KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 20:57
KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 0 -1.954.482 22.700.845 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435
Transferler
8.817.029 97.375.624 -106.192.653 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-351.216 110.814.251 110.463.035 110.463.035
Kar Payları
-41.087.344 -41.087.344 -41.087.344
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.305.698 31.517.874 103.025.666 110.814.251 318.909.126 318.909.126
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501
Transferler
7.328.141 138.243.109 -145.571.250 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.227.647 967.209 127.176.170 126.915.732 126.915.732
Kar Payları
-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155
Dönem Sonu Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -3.799.397 967.209 38.087.444 235.115.190 127.176.170 627.374.078 627.374.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-252.186.886 -113.353.219
Dönem Karı (Zararı)
127.176.170 110.814.251
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
127.176.170 110.814.251
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.064.325 113.200.718
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.789.073 5.288.283
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-907.134 -729.252
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 168.999 658.096
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.076.133 -1.387.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.204.144 34.292.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14b 2.991.079 2.500.055
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14a 213.065 322.926
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14a 0 31.469.218
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
57.298.428 48.699.300
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.456.910 -307.186
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
58.755.338 49.006.486
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -79.017
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -79.017
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -320.186 25.729.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-488.228.685 -329.448.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.209.166 -335.394.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.546.947 8.380.500
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-63.314.308 74.557.619
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.622.991 -36.226.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.748.882 3.774.680
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.530.137 -44.539.597
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-284.988.190 -105.433.155
Alınan Faiz
1.456.910 307.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14b -787.447 -268.277
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
7 16.242 9.204
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32.115.599 -7.968.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-132.735.937 -63.844.615
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-57.860.399 -22.794.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.945 107.121
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 43.334 107.121
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 43.611 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.882.954 -41.156.937
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -72.927.198 -40.751.440
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.955.756 -405.497
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.529 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
252.208.409 200.754.471
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
668.985.966 334.589.497
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-367.523.965 -79.588.144
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.353.036 -5.238.601
Ödenen Temettüler
-219.799 0
Ödenen Faiz
-39.680.757 -49.008.281
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.714.414 23.556.637
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.714.414 23.556.637
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 176.941.069 13.546.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 44.226.655 37.103.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.227.410 176.954.772
Ticari Alacaklar
7a 729.025.623 431.752.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 435.546 228.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
728.590.077 431.524.814
Diğer Alacaklar
8a 24.606.938 533.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.606.938 533.428
Türev Araçlar
5 41.961.611 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 41.961.611 0
Stoklar
9 322.700.553 258.163.550
Peşin Ödenmiş Giderler
170.581.365 26.343.723
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
170.581.365 26.343.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 330.871 32.446.470
Diğer Dönen Varlıklar
25.429.249 11.816.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.429.249 11.816.731
ARA TOPLAM
1.358.863.620 938.011.535
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.358.863.620 938.011.535
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8a 420.974 163.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
420.974 163.162
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.202.679 2.170.970
Maddi Duran Varlıklar
10 256.406.879 197.432.408
Kullanım Hakkı Varlıkları
30.601.911 36.444.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
119.562.348 49.317.083
Şerefiye
12 71.653.908 10.321.922
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 47.908.440 38.995.161
Peşin Ödenmiş Giderler
7.273.598 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.273.598 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 4.282.435 1.885.612
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
420.750.824 287.413.243
TOPLAM VARLIKLAR
1.779.614.444 1.225.424.778
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
794.144.945 249.257.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 794.144.945 249.257.102
Banka Kredileri
6 680.700.123 188.129.020
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 17.508.325 13.373.427
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 95.936.497 47.754.655
Ticari Borçlar
7b 114.298.572 83.252.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 3.607.069 10.061.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
110.691.503 73.191.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.355.137 7.410.691
Diğer Borçlar
8b 27.878.654 10.693.256
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.650.100 2.960.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.228.554 7.732.854
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.544.942 3.872.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.544.942 3.872.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.177.450 30.801
Kısa Vadeli Karşılıklar
14a 4.582.579 3.277.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.681.902 2.589.790
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
900.677 687.612
ARA TOPLAM
964.982.279 357.794.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
964.982.279 357.794.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
169.201.786 344.867.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 169.201.786 344.867.162
Banka Kredileri
6 156.609.387 271.994.210
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 12.592.399 21.424.716
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 51.448.236
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.749.634 9.064.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14b 11.749.634 9.064.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 6.306.667 6.328.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.258.087 360.259.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.152.240.366 718.054.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
627.374.078 507.370.501
Ödenmiş Sermaye
227.571.100 227.571.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.256.362 2.256.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.799.397 -2.571.750
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.799.397 -2.571.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.799.397 -2.571.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
967.209 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
967.209 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.087.444 30.759.303
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
235.115.190 103.784.236
Net Dönem Karı veya Zararı
127.176.170 145.571.250
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
627.374.078 507.370.501
TOPLAM KAYNAKLAR
1.779.614.444 1.225.424.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15a 709.478.554 608.684.115 235.468.735 151.426.063
Satışların Maliyeti
15b -449.430.554 -341.960.331 -138.754.513 -83.313.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
260.048.000 266.723.784 96.714.222 68.113.047
BRÜT KAR (ZARAR)
260.048.000 266.723.784 96.714.222 68.113.047
Genel Yönetim Giderleri
-28.576.112 -15.357.875 -8.516.683 -4.868.446
Pazarlama Giderleri
-36.109.217 -27.778.213 -12.829.298 -9.145.614
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-12.400.763 -7.608.640 -4.237.093 -1.518.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.915.485 6.167.851 266.267 1.903.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -9.658.092 -2.658.798 -7.570.843 222.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
175.219.301 219.488.109 63.826.572 54.706.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
424.152 387.000 141.384 129.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-47.820 -50.330 -15.940 -15.940
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
175.595.633 219.824.779 63.952.016 54.819.460
Finansman Gelirleri
13.750.142 374.435 9.053.606 141.952
Finansman Giderleri
-62.489.791 -83.655.761 -23.127.082 -32.215.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
126.855.984 136.543.453 49.878.540 22.745.618
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
320.186 -25.729.202 -3.145.191 -5.036.860
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.024.966 -32.374.710 -1.901.132 -4.714.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 2.345.152 6.645.508 -1.244.059 -322.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
127.176.170 110.814.251 46.733.349 17.708.758
DÖNEM KARI (ZARARI)
127.176.170 110.814.251 46.733.349 17.708.758
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
127.176.170 110.814.251 46.733.349 17.708.758
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi(TL) 19 0,56000000 1,46000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.227.647 -351.216 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14b -1.573.906 -450.277 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
346.259 99.061
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
346.259 99.061
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
967.209 472.203
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.240.011 605.387
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.240.011 605.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-272.802 -133.184
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-272.802 -133.184
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-260.438 -351.216 472.203 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.915.732 110.463.035 47.205.552 17.708.758
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
126.915.732 110.463.035 47.205.552 17.708.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884110


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2171 Değişim: 0,12%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9593 Değişim: 0,33%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9914
Açılış: 34,845
2.417,84 Değişim: 0,33%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.