.722 834.722 -834.722 9.147.216 -9.981.938
Dönem Sonu Bakiyeler
18 55.500.000 -10.245 1.217.832 1.217.832 17.361.327 1.264.656 16.096.671 74.068.914
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.1 55.500.000 -10.245 1.217.832 1.217.832 17.361.327 1.264.656 16.096.671 74.168.914
Yeni Bakiye
18.1 55.500.000 -10.245 1.217.832 1.217.832 17.361.327 1.264.656 16.096.671 74.168.914
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.042 20.042
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
18.1 14.500.000 -14.500.000 -14.500.000
Dönem Net Karı (Zararı)
32.016.364 32.016.364 32.016.364
Kar Dağıtımı
18.3 2.861.327 2.861.327 -2.861.327 13.235.344 -16.096.671
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3 2.861.327 2.861.327 -2.861.327 13.235.344 -16.096.671
Dönem Sonu Bakiyeler
18 70.000.000 9.797 4.079.159 4.079.159 32.016.364 32.016.364 106.105.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
42.699.178 38.982.318
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
161.939.257 117.340.149
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-112.728.069 -80.338.079
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.419.845 9.549.789
Elde Edilen Diğer Kazançlar
570.478
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
3.958.440 217.989
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.251.779 -10.290.850
Ödenen Vergiler
17 -6.821.203 -5.919.869
Diğer
-817.313 7.852.711
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-38.127.251 -37.703.069
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-84.601.725 -659.724.417
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.774.398 4.755.715
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.869.276 364.415
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
44.395.276 622.884.221
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.984.320 -5.983.003
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.571.927 1.279.249
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -239.175 -234.643
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-93
Diğer
8 -467.968 -243.205
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-707.143 -477.941
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.864.784 801.308
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.2(I) 1.963.307 1.161.999
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.2(I) 5.828.091 1.963.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19 168.981.810 133.747.633
FAKTORİNG GELİRLERİ
168.981.810 133.747.633
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
159.561.965 124.197.844
İskontolu
54.880.613 44.981.198
Diğer
104.681.352 79.216.646
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.419.845 9.549.789
İskontolu
804.137 1.517.226
Diğer
8.615.708 8.032.563
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -113.332.338 -80.338.079
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-112.198.285 -79.451.553
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.134.053 -886.526
BRÜT KAR (ZARAR)
55.649.472 53.409.554
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -16.667.072 -14.563.381
Personel Giderleri
-11.206.001 -10.063.731
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-108.782 -81.715
Genel İşletme Giderleri
-4.229.304 -3.843.871
Diğer
-1.122.985 -574.064
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
38.982.400 38.846.173
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 38.821.410 18.747.913
Bankalardan Alınan Faizler
12.044 9.619
Kambiyo İşlemleri Karı
34.448.838 18.316.197
Diğer
4.360.528 422.097
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
23 -4.820.705 -18.678.589
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -33.223.069 -18.167.816
Kambiyo İşlemleri Zararı
-33.207.270 -18.108.601
Diğer
-15.799 -59.215
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
39.760.036 20.747.681
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.760.036 20.747.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
25 -7.743.672 -4.651.010
Cari Vergi Karşılığı
17,25 -9.829.222 -4.949.727
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10 2.085.550 298.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
32.016.364 16.096.671
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.016.364 16.096.671
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
32.016.364 16.096.671
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başı Kazanç 26 0,45740000 0,29000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başı Kazanç 26 0,45740000 0,29000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
643 0 643 1.215 0 1.215
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0 0
BANKALAR
