KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 20:03
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 291.552.060 -5.841.256 5.605.097 22.988.902 34.538.455 35.013.746 405.206.251 459.637 405.665.888
Transferler
-918.332 3.358.955 32.573.123 -35.013.746 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.888.579 -77.434 18.826.956 16.860.943 294.265 17.155.208
Dönem Karı (Zararı)
18.826.956 18.826.956 -15.518 18.811.438
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.888.579 -77.434 -1.966.013 309.783 -1.656.230
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 290.633.728 -7.729.835 5.527.663 26.347.857 67.111.578 18.826.956 422.067.194 753.902 422.821.096
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.000.000 349.247 440.069.731 -13.920.666 15.778.540 8.290.324 45.829.031 58.917.924 618.314.131 447.918 618.762.049
Transferler
-56.013.892 114.931.816 -58.917.924 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
885.062 2.188.284 -15.980.941 -12.907.595 31.413 -12.876.182
Dönem Karı (Zararı)
-15.980.941 -15.980.941 14.408 -15.966.533
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
885.062 2.188.284 3.073.346 17.005 3.090.351
Dönem Sonu Bakiyeler
63.000.000 349.247 384.055.839 -13.035.604 17.966.824 8.290.324 160.760.847 -15.980.941 605.406.536 479.331 605.885.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.634.986 14.026.971
Dönem Karı (Zararı)
-15.980.941 18.811.438
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-15.980.941 18.811.438
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.559.605 16.145.041
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15,16] 2.794.641 3.556.627
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.409.542 -856.683
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] 2.409.542 -856.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.819.241 8.619.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 5.024.691 3.048.336
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 12.794.550 5.571.534
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.670.322 -519.005
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 745.714 1.280
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 2.924.608 -520.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 333.840
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
[3] 0 333.840
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] -2.606.237 4.773.446
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.472.096 236.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
44.056.322 -9.148.608
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.043.770 17.795.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.355.932 -4.495.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] -11.687.838 22.291.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.095.837 -372.328
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -29.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] 7.095.837 -343.299
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] 38.839.684 -34.831.466
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] -27.134.588 -537.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.925.726 8.845.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.984 -12.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 32.966.710 8.857.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] 14.106.490 -1.614.667
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-736.679 -106.046
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] -736.679 -106.046
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[11] 2.679.510 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.675.888 1.673.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.370.682 4.570.930
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.305.206 -2.897.911
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.634.986 25.807.871
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.780.900
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.824.230 -1.759.355
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.458.727 1.310.844
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15] 2.458.727 1.310.844
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.282.957 -3.070.199
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -26.282.957 -3.070.199
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.826.039 1.430.789
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.336 1.430.789
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 107.336 1.430.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.933.375 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -20.933.375
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.984.717 13.698.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.984.717 13.698.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.231.180 8.446.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.215.897 22.144.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
[5] 51.215.897 42.231.180
Ticari Alacaklar
[7] 141.503.484 131.548.180
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.956.904 600.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
139.546.580 130.947.208
Diğer Alacaklar
[9] 12.755.970 19.851.807
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.002 1.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.754.968 19.850.805
Stoklar
[10] 185.382.295 226.631.521
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 29.604.577 2.469.989
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.604.577 2.469.989
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 10.238.013 10.238.014
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 129.604.990 36.670.308
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.168.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
119.436.346 36.670.308
ARA TOPLAM
560.305.226 469.640.999
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
560.305.226 469.640.999
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 72.135.000 72.135.000
Maddi Duran Varlıklar
[15] 444.746.694 507.641.215
Arazi ve Arsalar
193.445.000 193.445.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.693.421 10.836.000
Binalar
127.983.555 129.044.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
71.505.160 158.210.000
Taşıtlar
13.859.948 13.916.000
Mobilya ve Demirbaşlar
2.485.357 1.430.715
Yapılmakta Olan Yatırımlar
23.986.603
Diğer Maddi Duran Varlıklar
787.650 759.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 83.693 93.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
83.693 93.252
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
516.965.387 579.869.467
TOPLAM VARLIKLAR
1.077.270.613 1.049.510.466
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 261.589.323 281.911.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
261.589.323 281.911.280
Banka Kredileri
261.589.323 281.911.280
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 154.172 210.694
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.172 210.694
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.172 210.694
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 287.601 899.019
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
287.601 899.019
Ticari Borçlar
[7] 100.426.097 66.706.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
83.015 76.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
100.343.082 66.630.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 25.569.131 5.331.237
Diğer Borçlar
[9] 238.510 1.022.856
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
252 47.919
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
238.258 974.937
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 2.679.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.679.510
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 7.791.746 7.817.328
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 740.615 792.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
327.638 262.086
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
412.977 530.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 6.984.707 1.903.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.984.707 1.903.133
ARA TOPLAM
406.461.412 366.594.870
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
406.461.412 366.594.870
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 0
Diğer Borçlar
[9] 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 4.750 4.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 35.436.867 31.584.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
35.436.867 31.584.056
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 29.481.717 31.841.107
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.923.334 64.153.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
471.384.746 430.748.417
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
605.406.536 618.314.131
Ödenmiş Sermaye
[20] 63.000.000 63.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 371.020.235 426.149.065
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
371.020.235 426.149.065
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
384.055.839 440.069.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.035.604 -13.920.666
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[23] 17.966.824 15.778.540
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.966.824 15.778.540
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[24] 8.290.324 8.290.324
Yasal Yedekler
8.290.324 8.290.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[25] 160.760.847 45.829.031
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.980.941 58.917.924
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[26] 479.331 447.918
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
605.885.867 618.762.049
TOPLAM KAYNAKLAR
1.077.270.613 1.049.510.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[27] 135.699.135 182.650.436
Satışların Maliyeti
[27] -126.101.990 -139.717.278
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.597.145 42.933.158
BRÜT KAR (ZARAR)
9.597.145 42.933.158
Genel Yönetim Giderleri
[28] -12.378.468 -9.442.747
Pazarlama Giderleri
[29] -7.992.777 -5.469.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[30] 105.458.895 37.198.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[30] -98.947.537 -23.123.733
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.262.742 42.095.910
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[31] 233.309 52.837
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[31] -3.920 -827.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 0 -333.840
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.033.353 40.986.986
Finansman Gelirleri
[32] 1.019.718 4.403.959
Finansman Giderleri
[32] -15.483.860 -21.752.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.497.495 23.638.555
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] 2.530.962 -4.827.117
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-49.694 -6.203.882
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.580.656 1.376.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.966.533 18.811.438
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.966.533 18.811.438
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.408 -15.518
Ana Ortaklık Payları
-15.980.941 18.826.956
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
885.062 -1.888.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] 1.106.328 -2.360.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-221.266 472.145
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] -221.266 472.145
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.188.284 -77.434
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
2.188.284 -77.434
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.188.284 -77.434
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.073.346 -1.966.013
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.893.187 16.845.425
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.413 294.265
Ana Ortaklık Payları
-12.924.600 16.551.160http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150095


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.