KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:10
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 158.368.917 -345.771 158.023.146 158.023.146 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 33.293.133 218.388.861 136.719 218.525.580
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.006.130 -5.896.355 -13.109.775 -19.006.130 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-186.663 -186.663 -186.663 204.922 204.922 -1.161.967 -1.161.967 -1.143.708 28.954 -1.114.754
Dönem Karı (Zararı)
-1.161.967 -1.161.967 -1.161.967 21.378 -1.140.589
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-186.663 -186.663 -186.663 204.922 204.922 18.259 7.576 25.835
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 158.368.917 -532.434 157.836.483 3.399.448 3.399.448 21.534.940 14.287.003 -1.161.967 13.125.036 217.245.153 165.673 217.410.826
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 237.799.819 -720.119 237.079.700 3.990.339 3.990.339 22.549.537 2.588.162 28.630.034 316.187.020 150.305 316.337.325
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
439.365 28.190.669 -28.630.036 -439.365 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.485.182 -1.485.182 354.806 354.806 -5.868.411 -5.868.413 -6.998.787 2.440 -6.996.347
Dönem Karı (Zararı)
-5.868.411 -5.868.413 -5.868.411 -8.955 -5.877.366
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.485.182 -1.485.182 354.806 354.806 -1.130.376 11.395 -1.118.981
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 237.799.819 -2.205.301 235.594.518 4.345.145 4.345.145 22.988.902 30.778.832 -5.868.411 24.910.421 309.188.233 152.745 309.340.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.578.948 97.271
Dönem Karı (Zararı)
-5.877.368 -1.161.967
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.877.368 -1.161.967
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.482.659 1.018.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15] 2.493.758 1.991.423
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.662.633 -895.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 630.177 502.280
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 4.032.456 -1.398.245
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
628.171 314.819
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] -23.316 -2.517
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[6,7] 651.487 317.336
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
[6] -171.081 -1.040.907
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-171.081 -1.040.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
[3] 652.641 673.249
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
652.641 673.249
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-783.463 -23.836
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.184.239 240.455
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 12.152.073 -305.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] -207.066 1.991.302
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -9.032.138 5.772.361
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] 80.849 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -6.576.467 -7.714.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.194.608 -57.217
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] 2.624 -91.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.409.506 646.132
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.578.948 97.271
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.648.460 -286.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -1.648.460 -286.915
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.160.499 -3.655.995
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[6] 7.392.540
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -232.041 -3.655.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.066.909 -3.845.639
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
354.806 204.922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-712.103 -3.640.717
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 5.493.118 9.203.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 4.781.015 5.562.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 4.781.015 5.493.118
Ticari Alacaklar
[7] 36.706.271 49.064.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.169.443 1.614.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
34.536.828 47.449.761
Diğer Alacaklar
[9] 1.382.622 1.152.240
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
450 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.382.172 1.152.240
Stoklar
[10] 57.403.493 48.371.355
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 476.552 557.401
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
476.552 557.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 65 0
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 8.280.886 7.243.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.280.886 7.243.090
ARA TOPLAM
109.030.904 111.881.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
109.030.904 111.881.648
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 16.090.141 16.742.782
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[15] 56.659.001 56.659.001
Maddi Duran Varlıklar
252.359.432 253.174.084
Arazi ve Arsalar
159.770.000 159.770.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.618.045 8.659.000
Binalar
40.419.574 40.562.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
40.398.000 41.406.025
Taşıtlar
855.767 807.058
Mobilya ve Demirbaşlar
849.031 814.666
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.134.564 1.103.507
Diğer Maddi Duran Varlıklar
314.451 51.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 99.946 130.592
Diğer Haklar
99.946 130.592
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
325.208.520 326.706.459
TOPLAM VARLIKLAR
434.239.424 438.588.107
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 57.112.767 48.899.812
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.112.767 48.899.812
Banka Kredileri
57.112.767 48.899.812
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 996.500 1.712.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
996.500 1.712.243
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
996.500 874.543
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 837.700
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 194.606 156.542
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
194.606 156.542
Ticari Borçlar
[7] 37.823.276 43.487.652
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
58.840 120.314
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.764.436 43.367.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 1.666.962 1.194.608
Diğer Borçlar
[9] 32.755 28.866
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
54 54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.701 28.812
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 694.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 1.539.899 1.061.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
995.861 517.424
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
544.038 544.038
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.865.349 1.677.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.865.349 1.677.349
ARA TOPLAM
101.232.114 98.912.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.232.114 98.912.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 0 525.079
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 525.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 525.079
Diğer Borçlar
[9] 723.634 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 4.750 4.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 6.142.412 4.134.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.142.412 4.134.196
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 16.795.536 17.950.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.666.332 23.337.952
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.898.446 122.250.782
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
309.188.233 316.187.020
Ödenmiş Sermaye
[19] 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 349.247 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
235.594.518 237.079.700
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[21] 235.594.518 237.079.700
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
237.799.819 237.799.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.205.301 -720.119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.345.145 3.990.339
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.345.145 3.990.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 22.988.902 22.549.537
Yasal Yedekler
4.931.370 4.492.005
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18.057.532 18.057.532
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 30.778.834 2.588.162
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.868.413 28.630.035
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 152.745 150.305
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
309.340.978 316.337.325
TOPLAM KAYNAKLAR
434.239.424 438.588.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[24] 38.663.035 39.851.452
Satışların Maliyeti
[24] -38.554.207 -37.803.551
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.828 2.047.901
BRÜT KAR (ZARAR)
108.828 2.047.901
Genel Yönetim Giderleri
-3.411.376 -3.159.350
Pazarlama Giderleri
-1.702.957 -1.754.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 6.184.619 11.809.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -3.459.230 -6.007.126
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.280.116 2.936.074
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 84.090
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] -652.641 -809.983
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.932.757 2.210.181
Finansman Gelirleri
1.274.035 1.357.641
Finansman Giderleri
-5.022.438 -4.632.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.681.160 -1.064.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] 803.792 -76.001
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -752.329
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
803.792 676.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.877.368 -1.140.589
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.877.368 -1.140.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.955 21.378
Ana Ortaklık Payları
-5.868.413 -1.161.967
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.403.860 -186.663
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] -1.754.825 -233.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
350.965 46.666
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] 350.965 46.666
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
362.665 -317.189
Yabancı Para Çevrim Farkları
362.665 -317.189
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
362.665 -317.189
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.041.195 -503.852
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.918.563 -1.644.441
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.955 28.954
Ana Ortaklık Payları
-6.909.608 -1.673.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850166


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.