KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 20:13
KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
lir (Gider)
-1.227.647 967.209 122.290.402 122.029.964 122.029.964
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
57.985.987 57.985.987 57.985.987
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
227.571.100 0 0 0 0 0 0 2.256.362 57.985.987 0 0 0 0 0 -3.799.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.087.444 0 0 0 235.115.190 122.290.402 0 680.474.297 0 680.474.297
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 83.235.986 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 180.498.608 772.434.441 772.434.441
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
8.397.696 172.100.912 -180.498.608 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.453.220 -4.026.530 187.921.161 182.441.411 182.441.411
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
632.428.900 2.947.400 -232.428.900 402.947.400 402.947.400
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-92.000.000 -92.000.000 -92.000.000
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.057.856 -3.057.856 -3.057.856
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000.000 0 0 0 0 0 0 5.203.762 -8.764.014 0 0 0 0 0 -4.324.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.514.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.485.140 0 0 0 171.729.346 187.921.161 0 1.262.765.396 0 1.262.765.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-653.429.433 -239.621.794
Dönem Karı (Zararı)
187.921.161 122.290.402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
199.961.751 78.701.595
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.825.793 19.020.851
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
56.718 -907.134
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6a 56.718 168.999
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -1.076.133
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.437.010 3.204.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.902.426 2.991.079
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13a -465.416 213.065
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
161.134.946 57.999.958
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.351.875 -1.456.910
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
175.486.821 59.456.868
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.035.481 -571.481
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-528.197 -44.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.051.959.769 -473.415.095
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-732.434.312 -259.175.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-208.018.605 -186.706.443
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-111.466.230 -64.897.546
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.709.828 21.979.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.730.947 4.221.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.741 11.164.391
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-664.076.857 -272.423.098
Alınan Faiz
14.351.875 1.456.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.968.249 -787.447
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
6a 31.262 16.242
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.767.464 32.115.599
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-191.755.657 -125.943.616
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-92.000.000 -57.860.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
709.712 131.688
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
706.791 88.077
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.921 43.611
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-100.465.369 -75.635.644
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -98.051.861 -73.713.576
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.413.508 -1.922.068
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -79.529
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 7.500.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
906.016.094 239.330.951
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.284.653.777 668.985.966
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-621.959.924 -379.699.893
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.700.149 -9.353.036
Ödenen Temettüler
-875.009 -219.799
Ödenen Faiz
-146.050.001 -40.382.287
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
402.947.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.831.004 -126.234.459
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.831.004 -126.234.459
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 75.595.472 176.941.069
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 136.426.476 50.706.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 136.855.356 75.600.817
Ticari Alacaklar
6a 1.484.035.536 751.807.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 1.327.855 666.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.482.707.681 751.141.422
Diğer Alacaklar
7a 2.319.021 22.024.438
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.319.021 22.024.438
Türev Araçlar
4 64.510.123 48.868.820
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
64.510.123 48.868.820
Stoklar
8 528.493.352 417.027.122
Peşin Ödenmiş Giderler
78.500.676 123.387.606
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
78.500.676 123.387.606
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 1.767.464 583.486
Diğer Dönen Varlıklar
62.193.684 32.980.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
62.193.684 32.980.421
ARA TOPLAM
2.358.675.212 1.472.280.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.358.675.212 1.472.280.409
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
118.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 118.495
Diğer Alacaklar
671.445 449.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7a 671.445 449.686
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4.806.833 5.221.772
Maddi Duran Varlıklar
9 499.138.227 424.449.605
Kullanım Hakkı Varlıkları
37.778.218 28.103.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
160.268.787 159.103.427
Şerefiye
11 106.319.692 106.319.692
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 53.949.095 52.783.735
Peşin Ödenmiş Giderler
243.531.861
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
243.531.861
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 29.710.475 29.946.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
