KAP ***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.03.2020 - 23:09
KAP ***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 4.764 126.718 74.875 408.456 408.456
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-2 -2 -2
Yeni Bakiye
185.000 17.099 4.764 126.716 74.875 408.454 408.454
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.085 90.085 90.085
Kar Dağıtımı
5.311 69.564 -74.875 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.311 69.564 -74.875 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 10.075 196.280 90.085 498.539 498.539
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 10.075 196.280 90.085 498.539 498.539
Yeni Bakiye
185.000 17.099 10.075 196.280 90.085 498.539 498.539
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.920 41.920 41.920
Kar Dağıtımı
4.265 85.820 -90.085 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.265 85.820 -90.085 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 14.340 282.100 41.920 540.459 540.459


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
56.141 56.141
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
TAAHHÜTLER
56.141 56.141
Cayılamaz Taahhütler
56.141 56.141
Diğer Cayılamaz Taahhütler
56.141 56.141
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
56.141 56.141


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
55.405
Alınan Faizler
370.340
Ödenen Faizler
-162.106
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.772
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-87.605
Ödenen Vergiler
-11.034
Diğer
-62.962
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-140.362
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-125.054
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-11.780
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.528
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-84.957
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-14.544
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-11.866
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
380
Diğer
-3.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
142.597
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
655.731
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-509.964
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.170
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-109
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
42.987
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
37.701
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
80.688


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
41.920
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.920


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
80.533 155 80.688
Nakit ve Nakit Benzerleri
80.533 155 80.688
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
8 8
Bankalar
80.537 147 80.684
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4 -4
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.282.479 1.282.479
Krediler
1.330.168 1.330.168
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-47.689 -47.689
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
11.966 11.966
Satış Amaçlı
11.966 11.966
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9.459 9.459
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11.817 11.817
Diğer
11.817 11.817
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
DİĞER AKTİFLER (Net)
23.169 466 23.635
VARLIKLAR TOPLAMI
1.419.423 621 1.420.044
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
459.472 459.472
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
279.081 279.081
Tahviller
279.081 279.081
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6.733 6.733
KARŞILIKLAR
4.690 4.690
Çalışan Hakları Karşılığı
4.690 4.690
CARİ VERGİ BORCU
3.646 3.646
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
89.640 89.640
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
35.485 838 36.323
ÖZKAYNAKLAR
540.459 540.459
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000
Sermaye Yedekleri
17.099 17.099
Hisse Senedi İhraç Primleri
17.099 17.099
Kar Yedekleri
14.340 14.340
Yasal Yedekler
14.340 14.340
Kar veya Zarar
324.020 324.020
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
282.100 282.100
Dönem Net Kâr veya Zararı
41.920 41.920
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.419.206 838 1.420.044


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
404.702
Kredilerden Alınan Faizler
394.968
Bankalardan Alınan Faizler
9.734
FAİZ GİDERLERİ (-)
-174.599
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-122.407
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-52.192
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
230.103
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-7.549
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.549
Gayri Nakdi Kredilere
-2.446
Diğer
-5.103
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-109
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-109
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
8.772
FAALİYET BRÜT KÂRI
231.217
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-11.606
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-57.383
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-110.429
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
51.799
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-9.879
Cari Vergi Karşılığı
-268
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-9.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
41.920
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
41.920
Grubun Karı (Zararı)
41.920
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826713


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,49% Hacim : 8.135 Mio.TL Son veri saati : 15:07
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.388
8,7889 Değişim: 0,59%
Düşük 8,7218 21.06.2021 Yüksek 8,7955
Açılış: 8,7373
10,4543 Değişim: 0,83%
Düşük 10,3648 21.06.2021 Yüksek 10,4679
Açılış: 10,3678
503,10 Değişim: 1,50%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 504,53
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.