" />

KAP ***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2023 - 18:29
KAP ***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 45.315.678 17 819.120 318.395.272 71.902.086 736.432.173 736.432.173
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 45.315.678 17 819.120 318.395.272 71.902.086 736.432.173 736.432.173
Transferler
30 71.902.086 -71.902.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17 92.493.625 92.493.608 92.493.608
Dönem Karı (Zararı)
92.493.625 92.493.625 92.493.625
Sermaye Arttırımı
-17 -17 -17
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 45.315.678 819.120 390.297.358 92.493.625 828.925.781 828.925.781
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 2.598.939 358.833.217 1.297.723.922 2.034.156.078 2.034.156.078
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
375.000.000 2.598.939 358.833.217 1.297.723.922 2.034.156.078 2.034.156.078
Transferler
30 1.297.723.922 -1.297.723.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-322.258.620 -322.258.620 -322.258.620
Dönem Karı (Zararı)
-322.258.620
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.663.788 -4.663.788 -4.663.788
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 -4.663.788 2.598.939 1.656.557.139 -322.258.620 1.707.233.670 1.707.233.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.843.451 -2.382.961
Dönem Karı (Zararı)
-322.258.620 92.493.625
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-322.258.620 92.493.625
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
394.450.284 -93.308.754
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 706.369 120.449
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.386 50.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 19.386 50.458
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-31.878 -3.989.380
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-31.878 -3.989.380
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
393.780.110 -112.660.571
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 393.780.110 -112.660.571
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 23.170.290
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.703
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -23.703
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.348.213 -1.567.832
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 12.676.595 79.546.369
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-857.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -857.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.032 -84.925.732
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -84.925.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 10.032 -732
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -707.968 2.995.817
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.305 1.644.262
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 19.277 646.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -42.582 997.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25,27 -373.812 38.738
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.399 92.188
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -213.399 92.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.716.356 -101.949
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.738.745 90.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-75.977.611 -192.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.843.451 -2.382.961
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
226.106 -1.038.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
301.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 301.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.894 -1.038.776
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -74.894 -97.976
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -940.800
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.968.837 3.961.255
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.663.788
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.663.788
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -336.927 -28.125
Alınan Faiz
31.878 3.989.380
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.720 539.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.720 539.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49 2.828.643 497.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49 2.929.363 1.037.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
49 2.929.363 2.828.643
Finansal Yatırımlar
3.521.541 16.654.604
Diğer Finansal Yatırımlar
47 3.521.541 16.654.604
Diğer Alacaklar
9,6 3.898 13.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.898 13.930
Peşin Ödenmiş Giderler
12 19.874.340 19.166.372
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.874.340 19.166.372
Diğer Dönen Varlıklar
246.029 52.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 246.029 52.202
ARA TOPLAM
26.575.171 38.715.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.575.171 38.715.751
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 1.997.611.027 2.390.934.669
Diğer Finansal Yatırımlar
47 1.997.611.027 2.390.934.669
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 700.000 700.000
Maddi Duran Varlıklar
810.691 1.105.224
Taşıtlar
14 810.691 1.105.224
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 4.978.282 2.759.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 82.756 33.973
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.756 33.973
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.004.182.756 2.395.533.325
TOPLAM VARLIKLAR
2.030.757.927 2.434.249.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47,6 1.299.325 540.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.299.325 540.493
Ticari Borçlar
7,6 94.130 117.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 89.766 70.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.364 46.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 111.673 485.485
Diğer Borçlar
9 134.621 348.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 134.621 348.020
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 151.379 152.991
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 9.521 14.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.521 14.967
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 28.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 28.603
ARA TOPLAM
1.800.649 1.687.994
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.800.649 1.687.994
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 3.845.784 1.705.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 3.845.784 1.705.486
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 50.309 25.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 50.309 25.477
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 317.827.515 396.674.041
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.723.608 398.405.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
323.524.257 400.092.998
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.707.233.670 2.034.156.078
Ödenmiş Sermaye
30 375.000.000 375.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.663.788 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.598.939 2.598.939
Yasal Yedekler
30 2.598.939 2.598.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 1.656.557.139 358.833.217
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -322.258.620 1.297.723.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.707.233.670 2.034.156.078
TOPLAM KAYNAKLAR
2.030.757.927 2.434.249.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 -397.495.563 113.429.006
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-397.495.563 113.429.006
BRÜT KAR (ZARAR)
-397.495.563 113.429.006
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -4.208.981 -1.346.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 429.307 32.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -109.931 -392.567
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-401.385.168 111.721.640
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 679.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-400.706.168 111.721.640
Finansman Gelirleri
37 31.878 3.989.380
Finansman Giderleri
37 -430.857 -47.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-401.105.147 115.663.915
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
78.846.527 -23.170.290
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -643.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
78.846.527 -22.526.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-322.258.620 92.493.625
DÖNEM KARI (ZARARI)
-322.258.620 92.493.625
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 -322.258.620 92.493.625
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -17
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -17
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-322.258.620 92.493.608
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-322.258.620 92.493.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143301


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8242 Değişim: -0,08%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6337 Değişim: -0,14%
Düşük 35,5881 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.545,20 Değişim: 0,00%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.550,69
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.