3 5.003.854 823.594 5.827.448 1.585.577 376.515 1.962.092
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
4 1.025.516.495 186.415.813 1.211.932.308 849.636.746 284.891.836 1.134.528.582
İskontolu Faktoring Alacakları
430.323.869 63.853.640 494.177.509 226.225.108 249.211.352 475.436.460
Yurt İçi
446.624.418 26.422.109 473.046.527 234.044.376 249.705.257 483.749.633
Yurt Dışı
0 37.895.123 37.895.123 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-16.300.549 -463.592 -16.764.141 -7.819.268 -493.905 -8.313.173
Diğer Faktoring Alacakları
595.192.626 122.562.173 717.754.799 623.411.638 35.680.484 659.092.122
Yurt İçi
595.192.626 595.192.626 623.411.638 623.411.638
Yurt Dışı
0 122.562.173 122.562.173 0 35.680.484 35.680.484
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
5 1.649.748 11.568 1.661.316 1.004.770 72.117 1.076.887
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 0 0 0 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
24.177.959 0 24.177.959 23.315.694 0 23.315.694
Özel Karşılıklar (-)
-24.177.959 0 -24.177.959 -23.315.694 0 -23.315.694
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
6 0 6 6 0 6
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 665.388 0 665.388 807.215 0 807.215
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 588.442 588.442 322.815 322.815
Diğer
588.442 588.442 322.815 322.815
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
9 456.678 31.044 487.722 381.932 30.022 411.954
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
17 0 0 0 970.394 970.394
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 4.012.198 4.012.198 1.926.648 1.926.648
DİĞER AKTİFLER
11 25.449 25.449 26.404 26.404
ARA TOPLAM
1.037.918.901 187.282.019 1.225.200.920 856.663.722 285.370.490 1.142.034.212
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
1.037.918.901 187.282.019 1.225.200.920 856.663.722 285.370.490 1.142.034.212
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
12 952.140.245 156.053.855 1.108.194.100 779.797.433 284.001.391 1.063.798.824
FAKTORİNG BORÇLARI
13 2.306.850 754.653 3.061.503 382.635 205.323 587.958
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
14 417.753 75.961 493.714 139.963 71.011 210.974
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
15 2.126.538 2.126.538 1.627.462 1.627.462
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
16 1.749.096 1.749.096 1.423.744 1.423.744
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.521.965 1.521.965 1.310.600 1.310.600
Diğer Karşılıklar
227.131 227.131 113.144 113.144
ERTELENMİŞ GELİRLER
14 237.389 225.241 462.630 184.815 131.521 316.336
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
17 3.008.019 3.008.019 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
961.985.890 157.109.710 1.119.095.600 783.556.052 284.409.246 1.067.965.298
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
106.105.320 0 106.105.320 74.068.914 0 74.068.914
Ödenmiş Sermaye
18.1 70.000.000 70.000.000 55.500.000 55.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
9.797 9.797 -10.245 -10.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
18.3 4.079.159 4.079.159 1.217.832 1.217.832
Yasal Yedekler
4.079.159 4.079.159 1.217.832 1.217.832
Kar veya Zarar
32.016.364 32.016.364 17.361.327 17.361.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.264.656 1.264.656
Net Dönem Karı veya Zararı
32.016.364 32.016.364 16.096.671 16.096.671
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
1.068.091.210 157.109.710 1.225.200.920 857.624.966 284.409.246 1.142.034.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 37.474.824 37.474.824 2.571.349 29.375.314 31.946.663
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
605.626.452 8.176.786 613.803.238 506.410.612 5.769.181 512.179.793
ALINAN TEMİNATLAR
4,28 19.924.334.159 6.677.758.469 26.602.092.628 13.707.289.473 6.211.489.174 19.918.778.647
VERİLEN TEMİNATLAR
28 50.215.682 50.215.682 361.256 361.256
TAAHHÜTLER
41.589.658 41.589.658
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
28 514.690.396 68.191.859 582.882.255 329.514.185 29.075.161 358.589.346
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
21.094.866.689 6.833.191.596 27.928.058.285 14.546.146.875 6.275.708.830 20.821.855.705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712018


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,00% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,7578 Değişim: -0,20%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,1066 Değişim: -0,10%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.451,30 Değişim: 0,03%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.455,37
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.