KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 18:13
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 21.000.000 349.246 166.128.691 -640.718 165.487.973 165.487.973 1.404.302 1.404.302 2.463.591 24.254.278 -10.731.378 13.522.900 204.228.012 11.246.112 215.474.124
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-463.680 -463.680 -463.680 65.219 -10.332.917 10.731.378 398.461 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.370.603 48.391 7.418.994 7.418.994 2.345.995 2.345.995 -2.016.214 -2.016.214 7.748.775 9.131.671 16.880.446
Dönem Karı (Zararı)
-2.016.214 -2.016.214 -2.016.214 1.355.422 -660.792
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.370.603 48.391 7.418.994 7.418.994 2.345.995 2.345.995 9.764.989 7.776.249 17.541.238
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-120.000 -120.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
300.337 300.337 300.337 300.337
Dönem Sonu Bakiyeler
15 349.246 173.035.614 -592.327 172.443.287 172.443.287 3.750.297 3.750.297 2.528.810 14.221.698 -2.016.214 12.205.484 212.277.124 20.257.783 232.534.907
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 21.000.000 349.246 158.368.917 -345.771 158.023.146 158.023.146 3.194.526 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 33.293.133 218.388.861 136.719 218.525.580
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20.950.419 -7.840.644 -13.109.775 -20.020.727 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.068.238 -270.642 -1.338.880 -1.338.880 154.611 154.611 -2.009.007 -2.009.007 -3.193.276 3.491 -3.189.785
Dönem Karı (Zararı)
-2.009.007 -2.009.007 -2.009.007 -40 -2.009.047
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.068.238 -270.642 -1.338.880 -1.338.880 154.611 154.611 -1.184.269 3.531 -1.180.738
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-12.242.393 -12.242.393 -12.242.393 -12.242.393
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-929.692 -929.692 -929.692
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.335.298 1.335.298 1.335.298 1.335.298
Dönem Sonu Bakiyeler
15 21.000.000 -929.692 349.246 157.627.529 -616.413 156.684.266 156.684.266 3.349.137 3.349.137 23.479.229 1.435.619 -2.009.007 -573.388 203.358.798 140.210 203.499.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.457.361 -21.989.186
Dönem Karı (Zararı)
18 -2.009.007 -2.016.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.031.135 3.528.846
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 5.922.355 8.301.593
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.210.650 -12.636.392
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.210.650 -12.636.392
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.444.963 550.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.305.963 498.564
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
139.000 52.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-429.504 -1.620.563
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.022 -21.131
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-418.482 -1.599.432
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 1.300.480 -198.077
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
3.491 9.131.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.783.392 -20.502.161
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 19 6.726.728 -35.621.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19 393.496 2.705.829
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -4.283.624 -33.913.896
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 19 456.380 43.556.985
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19 125.285 7.146.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.634.873 -4.376.070
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.805.520 -18.989.529
Ödenen Temettüler
-12.242.393 -120.000
Ödenen Faiz
-2.821.252 -2.676.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-199.236 -203.539
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.540.168 -8.733.577
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 11 1.529.171 432.718
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -2.500.859 -9.425.086
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 258.791
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-568.480
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.122.639 35.602.529
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-929.692
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 9.052.331 35.602.529
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.874.890 4.879.766
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
154.611 2.345.995
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.720.279 7.225.761
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.203.232 2.176.057
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.482.953 9.401.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.482.953 9.203.232
Ticari Alacaklar
43.154.467 51.320.942
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 19 8.033.569 6.069.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 35.120.898 45.251.891
Diğer Alacaklar
2.462.052 1.459.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.462.052 1.459.991
Stoklar
7 58.523.535 54.239.911
Peşin Ödenmiş Giderler
263.854 719.191
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
263.854 719.191
Diğer Dönen Varlıklar
14 6.576.292 5.953.193
ARA TOPLAM
118.463.153 122.896.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.463.153 122.896.460
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5.007.186 4.830.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.007.186 4.830.060
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 2.169.900 3.470.380
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 44.130.433 43.561.953
Maddi Duran Varlıklar
10 162.851.675 167.766.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 161.149 207.262
