KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 18:11
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 24.937.500 349.247 158.368.917 -345.771 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 218.388.862 136.719 218.525.581
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20.950.419 -7.840.644 -13.109.775 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.068.238 -270.642 154.610 -2.009.007 0
Dönem Karı (Zararı)
-2.009.007 -3.193.277 3.491 -3.189.786
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.068.238 -270.642 154.610 -2.009.007 -40 -2.009.047
Sermaye Arttırımı
-1.184.270 3.531 -1.180.739
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.242.393 -12.242.393 -12.242.393
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-929.692 -929.692 -929.692
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.335.298 1.335.298 1.335.298
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -929.692 349.247 157.300.679 -616.413 3.349.136 23.479.229 1.435.619 -2.009.007 203.358.798 140.210 203.499.008
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 237.799.819 -720.119 3.990.339 22.549.537 2.588.163 28.630.034 316.187.020 150.305 316.337.325
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
439.365 28.190.669 -28.630.034 22.350 22.350
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-629.406 -1.603.687 460.963 450.625 -2.119.574 -3.441.079 -25.455 -3.466.534
Dönem Karı (Zararı)
-2.119.574 -2.119.574 -25.455 -2.145.029
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-629.406 -1.603.687 460.963 450.625 -1.321.505 -1.321.505
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 237.170.413 -2.323.806 4.451.302 22.988.902 27.229.457 -2.119.574 308.745.941 147.200 308.893.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.853.850 3.785.032
Dönem Karı (Zararı)
-2.145.029 -2.009.007
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.145.029 -2.009.007
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.835.952 4.209.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15] 8.865.137 5.922.355
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-904.758 -1.210.650
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -1.072.661 -1.210.650
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[18] 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] -172.934
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] 340.837 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[12] 8.385.168 1.444.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 541.160 1.305.963
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] -173.249 139.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 8.017.257 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.224.751 -429.504
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 0 -11.022
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[6,7] 1.224.751 -418.482
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
453.370 -2.817.761
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[18] 300.710 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
152.660 -2.817.761
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
[3] 526.948 1.300.480
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
526.948 1.300.480
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] -1.714.664 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.145.108 1.584.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -13.154.363 6.726.728
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-443.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.710.547 6.726.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] -1.310.685 393.496
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.303.728 393.496
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -14.613.180 -4.283.624
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] -1.084.067 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 8.553.860 456.380
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-99.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.653.680 456.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.194.608 -199.236
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] 19.573 125.285
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.573 125.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -1.361.638 -1.634.873
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
315.711
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.677.349 -1.634.873
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.454.185 3.785.032
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] -1.399.665 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
[14,15] -2.376.309 -1.540.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
653.838 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15] 653.838 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -3.030.147 -1.540.168
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.030.147 -1.540.168
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.484.852 -4.119.754
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -929.692
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-929.692
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[6] 24.256.232 9.052.331
Kredilerden Nakit Girişleri
24.256.232 9.052.331
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -771.380 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[6] -771.380 0
Ödenen Temettüler
-4.000.000 -12.242.393
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.254.693 -1.874.890
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
460.963 154.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.715.656 -1.720.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.493.118 9.203.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.208.774 7.482.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 12.208.774 5.493.118
Ticari Alacaklar
[7] 62.504.012 49.041.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.058.499 1.614.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
60.445.513 47.426.445
Diğer Alacaklar
[9] 2.486.241 1.175.556
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.957 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.479.284 1.175.556
Stoklar
[10] 63.157.469 48.371.355
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 253.469 557.401
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
253.469 557.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 705.369 0
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 8.315.378 7.243.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.315.378 7.243.090
ARA TOPLAM
149.630.712 111.881.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
149.630.712 111.881.648
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 16.215.834 16.742.782
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 56.659.001 56.659.001
Maddi Duran Varlıklar
[15] 246.408.235 253.174.084
Arazi ve Arsalar
159.770.000 159.770.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.283.756 10.283.756
Binalar
62.709.823 62.402.334
Tesis, Makine ve Cihazlar
