KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:22
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Transferler
7.142.031 -7.142.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.930.337 2.930.337 2.930.337
Dönem Karı (Zararı)
39 2.930.337 2.930.337 2.930.337
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 10.890 215.552 7.285.370 2.930.337 15.442.149 15.442.149
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303
Transferler
353.116 26.756.596 -27.109.712
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.956.983 20.956.983 20.956.983
Dönem Karı (Zararı)
39 20.956.983 20.956.983 20.956.983
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 14.669 586.086 34.024.548 20.956.983 60.582.286 60.582.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.155.529 2.743.399
Dönem Karı (Zararı)
20.956.983 2.930.337
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 20.956.983 2.930.337
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.202.702 -6.236.143
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 54.493 51.423
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.850 5.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 4.850 5.336
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.406 29.729
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -4.534
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 3.128 29.729
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.939.734 -9.496.119
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -1.939.734 -9.496.119
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 -254.153 3.173.488
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.752
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-66.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.379.864 6.184.920
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -2.779.790 5.907.824
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.332.762 -29.533
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -679.750 -28.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -653.012 -599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.810
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -237.614 -47.593
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.272 11.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.272 11.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -53.586 5.030
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
165.698
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 165.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.272 337.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -103.272 83.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
253.890
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.374.417 2.879.114
Alınan Faiz
-776.869 -41.883
Kira Ödemeleri
-17.778
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.575.759 -93.832
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
977.546 41.883
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
453.196
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
453.196
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-252.519
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-252.519
Alınan Faiz
776.869 41.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.133.075 2.785.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.133.075 2.785.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.847.209 215.558
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.980.284 3.000.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 17.984.818 1.847.209
Finansal Yatırımlar
44 48.565.502 43.845.978
Ticari Alacaklar
2.882.363 1.549.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.063.527 1.383.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 818.836 165.824
Diğer Alacaklar
48.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 48.810
Peşin Ödenmiş Giderler
261.614 24.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 261.614 24.000
ARA TOPLAM
69.743.107 47.266.788
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.743.107 47.266.788
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
393.935 564.256
Taşıtlar
13 393.935 564.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 718.852 488.940
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.112.787 1.053.196
TOPLAM VARLIKLAR
70.855.894 48.319.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
182.709 208.750
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
208.750
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 208.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
182.709
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 182.709
Ticari Borçlar
11.037 765
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.037 765
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 41.558 95.144
Diğer Borçlar
304.438 138.740
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 304.438 138.740
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 2.080.025 504.266
ARA TOPLAM
2.619.767 947.665
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.619.767 947.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
530.990 374.862
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
374.862
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 374.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
530.990
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 530.990
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.879 28.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 32.879 28.029
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 7.089.972 7.344.125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.653.841 7.747.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.273.608 8.694.681
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.582.286 39.625.303
Ödenmiş Sermaye
28 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.669 14.669
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.669 14.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 14.669 14.669
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
586.086 232.970
Yasal Yedekler
28 586.086 232.970
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 34.024.548 7.267.952
Net Dönem Karı veya Zararı
20.956.983 27.109.712
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.582.286 39.625.303
TOPLAM KAYNAKLAR
70.855.894 48.319.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 242.153.359 8.396.635 107.699.891 5.361.071
Satışların Maliyeti
29 -213.961.653 -963.730 -106.267.084 -963.730
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.191.706 7.432.905 1.432.807 4.397.341
BRÜT KAR (ZARAR)
28.191.706 7.432.905 1.432.807 4.397.341
Genel Yönetim Giderleri
31 -3.096.285 -837.561 -2.135.273 -473.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 1.555.783 45.144 1.200.632 34.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -461.640 -57.029 -246.917 -28.076
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.189.564 6.583.459 251.249 3.930.953
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 1 1
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.189.564 6.583.460 251.249 3.930.954
Finansman Giderleri
35 -20.507 -29.729 -3.127 -19.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.169.057 6.553.731 248.122 3.911.242
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.212.074 -3.623.394 -916.621 -4.026.074
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -5.466.227 -449.906 -2.135.246 -354.772
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 254.153 -3.173.488 1.218.625 -3.671.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.956.983 2.930.337 -668.499 -114.832
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.956.983 2.930.337 -668.499 -114.832
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
20.956.983 2.930.337 -668.499 -114.832
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.956.983 2.930.337 -668.499 -114.832
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
20.956.983 2.930.337 -668.499 -114.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956201


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.