KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.03.2023 - 18:12
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.389.756 -78.890.646
Dönem Karı (Zararı)
58.968.545 35.015.044
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
58.968.545 35.015.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.615.797 10.737.632
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15,16] 448.156 8.795.459
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.891.307 12.230.847
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 3.480.134 11.249.333
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] -725.200 555.743
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] 0 425.771
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.136.373 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.553.509 7.703.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 6.319.139 3.104.442
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 0 87.588
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 7.234.370 4.511.578
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.767.828 1.690.460
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 221.236 -663.564
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] -2.989.064 2.354.024
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18.984.035 -2.005.939
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
[3] 18.984.035 -2.005.939
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 9.950.719 -26.835.948
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
[14] 0 8.903.001
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.444.101 256.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-147.775.824 -126.387.925
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.339.448 -65.739.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] -7.339.448 -65.739.876
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.252.581 -1.628.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] -16.252.581 -1.628.909
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -84.086.216 -81.708.792
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] -15.260.726 -14.587.904
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.049.963 40.121.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -21.049.963 40.121.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.614.667 -1.119.323
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
741.048 183.580
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] 741.048 183.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.913.271 -1.907.906
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-44.191.482 -80.635.249
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.198.274 1.744.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.085.495 -8.224.762
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.560.590 401.452
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15] 2.560.590 401.452
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.646.085 -8.626.214
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -34.646.085 -8.626.214
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.260.234 81.173.891
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
119.260.234 91.703.259
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 119.260.234 91.703.259
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -529.368
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[6] 0 -529.368
Ödenen Temettüler
-10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.784.983 -5.941.517
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.220.066
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.784.983 -4.721.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.446.197 13.167.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.231.180 8.446.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.722.870 321.784.770 171.791 321.956.561
Transferler
-824.620 17.547.490 -16.722.870 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.202.508 -1.728.291 933.518 35.013.746 93.421.481 287.846 93.709.327
Dönem Karı (Zararı)
35.013.746 35.013.746 1.298 35.015.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
59.202.508 -1.728.291 933.518 58.407.735 286.548 58.694.283
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 291.552.060 -5.841.256 5.605.097 22.988.902 34.538.455 35.013.746 405.206.251 459.637 405.665.888
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 291.552.060 -5.841.256 5.605.097 22.988.902 34.538.455 35.013.746 405.206.251 459.637 405.665.888
Transferler
-4.472.815 894.563 3.358.955 35.233.043 -35.013.746 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
174.929.650 -30.913.137 10.173.443 213.107.880 -11.719 213.096.161
Dönem Karı (Zararı)
58.917.924 58.917.924 50.621 58.968.545
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
174.929.650 -30.913.137 10.173.443 154.189.956 -62.340 154.127.616
Sermaye Arttırımı
42.000.000 -18.057.533 -23.942.467
Dönem Sonu Bakiyeler
63.000.000 349.247 462.008.895 -35.859.830 15.778.540 462.008.895 8.290.324 45.829.031 58.917.924 618.314.131 447.918 618.762.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
[5] 42.231.180 8.446.197
Ticari Alacaklar
[7] 131.548.180 124.164.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
600.972 4.113.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
130.947.208 120.051.936
Diğer Alacaklar
[9] 19.851.807 4.135.259
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.002 1.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.850.805 4.134.257
Stoklar
[10] 226.631.521 141.820.105
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 2.469.989 3.822.192
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 10.238.014 1.261.661
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 36.670.308 20.042.019
ARA TOPLAM
469.640.999 303.692.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
469.640.999 303.692.371
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 18.984.035
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 72.135.000 47.756.000
Maddi Duran Varlıklar
[15] 507.641.215 317.097.394
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 93.252 4.983
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
579.869.467 383.842.412
TOPLAM VARLIKLAR
1.049.510.466 687.534.783
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 281.911.280 159.003.888
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 210.694 3.157.022
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 899.019 325.136
Ticari Borçlar
[7] 66.706.990 87.573.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
76.332 30.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
66.630.658 87.542.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 5.331.237 2.894.155
Diğer Borçlar
[9] 1.022.856 244.048
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
47.919 10.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
974.937 233.889
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 7.817.328 53.671
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 792.333 631.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
262.086 126.642
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
530.247 504.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.903.133 1.618.423
ARA TOPLAM
366.594.870 255.501.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
366.594.870 255.501.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 0 1.275.882
Diğer Borçlar
[9] 723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 31.584.056 15.301.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31.584.056 15.301.098
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 31.841.107 9.062.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.153.547 26.367.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
430.748.417 281.868.895
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
618.314.131 405.206.251
Ödenmiş Sermaye
[20] 63.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 426.149.065 285.710.804
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
426.149.065 285.710.804
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
440.069.731 291.552.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.920.666 -5.841.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[23] 15.778.540 5.605.097
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.778.540 5.605.097
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[24] 8.290.324 22.988.902
Yasal Yedekler
22.988.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[25] 45.829.031 34.538.455
Net Dönem Karı veya Zararı
58.917.924 35.013.746
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[26] 447.918 459.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
618.762.049 405.665.888
TOPLAM KAYNAKLAR
1.049.510.466 687.534.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[27] 591.114.934 330.209.103
Satışların Maliyeti
[27] -462.688.169 -239.402.839
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
128.426.765 90.806.264
BRÜT KAR (ZARAR)
128.426.765 90.806.264
Genel Yönetim Giderleri
[28] -40.627.990 -23.606.451
Pazarlama Giderleri
[29] -23.739.387 -8.040.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[30] 124.809.066 55.050.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[30] -78.333.406 -79.870.098
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
110.535.048 34.339.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[31] 38.256.406 7.680.995
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[31] -2.392.635 -9.678.830
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 0 2.005.939
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
146.398.819 34.347.508
Finansman Gelirleri
[32] 19.202.390 9.115.103
Finansman Giderleri
[32] -96.850.195 -30.970.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.751.014 12.491.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] -9.782.469 22.523.265
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.817.328 -53.671
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.965.141 22.576.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.968.545 35.015.044
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.968.545 35.015.044
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
50.621 1.298
Ana Ortaklık Payları
58.917.924 35.013.746
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
144.016.513 56.649.597
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
174.929.650 72.982.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] -10.099.263 -2.160.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.813.874 -14.172.979
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] -20.813.874 -14.172.979
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.173.443 933.518
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
10.173.443 933.518
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
10.173.443 933.518
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
154.189.956 57.583.115
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.158.501 92.598.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.719 287.846
Ana Ortaklık Payları
213.170.220 92.310.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124561


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.653 Değişim: -1,07% Hacim : 39.026 Mio.TL Son veri saati : 12:37
Düşük 10.650 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
33,0025 Değişim: 0,32%
Düşük 32,8613 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,4517 Değişim: 0,25%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.475,88 Değişim: 0,26%
Düşük 2.455,90 25.06.2024 Yüksek 2.485,56
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.