KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 - 23:50
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 21.000.000 349.246 172.969.012 -655.338 172.313.674 172.313.674 485.498 485.498 2.233.460 4.787.085 19.163.444 23.950.529 220.332.407 11.166.578 231.498.985
Transferler
-6.840.321 -6.840.321 -6.840.321 230.131 25.773.634 -19.163.444 6.610.190 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.620 14.620 14.620 918.804 918.804 -10.731.378 -10.731.378 -9.797.954 336.770 -9.461.184
Dönem Karı (Zararı)
-10.731.378 -10.731.378 -10.731.378 336.770 -10.394.608
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.620 14.620 14.620 918.804 918.804 933.424 933.424
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.306.441 -6.306.441 -6.306.441 -257.236 -6.563.677
Dönem Sonu Bakiyeler
27 21.000.000 349.246 166.128.691 -640.718 165.487.973 165.487.973 1.404.302 1.404.302 2.463.591 24.254.278 -10.731.378 13.522.900 204.228.012 11.246.112 215.474.124
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 21.000.000 349.246 166.128.691 -640.718 165.487.973 165.487.973 1.404.302 1.404.302 2.463.591 24.254.278 -10.731.378 13.522.900 204.228.012 11.246.112 215.474.124
Diğer Düzeltmeler
-764.418 -764.418 -764.418 -764.418
Transferler
65.219 -10.796.597 10.731.378 -65.219 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
294.947 294.947 294.947 1.790.224 1.790.224 13.109.775 13.109.775 15.194.946 -10.989.393 4.205.553
Dönem Karı (Zararı)
13.109.775 13.109.775 13.109.775 -15.224.253 -2.114.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
294.947 294.947 294.947 1.790.224 1.790.224 2.085.171 4.234.860 6.320.031
Kar Payları
-120.000 -120.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.759.774 -7.759.774 7.593.893 7.593.893 -165.881 -165.881
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-103.798 -103.798 -103.798 0 -103.798
Dönem Sonu Bakiyeler
27 21.000.000 349.246 158.368.917 -345.771 158.023.146 158.023.146 3.194.526 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 33.293.133 218.388.861 136.719 218.525.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-515.349 6.173.166
Dönem Karı (Zararı)
36 13.109.775 -10.731.378
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.440.404 13.864.214
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 9.257.173 10.476.309
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.576.307 2.726.995
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.576.307 2.726.995
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-45.945 1.000.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-73.379 992.955
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.434 7.406
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
648.902 -238.579
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.543 -85.786
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
661.445 -152.793
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 9.431 -180.406
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-10.989.393 79.534
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13.136.543 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.989.854 5.741.566
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9, 37 -13.337.212 9.087.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37 7.717.894 -3.101.573
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -12.120.564 3.554.057
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9, 37 -1.013.891 -2.399.627
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37 -72.587 143.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.494 -1.541.735
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
560.325 8.874.402
Ödenen Temettüler
-120.000 0
Ödenen Faiz
-3.549.337 -2.315.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-182.513 -200.405
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -185.354
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
2.776.176 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.703.427 -3.098.702
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17, 18 148.449 614.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17, 18 -10.279.923 -4.016.676
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 428.047 303.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.455.727 -4.634.476
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 15.455.727 -4.634.476
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.236.951 -1.560.012
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.790.224 918.804
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.027.175 -641.208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.176.057 2.817.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.203.232 2.176.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.203.232 2.176.057
Ticari Alacaklar
51.320.942 42.196.760
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9, 37 6.069.051 3.013.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 45.251.891 39.183.110
Diğer Alacaklar
1.459.991 1.714.933
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10, 37 0 57.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.459.991 1.657.835
Stoklar
12 54.239.911 42.119.347
Peşin Ödenmiş Giderler
719.191 1.115.065
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13, 37 0 71.801
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 719.191 1.043.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 185.354
Diğer Dönen Varlıklar
26 5.953.193 8.834.086
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.953.193 8.834.086
ARA TOPLAM
122.896.460 98.341.602
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.896.460 98.341.602
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
4.830.060 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9, 37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.830.060 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 3.470.380 3.479.811
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 43.561.953 43.990.000
Maddi Duran Varlıklar
17 167.766.229 187.907.917
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 207.262 174.503
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 83.934 62.874
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
219.919.818 235.615.105
TOPLAM VARLIKLAR
342.816.278 333.956.707
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 58.447.080 48.967.811
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.855.803 949.821
Ticari Borçlar
39.588.010 41.240.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 37 78.502 46.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 39.509.508 41.194.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 1.929.213 1.579.498
Diğer Borçlar
596.017 631.975
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 37 54 54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 595.963 631.921
Ertelenmiş Gelirler
0 700.053
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 0 700.053
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.786.005 51.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
638.833 701.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 255.036 345.391
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 383.797 356.363
ARA TOPLAM
104.840.961 94.822.591
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.840.961 94.822.591
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.965.096 456.500
Diğer Borçlar
723.634 760.263
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 723.634 760.263
Ertelenmiş Gelirler
4.750 20.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 4.750 20.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.693.862 2.971.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.693.862 2.971.833
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 14.062.395 19.451.146
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.449.737 23.659.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.290.698 118.482.583
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
218.388.861 204.228.012
Ödenmiş Sermaye
27 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 349.246 349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
158.023.146 165.487.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
158.023.146 165.487.973
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 158.368.917 166.128.691
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -345.771 -640.718
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.194.526 1.404.302
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 3.194.526 1.404.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.528.810 2.463.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 20.183.358 24.254.278
Net Dönem Karı veya Zararı
36 13.109.775 -10.731.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 136.719 11.246.112
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.525.580 215.474.124
TOPLAM KAYNAKLAR
342.816.278 333.956.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 219.755.977 160.396.036
Satışların Maliyeti
28 -183.184.287 -149.931.177
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.571.690 10.464.859
BRÜT KAR (ZARAR)
36.571.690 10.464.859
Genel Yönetim Giderleri
29 -17.477.656 -11.929.284
Pazarlama Giderleri
29 -6.523.164 -7.430.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 56.279.786 25.688.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -47.165.468 -18.289.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.685.188 -1.496.186
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 15.407.079 1.152.075
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -267.364 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -1.393.261 -488.356
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.431.642 -832.467
Finansman Gelirleri
33 15.048.818 7.110.773
Finansman Giderleri
33 -38.868.216 -17.099.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.612.244 -10.820.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.331.614 -264.348
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -5.040.186 -450.173
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 3.708.572 185.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.280.630 -11.085.249
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41 2.776.176 680.680
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.056.806 -10.404.569
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -52.969 326.809
Ana Ortaklık Payları
36 13.109.775 -10.731.378
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
294.946 -3.202
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 368.683 -4.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-73.737 800
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -73.737 800
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.835.379 946.587
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.835.379 946.587
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.835.379 946.587
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.130.325 943.385
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.187.131 -9.461.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.989.393 336.770
Ana Ortaklık Payları
26.176.524 -9.797.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746599


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.