KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2023 - 05:40
KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.311.566 -7.975.443
Dönem Karı (Zararı)
1.586.132.424 49.376.911
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.530.664.486 -38.800.017
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 478.163 978.106
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12-13 5.868.456 521.931
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-20 59.927.369 -3.735.054
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.596.938.474 -36.565.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.416.386 -23.404.797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.763.079 -1.085.080
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -194.559.052 -47.118.846
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16.591.343 8.705.868
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.087.678 67.282.062
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
506.172.347 23.394.807
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-153.770.267 -74.583.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-140.763.696 -34.151.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.006.571 -40.431.699
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.051.552 -12.827.903
Alınan Faiz
28.260.014 4.852.460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-735.940.607 -200.107.744
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -186.321 -1.821.849
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 3.538.983
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -735.754.286 -201.824.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
652.469.234 629.981.248
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 510.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-18.825.973 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.105.225.714 -790.622.172
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-363.999.874 957.345.046
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-21.321.425 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-342.678.449 957.345.046
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
19 -69.930.633 -46.741.626
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.159.807 421.898.061
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.159.807 421.898.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
471.225.117 53.087.564
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
469.065.310 474.985.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 61.003 58.787.783 1.821.583.883 378.556.382 3.300.178.143 0 3.300.178.143
Transferler
0 0 0 0 3.634.796 374.921.586 -378.556.382 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 49.376.911 49.376.911 0 49.376.911
Sermaye Arttırımı
15 510.000.000 -14.378.002 426.500 0 0 0 0 496.048.498 0 496.048.498
Kar Payları
0 0 31.095.350 0 0 -52.150.747 0 -21.055.397 0 -21.055.397
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.530.000.000 -43.134.006 50.371.596 61.003 62.422.579 2.196.505.469 49.376.911 3.845.603.552 0 3.845.603.552
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 1.570.000.000 -33.160.263 81.040.446 -1.210.090 69.748.009 2.144.354.716 6.602.399.467 10.433.172.290 0 10.433.172.290
Transferler
0 0 0 0 0 6.602.399.467 -6.602.399.467 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.586.132.424 1.586.132.424 0 1.586.132.424
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 -4.434.528 -14.391.444 0 0 0 0 -18.825.976 0 -18.825.976
Dönem Sonu Bakiyeler
1.570.000.000 -37.594.791 66.649.001 -1.210.090 69.748.009 8.746.754.183 1.586.132.424 12.000.478.737 0 12.000.478.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 469.425.767 474.985.625
Ticari Alacaklar
5 5.424.036 6.501.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.622.085 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.801.951 6.501.311
Stoklar
6 688.912.360 494.353.308
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.210.317 3.264.038
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.210.317 3.264.038
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.795.531 1.197.589
Diğer Dönen Varlıklar
14 368.925.623 229.759.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 368.925.623 229.759.869
ARA TOPLAM
1.540.693.634 1.210.061.740
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.540.693.634 1.210.061.740
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 15.280.549.760 12.947.857.000
Maddi Duran Varlıklar
10 6.573.432 6.985.844
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.080.342 1.973.131
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.080.342 1.973.131
Peşin Ödenmiş Giderler
7 122.114.394 140.652.016
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 2.186.945 1.899.844
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
119.927.449 138.752.172
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.410.317.928 13.097.467.991
TOPLAM VARLIKLAR
16.951.011.562 14.307.529.731
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 1.001.516.570 816.798.457
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 900.619.102 715.882.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.897.468 100.915.883
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 8.057.657 20.138.014
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.057.657 20.138.014
Ticari Borçlar
5 222.469.468 384.919.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 27.430
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
222.469.468 384.892.135
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 1.502.894.198 920.321.461
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
286.400.390 453.550.110
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
1.216.493.808 466.771.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.830.434 6.396.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.442.114 5.708.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 388.320 687.483
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 132.857.964 120.756.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
132.857.964 120.756.300
ARA TOPLAM
2.874.626.291 2.269.330.059
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.874.626.291 2.269.330.059
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 1.446.003.046 887.057.769
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.444.831.407 885.676.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.171.639 1.381.760
Ticari Borçlar
73.362.420 85.000.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 73.362.420 85.000.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 553.599.610 630.000.000
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 553.599.610 630.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.941.458 2.969.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.941.458 2.969.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.075.906.534 1.605.027.382
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.950.532.825 3.874.357.441
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.000.478.737 10.433.172.290
Ödenmiş Sermaye
15 1.570.000.000 1.570.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -37.594.791 -33.160.263
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
66.649.001 81.040.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.210.090 -1.210.090
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.210.090 -1.210.090
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.210.090 -1.210.090
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 69.748.009 69.748.009
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.746.754.183 2.144.354.721
Net Dönem Karı veya Zararı
1.586.132.425 6.602.399.467
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.000.478.737 10.433.172.290
TOPLAM KAYNAKLAR
16.951.011.562 14.307.529.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 62.111.663 28.845.006
Satışların Maliyeti
16 -1.227.664 -2.837.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.883.999 26.007.304
BRÜT KAR (ZARAR)
60.883.999 26.007.304
Genel Yönetim Giderleri
18 -26.132.679 -7.375.942
Pazarlama Giderleri
18 -31.256.511 -1.440.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.597.317.649 38.179.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -115.413 -739.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.600.697.045 54.630.147
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.600.697.045 54.630.147
Finansman Giderleri
20 -14.564.622 -5.253.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.586.132.423 49.376.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.586.132.423 49.376.911
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.586.132.423 49.376.911
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.586.132.423 49.376.911
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 162.940
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 162.940
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.586.132.423 49.539.851
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.586.132.423 49.539.851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150297


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.