KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2019 - 18:51
KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.000.000 -22.271.814 49.945.096 649 37.486.655 667.368.102 107.667.056 1.630.195.744
Transferler
0 0 0 0 1.779.704 105.887.352 -107.667.056 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 12.549 0 0 252.108.771 252.121.320
Sermaye Arttırımı
30.000.000 -845.764 0 0 0 -29.154.236 0 0
Kar Payları
1 0 0 0 0 0 -2.915.412 0 -2.915.412
Dönem Sonu Bakiyeler
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 741.185.806 252.108.771 1.879.401.652 0 1.879.401.652
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 741.185.806 252.108.771 1.879.401.652 0 1.879.401.652
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 4.659.853 0 4.659.853
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
820.000.000 -23.117.5 13.198 39.266.359 745.845.659 252.108.771 1.884.061.505
Transferler
0 0 0 0 2.745.291 249.363.480 -252.108.771 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -94.701 0 0 394.801.082 394.706.381
Sermaye Arttırımı
38.000.000 -1.071.301 0 0 0 -36.928.699 0 0
Kar Payları
1 0 0 0 0 0 -3.692.870 0 -3.692.870
Dönem Sonu Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 394.801.082 2.275.075.016 0 2.275.075.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.046.848 -19.382.713
Dönem Karı (Zararı)
394.801.082 252.108.771
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-298.122.510 -208.932.248
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 176.142 412.293
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 280.265 327.177
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15-19 8.302.226 -2.371.618
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 -306.881.143 -207.300.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-111.801.660 -69.837.930
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.529.074 -5.613.101
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 148.982.981 -99.183.502
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-51.296.283 -11.665.431
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.397.740 17.491.755
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-226.958.539 52.357.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.661.153 -23.225.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.323.888 -26.824.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
662.735 3.599.386
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.123.088 -26.661.407
Alınan Faiz
5.234.204 7.276.915
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-157.964 1.779
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-154.452.869 -115.327.958
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -946.405 -50.946
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 4.236.600 862.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -157.743.064 -116.139.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.480.482 206.543.748
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 694.580.081 257.808.062
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 -606.870.299 -43.443.605
Ödenen Temettüler
1 -3.692.870 -2.915.412
Ödenen Faiz
-13.536.430 -4.905.297
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-94.019.235 71.833.077
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-94.019.235 71.833.077
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.620.763 50.787.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 28.601.528 122.620.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 28.825.032 123.145.273
Ticari Alacaklar
5 9.757.225 36.703.574
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 627 148.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.756.598 36.555.385
Stoklar
6 103.021.423 252.004.404
Peşin Ödenmiş Giderler
7 647.577 318.312
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
298.429 103.490
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
349.148 214.822
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.021.383 1.046.404
Diğer Dönen Varlıklar
13 67.692.208 18.862.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
67.692.208 18.862.938
ARA TOPLAM
210.964.848 432.080.905
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
210.964.848 432.080.905
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 6.216.382 5.799.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.216.382 5.799.107
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 2.288.772.410 1.828.384.803
Maddi Duran Varlıklar
9 800.320 270.652
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 346.313 105.718
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
346.313 105.718
Peşin Ödenmiş Giderler
7 118.829.008 67.861.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
118.829.008 67.861.990
Diğer Duran Varlıklar
13 950.204 42.430.565
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
950.204 42.430.565
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.415.914.637 1.944.852.835
TOPLAM VARLIKLAR
2.626.879.485 2.376.933.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 293.920.037 216.796.919
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 3.397.826 3.397.671
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.397.826 3.397.671
Ticari Borçlar
5 15.628.217 18.025.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 79.078 416.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.549.139 17.609.234
Ertelenmiş Gelirler
7 10.116.377 242.418.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10.116.377 242.418.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.549.747 1.079.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.262.500 970.803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 287.247 108.968
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 9.355.991 8.775.168
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.355.991 8.775.168
ARA TOPLAM
333.968.195 490.493.887
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.968.195 490.493.887
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 17.306.339 6.719.830
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.306.339 6.719.830
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 529.935 318.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
529.935 318.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.836.274 7.038.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
351.804.469 497.532.088
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.275.075.016 1.879.401.652
Ödenmiş Sermaye
14 858.000.000 820.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -24.188.879 -23.117.578
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.945.096 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-81.503 13.198
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.503 13.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.503 13.198
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 42.011.650 39.266.359
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
954.587.570 741.185.806
Net Dönem Karı veya Zararı
394.801.082 252.108.771
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.275.075.016 1.879.401.652
TOPLAM KAYNAKLAR
2.626.879.485 2.376.933.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 319.158.974 82.240.682
Satışların Maliyeti
15 -203.170.190 -15.812.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.988.784 66.428.116
BRÜT KAR (ZARAR)
115.988.784 66.428.116
Genel Yönetim Giderleri
17 -12.811.718 -11.584.483
Pazarlama Giderleri
17 -4.671.801 -3.421.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.316.561 2.932.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.861.940 -4.426.514
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.959.886 49.928.120
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
306.881.143 207.300.100
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
409.841.029 257.228.220
Finansman Giderleri
19 -15.039.947 -5.119.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
394.801.082 252.108.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
394.801.082 252.108.771
DÖNEM KARI (ZARARI)
394.801.082 252.108.771
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
394.801.082 252.108.771
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-94.701 12.549
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.701 12.549
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-94.701 12.549
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
394.706.381 252.121.320
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
394.706.381 252.121.320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739975


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.519 Değişim: 0,67% Hacim : 24.030 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.521
Açılış: 1.508
9,5022 Değişim: -0,35%
Düşük 9,4605 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0495 Değişim: -0,16%
Düşük 11,0003 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
548,50 Değişim: -0,26%
Düşük 543,55 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.