KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 17:47
KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 -34.785 485.527 1.316.638 7.491.493 20.258.873
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
367.328 6.574.165 6.941.493 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.368.323 6.368.323
Dönem Karı (Zararı)
6.368.323 6.368.323
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-550.000 -550.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 -34.785 852.855 7.890.803 6.368.323 26.077.196 26.077.196
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 -34.785 852.854 890.804 9.738.081 29.446.954
Transferler
532.241 8.305.840 -8.838.081
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.969.057 6.969.057
Dönem Karı (Zararı)
6.969.057 6.969.057
Sermaye Arttırımı
8.000.000 -8.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-900.000 -900.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 26.000.000 -34.785 1.385.095 1.196.644 6.969.057 35.516.011 35.516.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.573.712 6.734.101
Dönem Karı (Zararı)
6.969.057 6.368.323
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.969.057 6.368.323
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.427.612 -5.609
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
120.886 100.110
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
495.057 522.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
494.613 504.731
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
444 17.421
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.008.108 -2.224.006
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.008.108 -2.224.006
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.964.553 1.596.135
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
771.775 196.892
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
980.356 419.937
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
977.208 385.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.148 34.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.408 -16.755
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.471 -4.188
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.937 -12.567
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.173 -206.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.313.220 6.559.606
Alınan Faiz
3.852.671 2.161.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-399.713 -399.630
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -2.192.466 -1.587.849
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-406.735 -49.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-267.400 -31.888
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-252.502 -27.463
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.898 -4.425
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-139.335 -18.011
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-900.000 -550.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-900.000 -550.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.266.977 6.134.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.266.977 6.134.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.211.496 19.232.045
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.478.473 25.366.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.895.990 27.470.975
Finansal Yatırımlar
1.343.603 1.209.470
Ticari Alacaklar
5 1.187.846 2.168.202
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.058.050 2.035.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
129.796 132.943
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
29.073 53.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.073 53.680
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
274.815 62.645
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 74.617 5.832
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
200.198 56.813
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
36.731.327 30.964.972
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.731.327 30.964.972
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.030 7.429
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10.030 7.429
Maddi Duran Varlıklar
444.988 308.593
Tesis, Makine ve Cihazlar
38.484 48.353
Mobilya ve Demirbaşlar
237.176 214.897
Özel Maliyetler
169.328 45.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.296 6.177
Diğer Haklar
16.296 6.177
Peşin Ödenmiş Giderler
86.890 6.014
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
86.890 6.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 74.442 50.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
632.646 378.996
TOPLAM VARLIKLAR
37.363.973 31.343.968
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 112.681 122.089
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 80.015 87.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
32.666 34.602
Diğer Borçlar
334.894 265.628
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
334.894 265.628
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 509.136 713.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
670.251 615.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
648.857 594.879
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 21.394 20.950
ARA TOPLAM
1.626.962 1.716.936
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.626.962 1.716.936
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
221.000 180.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
221.000 180.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
221.000 180.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.847.962 1.897.014
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.516.011 29.446.954
Ödenmiş Sermaye
10 26.000.000 18.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -34.785 -34.785
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.385.095 852.854
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.196.644 890.804
Net Dönem Karı veya Zararı
6.969.057 9.738.081
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.516.011 29.446.954
TOPLAM KAYNAKLAR
37.363.973 31.343.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12.182.646 12.097.595 4.093.371 4.266.449
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.182.646 12.097.595 4.093.371 4.266.449
BRÜT KAR (ZARAR)
12.182.646 12.097.595 4.093.371 4.266.449
Genel Yönetim Giderleri
-7.171.138 -6.198.450 -2.434.947 -1.666.136
Pazarlama Giderleri
-116.932 -171.461 -15.042 -46.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36.719 13.482 55 12.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.786 -714
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.925.509 5.740.452 1.643.437 2.566.419
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.925.509 5.740.452 1.643.437 2.566.419
Finansman Gelirleri
4.008.108 2.232.456 1.699.660 884.830
Finansman Giderleri
-7 -8.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.933.610 7.964.458 3.343.097 3.451.249
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.964.553 -1.596.135 -737.279 -691.186
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.988.212 -1.621.687 -737.545 -609.943
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 23.659 25.552 266 -81.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.969.057 6.368.323 2.605.818 2.760.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.969.057 6.368.323 2.605.818 2.760.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.969.057 6.368.323 2.605.818 2.760.063
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.969.057 6.368.323 2.605.818 2.760.063
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.969.057 6.368.323 2.605.818 2.760.063http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716291


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.557 Değişim: 2,12% Hacim : 29.716 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.509 18.01.2021 Yüksek 1.559
Açılış: 1.525
7,4747 Değişim: 0,22%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,5447
Açılış: 7,4586
9,0382 Değişim: 0,29%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,1177
Açılış: 9,0118
441,61 Değişim: 0,87%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 445,65
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.