KAP ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2020 - 18:23
KAP ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.000.000 -17.937 521.526 3.733.648 37.978.632 70.215.869 0 70.215.869
Transferler
558.842 37.419.790 -37.978.632
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.371 1.695.895 1.703.266 0 1.703.266
Sermaye Arttırımı
36.000.000 23.846 -4.000.000 32.023.846 0 32.023.846
Kar Payları
-420.000 -420.000 -420.000
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 0 103.522.981
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 0 103.522.981
Transferler
1.695.895 -1.695.895
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
30.573.186 30.573.186 30.573.186
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.224 -6.224 0 -6.224
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 0 134.089.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.157.153 -8.447.163
Dönem Karı (Zararı)
30.573.186 1.695.895
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 30.573.186 1.695.895
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-23.078.308 -4.945.649
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 119.491 124.144
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-999.378 35.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 34.821 35.249
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.034.199
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.023 -1.248.581
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 9.023 -1.248.581
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-22.205.344 -3.832.589
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44 -22.205.344 -3.832.589
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.100 -23.872
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.100 -23.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.816.421 -6.375.424
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -14.047.909 -7.215.022
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
478.058 -493.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 25.000 -26.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 453.058 -466.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.300 1.259.410
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.258.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.300 1.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 5.103 971
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.192 63.170
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 22.095 54.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.097 8.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 1.743 7.371
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.568 21.707
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.568 21.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
729.260 -19.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -553.290 -19.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 1.282.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.321.543 -9.625.178
Alınan Temettüler
314.390
Alınan Faiz
1.235.503
Kira Ödemeleri
-150.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-57.488
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
132.981 -81.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
163.366 60.556
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 163.366 60.556
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.385 -142.426
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -30.385 -142.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 31.603.846
Ödenen Temettüler
0 -420.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
32.023.846
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.024.172 23.074.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.024.172 23.074.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.458.988 3.368.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.434.816 26.443.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.441.192 26.458.988
Finansal Yatırımlar
32.862.461 5.085.103
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
44 32.862.461 5.085.103
Ticari Alacaklar
17.932 495.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.248 29.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.684 466.742
Diğer Alacaklar
8.500 200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.500 200
Peşin Ödenmiş Giderler
13.280 18.383
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 13.280 18.383
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 572.201 145.126
Diğer Dönen Varlıklar
142.189 122.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 142.189 122.617
ARA TOPLAM
55.057.755 32.326.407
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.057.755 32.326.407
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
79.186.124 71.024.619
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
44 79.186.124 71.024.619
Maddi Duran Varlıklar
263.818 407.547
Taşıtlar
13 178.296 318.094
Mobilya ve Demirbaşlar
13 79.623 81.194
Özel Maliyetler
13 5.899 8.259
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.034.199
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.484.141 71.432.166
TOPLAM VARLIKLAR
135.541.896 103.758.573
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
298.164
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
298.164
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 298.164
Ticari Borçlar
109.303 82.111
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 93.119 71.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 16.184 11.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 16.500 14.757
Diğer Borçlar
40.736 42.304
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 40.736 42.304
ARA TOPLAM
464.703 139.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
464.703 139.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
832.439
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
832.439
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 832.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 154.811 96.420
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
987.250 96.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.451.953 235.592
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
134.089.943 103.522.981
Ödenmiş Sermaye
28 64.000.000 64.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 23.846 23.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.790 -10.566
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.790 -10.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -16.790 -10.566
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.080.368 1.080.368
Yasal Yedekler
28 1.080.368 1.080.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 38.429.333 36.733.438
Net Dönem Karı veya Zararı
39 30.573.186 1.695.895
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
134.089.943 103.522.981
TOPLAM KAYNAKLAR
135.541.896 103.758.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 30.117.344 25.063.533
Satışların Maliyeti
29 -22.358.786
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.117.344 2.704.747
BRÜT KAR (ZARAR)
30.117.344 2.704.747
Genel Yönetim Giderleri
31 -3.548.250 -2.357.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 4.026.841 1.340.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.951
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.595.935 1.672.023
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 108.744 23.872
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.704.679 1.695.895
Finansman Giderleri
35 -131.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.573.186 1.695.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.573.186 1.695.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.573.186 1.695.895
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.573.186 1.695.895
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.224 7.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 -6.224 7.371
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.224 7.371
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.566.962 1.703.266
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.566.962 1.703.266http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818652


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.