" />

KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:17
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 4.020 35.361 523.331 850.700 3.413.412 0 3.413.412
Transferler
850.700 -850.700
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
747.663 747.663 747.663
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 4.020 35.361 1.374.031 747.663 4.161.075 4.161.075
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 14.621 54.088 1.355.304 1.620.812 5.044.825 5.044.825
Transferler
98.219 1.522.593 -1.620.812
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
719.226 719.226 719.226
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 14.621 152.307 2.877.897 719.226 5.764.051 5.764.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.510.131 1.986.252
Dönem Karı (Zararı)
719.226 747.663
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
719.226 747.663
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-581.543 734.607
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 26.480 3.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.309 -30
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.309 220
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -250
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-813.602 544.563
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -813.602 544.563
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 203.270 187.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.591.436 566.527
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.553.928 732.747
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.236 -182.017
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -43.256 -58.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -19.980 -123.837
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 2.285 -34.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.955 -300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 19.955 -300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.488 50.243
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.488 50.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.453.753 2.048.797
Alınan Faiz
17 -48.923 -42.028
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -7.455 -20.517
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
50.927 42.659
Alınan Faiz
17 50.927 42.659
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.459.204 2.028.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.459.204 2.028.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.699.318 1.367.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.240.114 3.396.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.240.970 2.702.178
Finansal Yatırımlar
4.604.598 2.237.068
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 4.604.598 2.237.068
Ticari Alacaklar
133.443 70.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-22 112.688 69.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.755 775
Diğer Alacaklar
15.224 15.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 15.224 15.224
Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.285
ARA TOPLAM
5.994.235 5.026.962
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.994.235 5.026.962
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
58.050 84.530
Taşıtlar
9 58.050 84.530
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.050 84.530
TOPLAM VARLIKLAR
6.052.285 5.111.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
20.450 495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 20.450 495
Diğer Borçlar
13.920 10.432
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 13.920 10.432
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 41.137
ARA TOPLAM
75.507 10.927
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.507 10.927
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17.896 15.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 17.896 15.587
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 194.831 40.153
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
212.727 55.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
288.234 66.667
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.764.051 5.044.825
Ödenmiş Sermaye
13 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.621 14.621
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.621 14.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.621 14.621
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
152.307 54.088
Yasal Yedekler
13 152.307 54.088
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.877.897 1.355.304
Net Dönem Karı veya Zararı
13 719.226 1.620.812
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.764.051 5.044.825
TOPLAM KAYNAKLAR
6.052.285 5.111.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 20.687.719 21.385.282
Satışların Maliyeti
14 -19.611.438 -20.288.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.076.281 1.096.610
BRÜT KAR (ZARAR)
1.076.281 1.096.610
Genel Yönetim Giderleri
15-16 -235.687 -220.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 109.072 90.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -27.170 -32.043
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
922.496 934.737
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
922.496 934.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
922.496 934.737
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-203.270 -187.074
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -48.592 -298.878
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -154.678 111.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
719.226 747.663
DÖNEM KARI (ZARARI)
719.226 747.663
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
719.226 747.663
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
719.226 747.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
719.226 747.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679491


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.203 Değişim: 0,62% Hacim : 38.341 Mio.TL Son veri saati : 11:47
Düşük 11.169 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,1008 Değişim: 0,11%
Düşük 32,9727 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2758 Değişim: 0,22%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.626,04 Değişim: 0,45%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.