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 86.100 83.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
214.406.443 219.919.818
TOPLAM VARLIKLAR
332.869.596 342.816.278
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 66.572.312 58.447.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.221.443 1.855.803
Ticari Borçlar
38.548.194 39.588.010
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 19 50.778 78.502
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 38.497.416 39.509.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.286.537 1.929.213
Diğer Borçlar
721.302 596.017
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 54 54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
721.248 595.963
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 824.542 1.786.005
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.234.669 638.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 711.872 255.036
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 522.797 383.797
ARA TOPLAM
111.408.999 104.840.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.408.999 104.840.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 694.281 1.965.096
Diğer Borçlar
723.634 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.813.631 2.693.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.813.631 2.693.862
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 12.725.293 14.062.395
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.961.589 19.449.737
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.370.588 124.290.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
203.358.798 218.388.861
Ödenmiş Sermaye
15 21.000.000 21.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -929.692 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 349.246 349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
160.033.403 161.217.672
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
156.684.266 158.023.146
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 157.300.679 158.368.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -616.413 -345.771
Yabancı Para Çevrim Farkları
15 3.349.137 3.194.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 23.479.229 2.528.810
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 1.435.619 20.183.358
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -2.009.007 13.109.775
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 140.210 136.719
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
203.499.008 218.525.580
TOPLAM KAYNAKLAR
332.869.596 342.816.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 137.258.955 149.948.735 58.829.645 59.553.100
Satışların Maliyeti
16 -124.802.796 -121.737.605 -51.723.405 -43.588.989
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.456.159 28.211.130 7.106.240 15.964.111
BRÜT KAR (ZARAR)
12.456.159 28.211.130 7.106.240 15.964.111
Genel Yönetim Giderleri
-11.384.842 -9.395.172 -4.276.288 -3.531.248
Pazarlama Giderleri
-5.353.795 -5.040.261 -1.783.505 -1.585.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.857.409 47.793.383 3.721.023 33.266.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.813.297 -13.532.734 -1.190.547 -7.839.449
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.761.634 48.036.346 3.576.923 36.273.504
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
473.101 772.893 217.816 311.109
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-13.965 -267.364 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -1.423.305 -1.594.567 -573.864 -567.282
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.797.465 46.947.308 3.220.875 36.017.331
Finansman Gelirleri
9.379.741 5.624.147 6.488.959 4.980.505
Finansman Giderleri
-18.408.583 -56.764.545 -7.707.066 -42.982.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.231.377 -4.193.090 2.002.768 -1.984.848
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-777.671 756.122 -773.607 959.139
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.780.054 -3.254.181 -815.730 -1.772.014
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.002.383 4.010.303 42.123 2.731.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.009.048 -3.436.968 1.229.161 -1.025.709
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23 2.776.176 0 932.203
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.009.048 -660.792 1.229.161 -93.506
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -41 1.355.422 -5.071 445.927
Ana Ortaklık Payları
18 -2.009.007 -2.016.214 1.234.232 -539.433
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-270.642 15.133.762 -69.247 70.755
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 17.740.404 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -338.302 114.642 -86.558 88.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
67.660 -2.721.284 17.311 -17.688
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 67.660 -2.721.284 17.311 -17.688
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-371.545 2.407.478 -182.884 1.373.555
Yabancı Para Çevrim Farkları
-371.545 2.407.478 -182.884 1.373.555
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-642.187 17.541.240 -252.131 1.444.310
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.651.235 16.880.448 977.030 1.350.804
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.490 9.131.671 -8.328 504.719
Ana Ortaklık Payları
-2.654.725 7.748.777 985.358 846.085http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798075


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: -0,01% Hacim : 13.556 Mio.TL Son veri saati : 12:28
Düşük 2.412 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5900 Değişim: 0,73%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,5939
Açılış: 15,4775
16,2604 Değişim: 0,91%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
903,35 Değişim: 0,17%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.