976.024.341 647.274.747
TOPLAM VARLIKLAR
3.334.699.553 2.119.555.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.585.740.157 894.459.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.585.740.157 894.459.973
Banka Kredileri
5 1.573.135.039 820.343.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 12.605.118 16.398.374
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 57.717.829
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
6b 218.650.989 222.360.817
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 10.787.631 6.033.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
207.863.358 216.327.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.081.638 13.350.691
Diğer Borçlar
7b 29.924.093 28.058.692
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.046.210 7.827.733
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.877.883 20.230.959
Türev Araçlar
0 485.728
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 0 485.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.676.280 2.997.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.676.280 2.997.040
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.489.343 227.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
13a 5.536.328 4.672.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.107.379 3.777.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
428.949 894.365
ARA TOPLAM
1.862.098.828 1.166.612.678
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.862.098.828 1.166.612.678
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
186.193.554 157.447.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
186.193.554 157.447.473
Banka Kredileri
5 159.671.310 145.563.600
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 26.522.244 11.883.873
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.582.963 11.161.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13b 12.582.963 11.161.823
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 11.058.812 11.898.741
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
209.835.329 180.508.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.071.934.157 1.347.120.715
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.262.765.396 772.434.441
Ödenmiş Sermaye
860.000.000 227.571.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.203.762 2.256.362
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-8.764.014 83.235.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.324.785 -2.871.565
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.324.785 -2.871.565
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.324.785 -2.871.565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.514.786 8.541.316
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.514.786 8.541.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.485.140 38.087.444
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
171.729.346 235.115.190
Net Dönem Karı veya Zararı
187.921.161 180.498.608
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.262.765.396 772.434.441
TOPLAM KAYNAKLAR
3.334.699.553 2.119.555.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14a 1.423.742.255 709.478.554 526.020.849 235.468.735
Satışların Maliyeti
14b -945.054.327 -449.430.554 -326.111.293 -138.754.513
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
478.687.928 260.048.000 199.909.556 96.714.222
BRÜT KAR (ZARAR)
478.687.928 260.048.000 199.909.556 96.714.222
Genel Yönetim Giderleri
-49.896.075 -33.011.645 -15.673.642 -10.895.777
Pazarlama Giderleri
-53.792.811 -36.109.217 -17.633.121 -12.829.298
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-19.472.629 -12.400.763 -6.692.236 -4.237.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.928.387 1.915.485 538.397 266.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -36.907.426 -9.658.092 -1.136.976 -7.570.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
322.547.374 170.783.768 159.311.978 61.447.478
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.206.059 424.152 214.322 141.384
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-114.128 -47.820 -43.826 -15.940
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
323.639.305 171.160.100 159.482.474 61.572.922
Finansman Gelirleri
47.907.135 13.750.142 4.671.667 9.053.606
Finansman Giderleri
-181.589.798 -63.191.321 -79.080.886 -23.144.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
189.956.642 121.718.921 85.073.255 47.481.808
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.035.481 571.481 -611.228 -2.903.389
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.489.343 -2.024.966 -652.143 -1.901.132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -546.138 2.596.447 40.915 -1.002.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
187.921.161 122.290.402 84.462.027 44.578.419
DÖNEM KARI (ZARARI)
187.921.161 122.290.402 84.462.027 44.578.419
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
187.921.161 122.290.402 84.462.027 44.578.419
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi(TL) 18 0,31000000 0,27000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.453.220 -1.227.647
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13b -1.816.525 -1.573.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
363.305 346.259
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
363.305 346.259
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.026.530 967.209 -2.999.680 472.203
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.813.286 1.240.011 -3.895.688 605.387
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.813.286 1.240.011 -3.895.688 605.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
786.756 -272.802 896.008 -133.184
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
786.756 -272.802 896.008 -133.184
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.479.750 -260.438 -2.999.680 472.203
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
182.441.411 122.029.964 81.462.347 45.050.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
182.441.411 122.029.964 81.462.347 45.050.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976056


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5420 Değişim: -0,01%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5657
Açılış: 32,5468
34,9026 Değişim: 0,11%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.430,80 Değişim: 0,03%
Düşük 2.426,36 24.04.2024 Yüksek 2.433,36
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.