KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:15
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 172.969.012 -655.338 172.313.674 172.313.674 485.498 485.498 2.233.460 4.787.085 19.163.444 23.950.529 220.332.407 11.166.578 231.498.985
Transferler
-337.611 -337.611 -337.611 230.131 19.270.924 -19.163.444 107.480 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.743 -29.743 -29.743 565.417 565.417 -7.342.320 -7.342.320 -6.806.646 296.619 -6.510.027
Dönem Karı (Zararı)
-7.342.320 -7.342.320 -7.342.320 294.926 -7.047.394
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.743 -29.743 -29.743 565.417 565.417 84.403 84.403
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
84.403 84.403 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 172.631.401 -685.081 171.946.320 171.946.320 1.050.915 1.050.915 2.463.591 24.142.412 -7.342.320 16.800.092 213.610.164 11.463.197 225.073.361
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 166.128.691 -640.718 165.487.973 165.487.973 1.404.302 1.404.302 2.463.591 24.254.278 -10.731.378 13.522.900 204.228.012 11.246.112 215.474.124
Transferler
-463.680 -463.680 -463.680 0 65.219 -10.332.917 10.731.378 398.461 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.370.603 48.391 7.418.994 7.418.994 2.345.995 2.345.995 -2.016.214 -2.016.214 7.748.775 9.131.671 16.880.446
Dönem Karı (Zararı)
-2.016.214 -2.016.214 -2.016.214 1.355.422 -660.792
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.370.603 48.391 7.418.994 7.418.994 2.345.995 2.345.995 9.764.989 7.776.249 17.541.238
Kar Payları
-120.000 -120.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
300.337 300.337 300.337 0 300.337
Dönem Sonu Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 173.035.614 -592.327 172.443.287 172.443.287 3.750.297 3.750.297 2.528.810 14.221.698 -2.016.214 12.205.484 212.277.124 20.257.783 232.534.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.989.186 8.276.766
Dönem Karı (Zararı)
17 -2.016.214 -7.342.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.528.846 10.458.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 8.301.593 7.871.857
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-12.636.392 1.453.754
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-12.636.392 1.453.754
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
550.614 1.281.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
498.564 1.369.013
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.050 -87.822
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.620.563 -429.603
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.131 -210.753
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.599.432 -218.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -198.077 -15.517
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9.131.671 296.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.502.161 7.163.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 20 -35.621.179 6.020.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.705.829 -1.659.457
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -33.913.896 -1.235.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 20 43.556.985 7.226.735
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20 7.146.170 171.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.376.070 -3.360.089
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.989.529 10.279.979
Ödenen Temettüler
-120.000 0
Ödenen Faiz
-2.676.118 -1.687.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-203.539 -119.695
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -195.784
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.733.577 -2.584.864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 11 432.718 494.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -9.425.086 -3.382.436
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 258.791 303.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.602.529 -6.087.996
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 35.602.529 -6.087.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.879.766 -396.094
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.345.995 565.417
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.225.761 169.323
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.176.057 2.817.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.401.818 2.986.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.401.818 2.176.057
Ticari Alacaklar
78.037.832 42.196.760
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 20 8.574.733 3.013.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 69.463.099 39.183.110
Diğer Alacaklar
10.549.294 1.714.933
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 7.806.965 57.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.742.329 1.657.835
Stoklar
7 76.033.243 42.119.347
Peşin Ödenmiş Giderler
1.538.377 1.115.065
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20 87.097 71.801
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.451.280 1.043.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 185.354
Diğer Dönen Varlıklar
9.665.856 8.834.086
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.665.856 8.834.086
ARA TOPLAM
185.226.420 98.341.602
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.226.420 98.341.602
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
16.244 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.244 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 3.677.888 3.479.811
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 43.731.209 43.990.000
Maddi Duran Varlıklar
10 206.401.534 187.907.917
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 112.065 174.503
Peşin Ödenmiş Giderler
1.841 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.841 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 96.779 62.874
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
254.037.560 235.615.105
TOPLAM VARLIKLAR
439.263.980 333.956.707
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 78.498.022 48.967.811
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 973.018 949.821
Ticari Borçlar
82.338.167 41.240.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,20 65.752 46.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 82.272.415 41.194.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.708.787 1.579.498
Diğer Borçlar
8.538.408 631.975
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 7.790.420 54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
747.988 631.921
Ertelenmiş Gelirler
3.769.807 700.053
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.769.807 700.053
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.448.438 51.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
677.960 701.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 269.547 345.391
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 408.413 356.363
ARA TOPLAM
179.952.607 94.822.591
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.952.607 94.822.591
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.808.372 456.500
Diğer Borçlar
0 760.263
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 760.263
Ertelenmiş Gelirler
768.784 20.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
768.784 20.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.497.850 2.971.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.497.850 2.971.833
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 18.701.460 19.451.146
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.776.466 23.659.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
206.729.073 118.482.583
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
212.277.124 204.228.012
Ödenmiş Sermaye
14 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 349.246 349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
172.443.287 165.487.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.443.287 165.487.973
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 173.035.614 166.128.691
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -592.327 -640.718
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.750.297 1.404.302
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 3.750.297 1.404.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.528.810 2.463.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 14.221.698 24.254.278
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -2.016.214 -10.731.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 20.257.783 11.246.112
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
232.534.907 215.474.124
TOPLAM KAYNAKLAR
439.263.980 333.956.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 193.109.307 146.646.711 77.262.277 40.231.327
Satışların Maliyeti
15 -154.150.311 -135.243.979 -56.417.377 -38.301.275
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.958.996 11.402.732 20.844.900 1.930.052
BRÜT KAR (ZARAR)
38.958.996 11.402.732 20.844.900 1.930.052
Genel Yönetim Giderleri
-12.048.885 -10.817.445 -4.469.548 -3.545.866
Pazarlama Giderleri
-7.034.066 -7.901.858 -2.312.176 -1.734.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
54.585.618 20.237.193 36.158.127 5.891.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.765.998 -15.036.433 -14.054.771 -4.301.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.695.665 -2.115.811 36.166.532 -1.761.155
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
781.481 726.418 316.447 477.441
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-267.364 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -1.594.567 -394.210 -567.282 -214.311
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.615.215 -1.783.603 35.915.697 -1.498.025
Finansman Gelirleri
5.624.147 5.398.504 4.980.505 240.972
Finansman Giderleri
-57.099.816 -11.691.960 -41.576.525 -2.546.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
139.546 -8.077.059 -680.323 -3.803.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-800.338 1.029.665 586.817 543.952
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.155.389 -427.803 -2.215.566 131.245
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 3.355.051 1.457.468 2.802.383 412.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-660.792 -7.047.394 -93.506 -3.259.339
DÖNEM KARI (ZARARI)
-660.792 -7.047.394 -93.506 -3.259.339
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 1.355.422 294.926 445.927 33.983
Ana Ortaklık Payları
19 -2.016.214 -7.342.320 -539.433 -3.293.322
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.133.762 -45.349 70.755 36.459
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-56.686 0 -56.686
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.740.404 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 114.642 0 88.443 102.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.721.284 11.337 -17.688 -9.115
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.721.284 11.337 -17.688 -9.115
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.407.478 582.716 1.373.555 219.038
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.407.478 582.716 1.373.555 219.038
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.407.478 582.716 1.373.555 219.038
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.541.240 537.367 1.444.310 255.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.880.448 -6.510.027 1.350.804 -3.003.842
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.131.671 296.619 504.719 38.255
Ana Ortaklık Payları
7.748.777 -6.806.646 846.085 -3.042.097http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718971


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.