KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 20:32
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 16.098 595.436 850.000 26.165.198 -31.002.726 70.629.458 70.629.458
Transferler
2.838.560 28.164.166
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.467 77.202.325 77.194.858 77.194.858
Dönem Karı (Zararı)
77.202.325 77.202.325 77.202.325
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.467 -7.467 -7.467
Kar Payları
-850.000 -11.150.000 -12.000.000 -12.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 8.631 3.433.996 0 43.179.364 77.202.325 135.824.316 135.824.316
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 1.261 3.433.996 43.179.364 185.709.435 244.324.056 244.324.056
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-88.000.000
Transferler
88.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.210 99.593.470 99.601.680 99.601.680
Dönem Karı (Zararı)
99.593.470 99.593.470 99.593.470
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.210 8.210 8.210
Kar Payları
-99.925.324 -99.925.324 -99.925.324
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 9.471 3.433.996 43.179.364 97.377.581 244.000.412 244.000.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.130.170 13.173.062
Dönem Karı (Zararı)
99.593.470 77.202.325
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.953.531 60.661.983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.116.880 336.532
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
791.039 97.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
791.039 97.966
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
256.412 -506.775
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-113.308 -683.336
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
369.720 176.561
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.709.695 35.171.860
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.709.695 35.171.860
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.498.895 25.596.917
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -34.517
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -34.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.416.831 -111.129.934
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-42.509.887 -96.214.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.556.397 -14.456.860
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.077.148 -11.661.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.633.545 -2.795.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-528.897 -1.606.088
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.857 -1.593.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-498.040 -12.296
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.783.524 -185.867
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
691.797 67.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
686.885 -4.720
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.912 72.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
441.168 -9.171
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-392.480 1.189.592
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-392.480 1.189.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.108.595 85.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22.938.250 -1.801.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.829.655 1.886.867
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
103.130.170 26.734.374
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.561.312
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.191.558 -643.687
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
850.000 226.600
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
850.000 226.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.154.866 -1.553.623
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.255.693 -1.551.043
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.899.173 -2.580
Alınan Faiz
113.308 683.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.956.118 -12.272.669
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.794 -272.669
Ödenen Temettüler
-99.925.324 -12.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
982.494 256.706
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
982.494 256.706
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
968.268 583.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.950.762 839.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 1.950.762 968.268
Finansal Yatırımlar
43 248.312.900 197.093.318
Ticari Alacaklar
7 33.037.414 46.593.811
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 31.483.984 20.406.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.553.430 26.186.975
Diğer Alacaklar
528.897
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 30.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 498.040
Peşin Ödenmiş Giderler
2.295.505 511.981
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.295.505 511.981
Diğer Dönen Varlıklar
27 2.970.637 26.558.029
ARA TOPLAM
289.096.115 271.725.407
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
289.096.115 271.725.407
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 1.700.430 1.294.737
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 3.960.746 3.929.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.709.067 277.632
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.709.067 277.632
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.370.243 5.502.321
TOPLAM VARLIKLAR
296.466.358 277.227.728
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
43 1.224.993 698.187
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 880.676 470.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
43 344.317 228.127
Ticari Borçlar
3.690.824 2.999.027
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 802.113 115.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.888.711 2.883.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 848.911 407.743
Diğer Borçlar
4.200.094 4.592.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.200.094 4.592.574
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 35.297.786 19.458.201
Kısa Vadeli Karşılıklar
591.792 16.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 591.792 16.000
ARA TOPLAM
45.854.400 28.171.732
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.854.400 28.171.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43 1.462.835 1.619.921
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.319.322 1.269.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43 143.513 350.189
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 348.191 141.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 348.191 141.154
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 4.800.520 2.970.865
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.611.546 4.731.940
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.465.946 32.903.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
244.000.412 244.324.056
Ödenmiş Sermaye
28 100.000.000 12.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 9.471 1.261
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 9.471 1.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 9.471 1.261
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 13.472.532 3.433.996
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 30.924.939 43.179.364
Net Dönem Karı veya Zararı
39 99.593.470 185.709.435
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
244.000.412 244.324.056
TOPLAM KAYNAKLAR
296.466.358 277.227.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 2.679.917.705 289.131.981 1.211.432.162 124.899.298
Satışların Maliyeti
29 -2.474.518.166 -173.874.928 -1.058.124.906 -61.730.115
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
205.399.539 115.257.053 153.307.256 63.169.183
BRÜT KAR (ZARAR)
205.399.539 115.257.053 153.307.256 63.169.183
Genel Yönetim Giderleri
31 -47.742.140 -10.088.768 -18.714.657 -4.273.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 178.058 1.797.526 4.428 264.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -211.239 -3.955.491 -63.989 -2.816.770
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
157.624.218 103.010.320 134.533.038 56.343.936
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 546.799 483 546.799 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-35.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
158.171.017 102.975.803 135.079.837 56.343.936
Finansman Giderleri
34 -211.626 -176.561 -54.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
157.959.391 102.799.242 135.079.837 56.289.079
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-58.365.921 -25.596.917 -40.316.758 -13.464.011
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
37 -56.538.581 -15.941.185 -35.298.251 -5.331.510
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 -1.827.340 -9.655.732 -5.018.507 -8.132.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
99.593.470 77.202.325 94.763.079 42.825.068
DÖNEM KARI (ZARARI)
99.593.470 77.202.325 94.763.079 42.825.068
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
99.593.470 77.202.325 94.763.079 42.825.068
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.210 -7.467
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.525 -9.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.315 1.867
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.315 1.867
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.210 -7.467
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.601.680 77.194.858 94.763.079 42.825.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
99.601.680 77.194.858 94.763.079 42.825.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212057


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,3289 Değişim: 0,07%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
34,9406 Değişim: 0,02%
Düşük 34,7800 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.393,94 Değişim: -0,88%
Düşük 2.383,28 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.