" />

KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2022 - 18:27
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Transferler
17.418 7.124.613 -7.142.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.779 27.109.712 27.113.491 27.113.491
Dönem Karı (Zararı)
39 27.109.712 27.109.712 27.109.712
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 3.779 3.779 3.779
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303
Transferler
7.000.000 362.466 850.000 18.879.828 -27.109.712
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.429 31.002.726 31.004.155 31.004.155
Dönem Karı (Zararı)
39 31.002.726 31.002.726 31.002.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 1.429 1.429 1.429
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 16.098 595.436 850.000 26.165.198 31.002.726 70.629.458 70.629.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.303.172 1.982.256
Dönem Karı (Zararı)
39 31.002.726 27.109.712
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.002.726 27.109.712
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.247.326 8.654.172
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 181.182 120.352
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.638 2.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -9.638 2.345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-75.608 74.978
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.360
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -75.608 76.338
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.924.264 6.600
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 2.924.264 6.600
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 9.227.126 8.449.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.323.188 -34.087.402
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -29.441.904 -32.972.609
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.623.927 -1.290.463
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.771.007 -1.127.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-163.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -25.520
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -110.499 -24.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.432 765
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.720
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.712 765
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -35.321 82.714
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
402.310 116.192
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 402.310 116.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-497.759 -1
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -89.216 -83.292
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-408.543 83.291
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.926.864 1.676.482
Alınan Faiz
32 -2.342.706 -140.408
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -6.887.330 446.182
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.133.522 -265.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
473.820
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 473.820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-683.004 -406.123
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -683.004 -406.123
Alınan Faiz
32 2.342.706 140.408
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.444 -86.250
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-94.444 -86.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.264.094 1.630.291
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.264.094 1.630.291
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.847.209 215.558
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
583.115 1.845.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 583.115 1.847.209
Finansal Yatırımlar
70.363.618 43.845.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
70.363.618 43.845.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
44 70.363.618 43.845.978
Ticari Alacaklar
9.173.528 1.549.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.154.784 1.383.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.018.744 165.824
Peşin Ödenmiş Giderler
134.499 24.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 134.499 24.000
ARA TOPLAM
80.254.760 47.266.788
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
80.254.760 47.266.788
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
25.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.520
Maddi Duran Varlıklar
660.750 564.256
Taşıtlar
13 275.000 499.923
Mobilya ve Demirbaşlar
13 385.750 64.333
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 578.155 488.940
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.264.425 1.053.196
TOPLAM VARLIKLAR
81.519.185 48.319.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
170.238 208.750
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
208.750
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
208.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
170.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 170.238
Ticari Borçlar
10.197 765
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.720
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.477 765
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 59.823 95.144
Diğer Borçlar
541.050 138.740
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 541.050 138.740
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 2.946.695 504.266
ARA TOPLAM
3.728.003 947.665
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.728.003 947.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
359.577 374.862
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
374.862
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 374.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
359.577
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
359.577
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.517 28.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 64.517 28.029
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 6.737.630 7.344.125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.161.724 7.747.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.303
Ödenmiş Sermaye
28 12.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.098 14.669
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.098 14.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 16.098 14.669
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
595.436 232.970
Yasal Yedekler
28 595.436 232.970
Diğer Yedekler
850.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 26.165.198 7.267.952
Net Dönem Karı veya Zararı
39 31.002.726 27.109.712
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.629.458 39.625.303
TOPLAM KAYNAKLAR
81.519.185 48.319.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 499.087.833 230.034.817
Satışların Maliyeti
29 -452.805.541 -189.474.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.282.292 40.560.014
BRÜT KAR (ZARAR)
46.282.292 40.560.014
Genel Yönetim Giderleri
31 -8.245.487 -2.836.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 2.978.765 155.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -683.757 -242.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.331.813 37.636.355
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -64.772
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.267.041 37.636.355
Finansman Giderleri
35 -37.189 -77.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.229.852 37.558.557
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.227.126 -10.448.845
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -9.834.025 -2.000.014
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 606.899 -8.448.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.002.726 27.109.712
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.002.726 27.109.712
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
31.002.726 27.109.712
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.429 3.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.833 4.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-404 -1.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-404 -1.066
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.429 3.779
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.004.155 27.113.491
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
31.004.155 27.113.491http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002855


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.