KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 - 18:11
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.246 237.799.819 -720.119 3.990.339 22.549.537 2.588.163 28.630.036 316.187.021 150.305 316.337.326
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
439.365 28.190.671 -28.630.036 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.485.182 354.806 -5.868.413 -6.998.789 2.440 -6.996.349
Dönem Karı (Zararı)
-5.868.413 -5.868.413 -8.955 -5.877.368
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.485.182 354.806 -1.130.376 11.395 -1.118.981
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.246 237.799.819 -2.205.301 4.345.145 22.988.902 30.778.834 -5.868.413 309.188.232 152.745 309.340.977
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16.343.067 -16.343.067 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
102.500 141.430 -782.575 -538.645 35.076 -503.569
Dönem Karı (Zararı)
-782.575 -782.575 19.361 -763.214
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
102.500 141.430 243.930 15.715 259.645
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.174.172 -4.010.465 4.813.009 22.988.902 43.334.032 -782.575 320.866.322 206.867 321.073.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.898.895 -6.578.948
Dönem Karı (Zararı)
-747.499 -5.877.368
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-747.499 -5.877.368
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.025.693 7.482.659
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15,16] 3.032.809 2.493.758
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-350.202 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] -350.202 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.063.599 4.662.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 703.475 630.177
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 3.360.124 4.032.456
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
633.329 628.171
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 616.594 -23.316
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 16.735 651.487
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -171.081
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-171.081
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
303.672 652.641
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
[3] 303.672 652.641
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 1.342.486 -783.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.183.353 -8.184.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.493.862 12.152.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] -1.328.113 -554.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] 13.821.975 12.706.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-552.178 -207.066
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] 0 -450
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] -552.178 -206.616
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -9.438.064 -9.032.138
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] -615.693 80.849
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.791.614 -6.576.467
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 952 -61.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -8.792.566 -6.514.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.119.323 -1.194.608
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.047 2.624
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] -27.047 2.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.133.296 -3.409.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-586.581 -1.037.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.546.715 -2.371.645
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.905.159 -6.578.883
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] 3.006.264 -65
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-375.634 -1.648.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-375.634 -1.648.460
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -375.634 -1.648.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
[5] 5.220.441 7.160.499
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.432.341 7.392.540
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 5.432.341 7.392.540
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -211.900 -232.041
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
945.912 -1.066.909
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
141.430 354.806
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.087.342 -712.103
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 13.027.510 5.493.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 14.114.852 4.781.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 14.114.852 13.027.510
Ticari Alacaklar
[7] 59.006.576 71.220.283
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.044.508 2.716.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
54.962.068 68.503.888
Diğer Alacaklar
[9] 2.593.817 2.041.639
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.955 1.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.591.862 2.039.684
Stoklar
[10] 70.455.322 60.667.056
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 1.220.421 604.728
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.220.421 604.728
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 0 3.006.264
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 9.287.155 8.700.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.287.155 8.700.574
ARA TOPLAM
156.678.143 159.268.054
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
156.678.143 159.268.054
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 16.674.424 16.978.096
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 56.659.001 56.659.001
Maddi Duran Varlıklar
[15] 241.852.050 244.494.528
Arazi ve Arsalar
159.770.000 159.770.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.659.000 8.659.000
Binalar
40.869.489 43.731.474 43.613.975
Taşıtlar
1.965.844 1.965.844
Mobilya ve Demirbaşlar
2.574.568 2.340.946
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.082.160 1.082.160
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-16.800.485 -13.806.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 38.204 52.901
Diğer Haklar
38.204 52.901
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
315.223.679 318.184.526
TOPLAM VARLIKLAR
471.901.822 477.452.580
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 64.169.670 66.339.236
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
64.169.670 66.339.236
Banka Kredileri
64.169.670 66.339.236
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 5.681.679 725.268
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.364.211 195.900
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.364.211 195.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
317.468 529.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
317.468 529.368
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 130.642 176.058
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
130.642 176.058
Ticari Borçlar
[7] 39.504.838 47.878.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20.523 19.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
39.484.315 47.858.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 2.860.385 2.080.259
Diğer Borçlar
[9] 23.373 50.420
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
111 111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.262 50.309
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 1.436.381 4.608.814
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 616.669 616.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
199.280 199.280
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
417.389 417.389
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 698.400 976.965
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
698.400 976.965
ARA TOPLAM
115.122.037 123.452.208
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.122.037 123.452.208
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 7.444.684 4.668.782
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.444.684 4.668.782
Banka Kredileri
7.444.684 4.668.782
Diğer Borçlar
[9] 723.634 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 4.750 4.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 10.539.004 9.963.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.539.004 9.963.654
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 16.994.524 17.062.794
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.706.596 32.423.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
150.828.633 155.875.822
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
320.866.322 321.404.967
Ödenmiş Sermaye
[20] 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 229.163.707 229.061.207
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
229.163.707 229.061.207
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
233.174.172 233.174.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.010.465 -4.112.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[23] 4.813.009 4.671.579
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.813.009 4.671.579
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[24] 22.988.902 22.988.902
Yasal Yedekler
22.988.902 22.988.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[25] 43.334.032 26.990.965
Net Dönem Karı veya Zararı
-782.575 16.343.067
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[26] 206.867 171.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
321.073.189 321.576.758
TOPLAM KAYNAKLAR
471.901.822 477.452.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[27] 59.006.255 38.663.035
Satışların Maliyeti
[27] -51.047.950 -38.554.207
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.958.305 108.828
BRÜT KAR (ZARAR)
7.958.305 108.828
Genel Yönetim Giderleri
[28] -5.179.277 -3.411.376
Pazarlama Giderleri
[29] -1.852.027 -1.702.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[30] 14.592.558 6.184.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[30] -10.397.121 -3.459.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.122.438 -2.280.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[31] 69.310
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] -303.672 -652.641
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.888.076 -2.932.755
Finansman Gelirleri
[32] 2.021.542 1.274.035
Finansman Giderleri
[32] -6.330.346 -5.022.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
579.272 -6.681.158
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] -1.342.486 803.792
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.436.381 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
93.895 803.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-763.214 -5.877.366
DÖNEM KARI (ZARARI)
-763.214 -5.877.366
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.361 -8.955
Ana Ortaklık Payları
-782.575 -5.868.411
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
102.500 -1.403.860
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] 128.125 -1.754.825
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.625 350.965
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] -25.625 350.965
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
141.430 362.665
Yabancı Para Çevrim Farkları
141.430 362.665
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
141.430 362.665
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
243.930 -1.041.195
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-519.284 -6.918.561
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.076 -8.955
Ana Ortaklık Payları
-554.360 -6.909.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941196


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6477 Değişim: -0,44%
Düşük 32,5920 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
34,9799 Değişim: -0,75%
Düşük 34,9364 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.423,87 Değişim: -0,87%
Düşük 2.421,56 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.