174.672.513 173.752.677
Taşıtlar
4.149.298 3.782.071
Mobilya ve Demirbaşlar
2.192.357 2.097.412
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.082.160 1.103.507
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-168.451.672 -160.017.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 66.776 130.592
Diğer Haklar
406.983 407.827
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-340.207 -277.235
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 750
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
750
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
319.350.596 326.706.459
TOPLAM VARLIKLAR
468.981.308 438.588.107
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 69.552.737 48.899.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.552.737 48.899.812
Banka Kredileri
69.552.737 48.899.812
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 780.902 1.712.243
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 837.700
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 837.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
780.902 874.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
780.902 874.543
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 226.685 156.542
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
226.685 156.542
Ticari Borçlar
[7] 54.170.141 43.487.652
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20.437 120.314
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
54.149.704 43.367.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 1.215.841 1.194.608
Diğer Borçlar
[9] 49.761 28.866
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
111 54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
49.650 28.812
Türev Araçlar
[18] 300.710 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
300.710 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 2.306.460 694.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 588.174 1.061.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
217.385 517.424
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
370.789 544.038
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 5.096.071 1.677.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.096.071 1.677.349
ARA TOPLAM
134.287.482 98.912.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.287.482 98.912.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 4.564.050 525.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 4.564.050 525.079
Banka Kredileri
4.564.050 525.079
Diğer Borçlar
[9] 723.634 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 4.750 4.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 6.980.002 4.134.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.980.002 4.134.196
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 13.528.249 17.950.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.800.685 23.337.952
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
160.088.167 122.250.782
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
308.745.941 316.187.020
Ödenmiş Sermaye
[20] 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 234.846.607 237.079.700
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
234.846.607 237.079.700
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
237.170.413 237.799.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.323.806 -720.119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.451.302 3.990.339
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.451.302 3.990.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.988.902 22.549.537
Yasal Yedekler
[23] 22.988.902 22.549.537
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27.229.457 2.588.162
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.119.574 28.630.035
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
147.200 150.305
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
308.893.141 316.337.325
TOPLAM KAYNAKLAR
468.981.308 438.588.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 158.043.076 137.258.955 38.663.035 58.829.645
Satışların Maliyeti
[23] -135.706.514 -124.802.796 -38.554.207 -51.723.405
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.336.562 12.456.159 108.828 7.106.240
BRÜT KAR (ZARAR)
22.336.562 12.456.159 108.828 7.106.240
Genel Yönetim Giderleri
-12.315.250 -11.384.842 -3.411.376 -4.276.288
Pazarlama Giderleri
-5.232.282 -5.353.795 -1.702.957 -1.783.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 22.716.782 22.857.409 6.184.621 3.721.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -11.288.104 -9.813.297 -3.459.230 -1.190.547
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.217.708 8.761.634 -2.280.114 3.576.923
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
116.258 473.101 0 231.781
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-457.095 -13.965 0 -13.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] -526.948 -1.423.305 -652.641 -573.864
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.349.923 7.797.465 -2.932.755 3.220.875
Finansman Gelirleri
2.545.273 9.379.741 1.274.035 6.488.959
Finansman Giderleri
-21.775.218 -18.408.583 -5.022.438 -7.707.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.880.022 -1.231.377 -6.681.158 2.002.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.734.993 -777.671 803.792 -773.607
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.306.460 -1.780.054 0 -815.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.041.453 1.002.383 803.792 42.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.145.029 -2.009.048 -5.877.366 1.229.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.145.029 -2.009.048 -5.877.366 1.229.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-25.455 -41 -8.955 -5.071
Ana Ortaklık Payları
-2.119.574 -2.009.007 -5.868.411 1.234.232
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.522.365 -270.642 -1.403.860 -69.247
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] -1.902.956 -338.302 -1.754.825 -86.558
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
380.591 67.660 350.965 17.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[12] 380.591 67.660 350.965 17.311
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
460.963 -371.545 362.665 -182.884
Yabancı Para Çevrim Farkları
460.963 -371.545 362.665 -182.884
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
460.963 -371.545 362.665 -182.884
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.061.402 -642.187 -1.041.195 -252.131
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.206.431 -2.651.235 -6.918.561 977.030
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-25.455 3.490 -8.955 -8.328
Ana Ortaklık Payları
-3.180.976 -2.654.725 -6.909.606 985.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887256


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4250 Değişim: -0,35%
Düşük 13,4138 24.01.2022 Yüksek 13,4661
Açılış: 13,4661
15,2600 Değişim: -0,08%
Düşük 15,2404 24.01.2022 Yüksek 15,3008
Açılış: 15,2716
793,63 Değişim: 0,00%
Düşük 792,58 24.01.2022 Yüksek 794,00
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.