KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:19
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 4.020 35.361 523.331 850.700 3.413.412 3.413.412
Transferler
18.727 831.973 -850.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.570 1.677.380 1.663.810 1.663.810
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -9.550 54.088 1.355.304 1.677.380 5.077.222 5.077.222
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 14.621 54.088 1.355.304 1.620.812 5.044.825 5.044.825
Transferler
98.220 1.522.592 -1.620.812
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.836 2.005.044 2.001.208 2.001.208
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 10.785 152.308 2.877.896 2.005.044 7.046.033 7.046.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.956 1.688.635
Dönem Karı (Zararı)
2.005.044 1.677.380
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.005.044 1.677.380
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.569.421 1.034.696
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 13.610 9.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.943 25.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.943 22.641
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.038.295 583.849
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.038.295 583.849
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 569.999 416.506
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.426
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -57.426
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.207.848 -572.363
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -3.164.760 -603.037
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.287 -52.265
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -71.231 -25.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.056 -26.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 15.224
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -15.310 -5.173
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.523 -300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.523 -300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -3.836 -13.570
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.598 101.982
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 20.598 101.982
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
366.617 2.139.713
Alınan Faiz
17 -144.833 -134.370
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -189.828 -316.708
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
207.519 132.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.426
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.426
Alınan Faiz
17 141.093 132.370
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
239.475 1.821.005
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
239.475 1.821.005
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.702.178 1.368.260
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.941.653 3.189.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.945.393 2.702.178
Finansal Yatırımlar
4.363.533 2.237.068
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.363.533 2.237.068
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 4.363.533 2.237.068
Ticari Alacaklar
142.494 70.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-23 140.663 69.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.831 775
Diğer Alacaklar
0 15.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 15.224
Peşin Ödenmiş Giderler
17.595 2.285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 17.595 2.285
ARA TOPLAM
7.469.015 5.026.962
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.469.015 5.026.962
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
61.920 84.530
Taşıtlar
9 61.920 84.530
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.920 84.530
TOPLAM VARLIKLAR
7.530.935 5.111.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6.018 495
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-23 6.018 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 495
Diğer Borçlar
31.030 10.432
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 31.030 10.432
Ertelenmiş Gelirler
7.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 7.000 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 151.243 0
ARA TOPLAM
195.291 10.927
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.291 10.927
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20.530 15.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 20.530 15.587
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 269.081 40.153
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
289.611 55.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
484.902 66.667
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.046.033 5.044.825
Ödenmiş Sermaye
13 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.785 14.621
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.785 14.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 10.785 14.621
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
152.308 54.088
Yasal Yedekler
13 152.308 54.088
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.877.896 1.355.304
Net Dönem Karı veya Zararı
2.005.044 1.620.812
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.046.033 5.044.825
TOPLAM KAYNAKLAR
7.530.935 5.111.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 31.368.942 131.763.694 4.299.831 18.373.602
Satışların Maliyeti
14 -28.421.307 -129.129.736 -3.703.544 -17.810.838
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.947.635 2.633.958 596.287 562.764
BRÜT KAR (ZARAR)
2.947.635 2.633.958 596.287 562.764
Genel Yönetim Giderleri
15-16 -516.683 -561.519 -187.235 -189.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 147.960 152.852 65.315 46.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -61.295 -128.012 -14.142 -13.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.517.617 2.097.279 460.225 406.041
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 57.426
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.575.043 2.097.279 460.225 406.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.575.043 2.097.279 460.225 406.041
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-569.999 -419.899 -101.061 -81.339
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -339.989 -534.975 -158.431 -257.117
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -230.010 115.076 57.370 175.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.005.044 1.677.380 359.164 324.702
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.005.044 1.677.380 359.164 324.702
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.005.044 1.677.380 359.164 324.702
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.836 -13.570 -1.200 -715
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.918 -16.963 -1.539 -894
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.082 3.393 339 179
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.082 3.393 339 179
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12 -3.836 -13.570 -1.200 -715
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.001.208 1.663.810 357.964 323.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.001.208 1.663.810 357.964 323.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716391


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.510 Değişim: -0,21% Hacim : 73.396 Mio.TL Son veri saati : 17:37
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,4935 Değişim: 0,14%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5411
Açılış: 32,4475
34,7619 Değişim: 0,12%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8972
Açılış: 34,721
2.479,17 Değişim: 0,69%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.499,96
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.