KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:30
KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 -34.785 485.527 1.316.638 7.491.493 20.258.873
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.491.493 -7.491.493 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.608.260 3.608.260
Dönem Karı (Zararı)
3.608.260 3.608.260
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 -34.785 485.527 8.808.131 3.608.260 23.867.133 23.867.133
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 -34.785 852.854 890.804 9.738.081 29.446.954
Transferler
532.241 8.305.840 -8.838.081
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.363.239 4.363.239
Dönem Karı (Zararı)
4.363.239 4.363.239
Sermaye Arttırımı
8.000.000 -8.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-900.000 -900.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 26.000.000 -34.785 1.385.095 1.196.644 4.363.239 32.910.193 32.910.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.725.723 4.016.520
Dönem Karı (Zararı)
4.363.239 3.608.260
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.363.239 3.608.260
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-661.896 -46.105
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
74.182 66.019
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
345.096 396.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
335.343 395.656
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.753 1.024
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.308.448 -1.339.176
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.308.448 -1.339.176
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.227.274 830.372
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
713.637 214.668
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
834.819 216.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
838.279 180.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.460 36.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
194.842 14.156
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.695 -8.067
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
182.147 22.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-316.024 -16.478
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.414.980 3.776.823
Alınan Faiz
2.267.256 1.266.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-399.713
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -1.556.800 -1.027.214
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-323.412 -42.119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -244.962 -31.888
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -230.064 -27.463
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.898 -4.425
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-78.450 -10.231
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-900.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-900.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.502.311 3.974.401
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.502.311 3.974.401
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.211.496 19.232.045
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.713.807 23.206.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 31.017.079 27.470.975
Finansal Yatırımlar
1.282.718 1.209.470
Ticari Alacaklar
5 1.333.383 2.168.202
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.196.981 2.035.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
136.402 132.943
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
16.888 53.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.888 53.680
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
313.064 62.645
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 133.332 5.832
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
179.732 56.813
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
33.963.132 30.964.972
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.963.132 30.964.972
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.030 7.429
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10.030 7.429
Maddi Duran Varlıklar
467.278 308.593
Tesis, Makine ve Cihazlar
41.810 48.353
Mobilya ve Demirbaşlar
248.397 214.897
Özel Maliyetler
177.071 45.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.272 6.177
Diğer Haklar
18.272 6.177
Peşin Ödenmiş Giderler
86.432 6.014
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
86.432 6.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 74.176 50.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
656.188 378.996
TOPLAM VARLIKLAR
34.619.320 31.343.968
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 316.931 122.089
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 100.180 87.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
216.751 34.602
Diğer Borçlar
243.649 265.628
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
243.649 265.628
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 407.257 713.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
535.959 615.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
505.256 594.879
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 30.703 20.950
ARA TOPLAM
1.503.796 1.716.936
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.503.796 1.716.936
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
205.331 180.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
205.331 180.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
205.331 180.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.709.127 1.897.014
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.910.193 29.446.954
Ödenmiş Sermaye
10 26.000.000 18.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -34.785 -34.785
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.385.095 852.854
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.196.644 890.804
Net Dönem Karı veya Zararı
4.363.239 9.738.081
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.910.193 29.446.954
TOPLAM KAYNAKLAR
34.619.320 31.343.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8.089.275 7.831.146 3.947.768 4.000.700
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.089.275 7.831.146 3.947.768 4.000.700
BRÜT KAR (ZARAR)
8.089.275 7.831.146 3.947.768 4.000.700
Genel Yönetim Giderleri
-4.736.191 -4.532.314 -2.408.415 -2.478.170
Pazarlama Giderleri
-101.890 -125.216 -87.627 -91.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36.664 1.131 29.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.786 -75.291 -5.598 -74.578
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.282.072 3.099.456 1.475.890 1.356.190
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.282.072 3.099.456 1.475.890 1.356.190
Finansman Gelirleri
2.308.448 1.347.625 1.200.752 765.264
Finansman Giderleri
-7 -8.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.590.513 4.438.632 2.676.642 2.121.454
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.227.274 -830.372 -585.410 -439.986
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.250.667 -937.167 -583.574 -458.087
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 23.393 106.795 -1.836 18.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.363.239 3.608.260 2.091.232 1.681.468
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.363.239 3.608.260 2.091.232 1.681.468
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.363.239 3.608.260 2.091.232 1.681.468
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.363.239 3.608.260 2.091.232 1.681.468
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.363.239 3.608.260 2.091.232 1.681.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702148


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 27.09.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,8385 Değişim: 0,24%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8409
Açılış: 8,8173
10,3306 Değişim: 0,12%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,3497
Açılış: 10,3186
495,44 Değişim: -0,15%
Düşük 494,54 28.09.2021 Yüksek 497,73
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.