KAP ***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.08.2018 - 18:26
KAP ***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 4.615 85.686 41.181 333.581 333.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.659 23.659 23.659
Kar Dağıtımı
149 41.032 -41.181
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
149 41.032 -41.181
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 23.659 357.240 357.240
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 4.764 126.718 74.875 408.456 408.456
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-2 -2 -2
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-2 -2 -2
Yeni Bakiye
185.000 17.099 4.764 126.716 74.875 48.454 48.454
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.102 46.102 46.102
Kar Dağıtımı
5.311 69.564 -74.875
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.311 69.564 -74.875
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 10.075 196.280 46.102 454.556 454.556


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
31.439 31.439 23.157 23.157
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
1 31.439 31.439 23.157 23.157
Cayılamaz Taahhütler
1 31.439 31.439 23.157 23.157
Diğer Cayılamaz Taahhütler
31.439 31.439 23.157 23.157
Cayılabilir Taahhütler
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 250 250
EMANET KIYMETLER
0 250 250
Diğer Emanet Kıymetler
250 250
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
31.439 31.439 23.407 23.407


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
46.102 23.659
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.102 23.659


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 201.211 131.060
Kredilerden Alınan Faizler
199.794 129.597
Bankalardan Alınan Faizler
1.417 1.463
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -49.159 -39.867
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-26.308 -16.767
Diğer Faiz Giderleri
-22.851 -23.100
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
152.052 91.193
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12 -2.026 -2.091
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.026 -2.091
Gayri Nakdi Kredilere
-874 -624
Diğer
-1.152 -1.467
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -26.572
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -21 49
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-21 49
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 1.614 2.983
FAALİYET BRÜT KÂRI
125.047 92.134
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -16.379 -5.747
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -50.575 -56.228
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
58.093 30.159
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 58.093 30.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -11.991 -6.500
Cari Vergi Karşılığı
-4.671 -416
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-7.320 -6.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 46.102 23.659
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 46.102 23.659
Grubun Karı (Zararı)
46.102 23.659
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
46.816 30 46.846 20.214 887 21.101
Nakit ve Nakit Benzerleri
46.828 30 46.858 20.214 887 21.101
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 1 15 16 13 13
Bankalar
2 46.827 15 46.842 20.214 874 21.088
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-12 -12
KREDİLER (Net)
3 1.058.461 1.058.461 980.072 980.072
Donuk Alacaklar
1.092.265 1.092.265 1.015.192 1.015.192
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-33.804 -33.804 -35.120 -35.120
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-33.804 -33.804
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 9.544 9.544 8.665 8.665
Satış Amaçlı
9.544 9.544 8.665 8.665
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 5.011 5.011 5.573 5.573
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 10.083 10.083 11.732 11.732
Şerefiye
3.602 3.602 7.743 7.743
Diğer
6.481 6.481 3.989 3.989
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 0
DİĞER AKTİFLER
9 11.965 358 12.323 9.769 296 10.065
VARLIKLAR TOPLAMI
1.141.880 388 1.142.268 1.036.025 1.183 1.037.208
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
1 376.992 376.992 287.452 287.452
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2 218.704 218.704 263.708 263.708
Tahviller
218.704 218.704 263.708 263.708
FONLAR
0 0
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
4 6.636 6.636 5.246 5.246
Çalışan Hakları Karşılığı
6.636 6.636 5.246 5.246
CARİ VERGİ BORCU
5 7.894 7.894 2.974 2.974
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5 69.026 69.026 61.706 61.706
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3 8.273 187 8.460 7.160 506 7.666
ÖZKAYNAKLAR
6 454.556 454.556 408.456 408.456
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000 185.000 185.000
Sermaye Yedekleri
17.099 17.099 17.099 17.099
Hisse Senedi İhraç Primleri
17.099 17.099 17.099 17.099
Kar Yedekleri
10.075 10.075 4.764 4.764
Yasal Yedekler
10.075 10.075 4.764 4.764
Kar veya Zarar
242.382 242.382 201.593 201.593
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
196.280 196.280 126.718 126.718
Dönem Net Kâr veya Zararı
46.102 46.102 74.875 74.875
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.142.081 187 1.142.268 1.036.702 506 1.037.208


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
67.723 49.931
Alınan Faizler
183.415 143.798
Ödenen Faizler
-42.618 -34.440
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.614 2.983
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
-5.747
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-26.572 -25.389
Ödenen Vergiler
-6.553 -3.616
Diğer
3 -41.563 -27.658
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-75.356 -31.309
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-77.028 -24.650
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3 -4.991 -2.764
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3 6.663 -3.895
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-7.633 18.622
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.594 -2.779
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.653 -2.859
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
59 80
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
37.993 -31.884
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
231.272 59.800
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-193.279 -91.684
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-21 49
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
25.745 -15.992
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 21.101 32.304
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 46.846 16.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704041


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.