KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:16
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 166.128.691 -640.718 165.487.973 165.487.973 1.404.302 1.404.302 2.463.591 24.254.278 -10.731.378 13.522.900 204.228.012 11.246.112 215.474.124
Transferler
-415.990 -415.990 -415.990 65.219 -10.380.607 10.731.378 350.771
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.828 -117.828 -117.828 602.223 602.223 -2.590.717 -2.590.717 -2.106.322 897.271 -1.209.051
Dönem Karı (Zararı)
-2.590.717 -2.590.717 -2.590.717 881.073 -1.709.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.828 -117.828 -117.828 602.223 602.223 484.395 16.198 500.593
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
103.998 103.998 103.998 103.998
Dönem Sonu Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 165.712.701 -758.546 164.954.155 164.954.155 2.006.525 2.006.525 2.528.810 13.977.669 -2.590.717 11.386.952 202.225.688 12.143.383 214.369.071
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 158.368.917 -345.771 158.023.146 158.023.146 3.194.526 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 33.293.133 218.388.861 136.719 218.525.580
Transferler
19.006.130 -5.896.355 -13.109.775 -19.006.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-186.663 -186.663 -186.663 204.922 204.922 -1.161.967 -1.161.967 -1.143.708 28.954 -1.114.754
Dönem Karı (Zararı)
-1.161.967 -1.161.967 -1.161.967 21.378 -1.140.589
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-186.663 -186.663 -186.663 204.922 204.922 18.259 7.576 25.835
Dönem Sonu Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 158.368.917 -532.434 157.836.483 157.836.483 3.399.448 3.399.448 21.534.940 14.287.003 -1.161.967 13.125.036 217.245.153 165.673 217.410.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.271 1.585.547
Dönem Karı (Zararı)
18 -1.161.967 -2.590.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.112.480 730.392
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 1.991.423 2.443.931
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.398.245 -2.296.025
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.398.245 -2.296.025
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
502.280 53.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
502.280 1.214
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 52.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
314.819 -89.288
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.517 -3.099
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
317.336 -86.189
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 673.249 -278.761
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
28.954 897.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
297.672 4.158.656
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 19 -305.871 4.084.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.991.302 1.251.676
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 5.772.361 -8.178.120
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 19 -7.714.565 4.574.963
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19 -91.687 -145.315
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
646.132 2.571.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.248.185 2.298.331
Ödenen Faiz
-1.069.861 -571.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-57.217 -141.334
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.836
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-286.915 -444.873
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 11 4.390 301.224
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -291.305 -746.097
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.655.995 -485.859
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -3.655.995 -485.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.845.639 654.815
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
204.922 602.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.640.717 1.257.038
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.203.232 2.176.057
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.562.515 3.433.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.562.515 9.203.232
Ticari Alacaklar
48.954.187 51.320.942
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 19 6.113.949 6.069.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 42.840.238 45.251.891
Diğer Alacaklar
1.111.652 1.459.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.111.652 1.459.991
Stoklar
7 48.467.550 54.239.911
Peşin Ödenmiş Giderler
785.381 719.191
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
785.381 719.191
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23.836
Diğer Dönen Varlıklar
3.982.229 5.953.193
ARA TOPLAM
108.887.350 122.896.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.887.350 122.896.460
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5.199.431 4.830.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.199.431 4.830.060
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 2.797.131 3.470.380
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 43.561.953 43.561.953
Maddi Duran Varlıklar
10 166.062.203 167.766.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 196.780 207.262
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 32.908 83.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
217.850.406 219.919.818
TOPLAM VARLIKLAR
326.737.756 342.816.278
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 54.191.605 58.447.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.526.601 1.855.803
Ticari Borçlar
30.132.244 39.588.010
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 19 59.453 78.502
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 30.072.791 39.509.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.061.327 1.929.213
Diğer Borçlar
504.330 596.017
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 54 54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
504.276 595.963
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 1.786.005
Kısa Vadeli Karşılıklar
599.048 638.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 215.251 255.036
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 383.797 383.797
ARA TOPLAM
90.015.155 104.840.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.015.155 104.840.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.821.400 1.965.096
Diğer Borçlar
723.634 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.422.590 2.693.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.422.590 2.693.862
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 13.339.401 14.062.395
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.311.775 19.449.737
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
109.326.930 124.290.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
217.245.153 218.388.861
Ödenmiş Sermaye
14 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 349.246 349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
161.235.931 161.217.672
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
157.836.483 158.023.146
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 158.368.917 158.368.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -532.434 -345.771
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 3.399.448 3.194.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 21.534.940 2.528.810
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 14.287.003 20.183.358
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -1.161.967 13.109.775
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 165.673 136.719
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
217.410.826 218.525.580
TOPLAM KAYNAKLAR
326.737.756 342.816.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 39.851.452 31.079.407
Satışların Maliyeti
15 -37.803.551 -29.871.182
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.047.901 1.208.225
BRÜT KAR (ZARAR)
2.047.901 1.208.225
Genel Yönetim Giderleri
-3.159.350 -2.851.403
Pazarlama Giderleri
-1.754.599 -801.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 11.809.248 5.582.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -6.007.126 -1.890.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.936.074 1.247.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
84.090 158.800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-255.712
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -809.983 -228.576
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.210.181 922.084
Finansman Gelirleri
1.357.641 183.105
Finansman Giderleri
-4.632.410 -4.969.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.064.588 -3.864.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-76.001 392.206
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -752.329 -153.152
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 676.328 545.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.140.589 -3.472.413
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23 1.762.769
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.140.589 -1.709.644
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 21.378 881.073
Ana Ortaklık Payları
18 -1.161.967 -2.590.717
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-186.663 -112.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -233.329 -140.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.666 28.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 46.666 28.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-317.189 612.766
Yabancı Para Çevrim Farkları
-317.189 612.766
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-503.852 500.593
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.644.441 -1.209.051
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.954 897.271
Ana Ortaklık Payları
-1.673.395 -2.106.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763302


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.