KAP ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:14
KAP ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 9.791 458.336 10.572.905 1.523.933 32.564.965 0 32.564.965
Transferler
63.190 1.460.743 -1.523.933
Dönem Karı (Zararı)
4.195.311 4.195.311 0 4.195.311
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.445 -27.445 0 -27.445
Sermaye Arttırımı
8.000.000 -8.000.000
Kar Payları
-300.000 -300.000 0 -300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
28.000.000 -17.654 521.526 3.733.648 4.195.311 36.432.831 0 36.432.831
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.000.000 -17.937 521.526 3.733.648 37.978.632 70.215.869 0 70.215.869
Transferler
558.842 37.419.790 -37.978.632
Dönem Karı (Zararı)
27.641.227 27.641.227 0 27.641.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.558 20.558 0 20.558
Sermaye Arttırımı
4.000.000 -4.000.000
Kar Payları
-420.000 -420.000 0 -420.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 2.621 1.080.368 36.733.438 27.641.227 97.457.654 0 97.457.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.755.212 -3.474.552
Dönem Karı (Zararı)
27.641.227 4.195.311
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.641.227 4.195.311
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-30.362.713 -3.513.991
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 91.701 57.915
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.160 34.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 13.160 34.639
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -59.522
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-420.177 -413.301
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -420.177 -413.301
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-30.023.525 -3.133.722
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -30.023.525 -3.133.722
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.872
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -23.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-482.999 -4.621.466
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -1.334.058 -4.575.610
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.337 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -19.337 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
851.761 5.668
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.258.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -406.650 5.668
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 17.601 11.276
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.918 -9.044
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -7.099 -8.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 181 -289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 20.558 -27.445
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.576 9.722
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 9.576 9.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.182 -36.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -22.182 -36.033
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.204.485 -3.940.146
Alınan Temettüler
18 59.522
Alınan Faiz
20 422.498 415.911
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 26.775 -9.839
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.351 -41.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 61.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-129.013 -41.992
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -129.013 -41.992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-420.000 -300.000
Ödenen Temettüler
-420.000 -300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.242.563 -3.816.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.242.563 -3.816.544
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.368.776 5.660.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
126.213 1.843.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 126.213 3.371.097
Finansal Yatırımlar
9.931.205 11.340.060
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 9.931.205 11.340.060
Ticari Alacaklar
21.594 2.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-8 21.594 2.257
Diğer Alacaklar
7.850 1.259.611
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-9 1.258.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.850 1.200
Peşin Ödenmiş Giderler
1.753 19.354
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.753 19.354
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 60.863 87.638
Diğer Dönen Varlıklar
125.501 103.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 125.501 103.319
ARA TOPLAM
10.274.979 16.183.336
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.274.979 16.183.336
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
86.488.489 53.722.051
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
86.488.489 53.722.051
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7 86.488.489 53.722.051
Diğer Alacaklar
400.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 400.000
Maddi Duran Varlıklar
425.470 425.948
Taşıtlar
11 342.424 370.973
Mobilya ve Demirbaşlar
11 74.199 44.359
Özel Maliyetler
11 8.847 10.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.313.959 54.147.999
TOPLAM VARLIKLAR
97.588.938 70.331.335
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
12.023 18.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-8 9.487 16.586
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.536 2.355
Diğer Borçlar
44.930 35.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 44.930 35.354
ARA TOPLAM
56.953 54.295
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.953 54.295
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
74.331 61.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 74.331 61.171
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.331 61.171
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
131.284 115.466
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.457.654 70.215.869
Ödenmiş Sermaye
17 32.000.000 28.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.621 -17.937
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.621 -17.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17-24 2.621 -17.937
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.080.368 521.526
Yasal Yedekler
17 1.080.368 521.526
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 36.733.438 3.733.648
Net Dönem Karı veya Zararı
17 27.641.227 37.978.632
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
97.457.654 70.215.869
TOPLAM KAYNAKLAR
97.588.938 70.331.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 45.229.394 27.575.025 1.346.589 5.045.955
Satışların Maliyeti
18 -16.399.894 -22.239.973 -8.739.538 -3.267.741
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.829.500 5.335.052 -7.392.949 1.778.214
BRÜT KAR (ZARAR)
28.829.500 5.335.052 -7.392.949 1.778.214
Genel Yönetim Giderleri
15-19 -1.549.161 -1.603.724 -537.481 -585.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 480.313 477.797 171.289 143.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -143.297 -13.814 -48.313 -5.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.617.355 4.195.311 -7.807.454 1.330.289
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 23.872
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.641.227 4.195.311 -7.807.454 1.330.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.641.227 4.195.311 -7.807.454 1.330.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.641.227 4.195.311 -7.807.454 1.330.289
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.641.227 4.195.311 -7.807.454 1.330.289
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.641.227 4.195.311 -7.807.454 1.330.289
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.558 -27.445 4.520 -11.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 20.558 -27.445 4.520 -11.506
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.558 -27.445 4.520 -11.506
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.661.785 4.167.866 -7.802.934 1.318.783
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.661.785 4.167.866 -7.802.934 1.318.783
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715859


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.