" />

KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 18:41
KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 -34.785 485.527 1.316.638 7.491.493 20.258.873
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.491.493 -7.491.493 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.926.792 1.926.792
Dönem Karı (Zararı)
1.926.792 1.926.792
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 11.000.000 -34.785 485.527 8.808.131 1.926.792 22.185.665 22.185.665
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 -34.785 852.854 890.804 9.738.081 29.446.954
Transferler
9.738.081 -9.738.081
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.272.007 2.272.007
Dönem Karı (Zararı)
2.272.007 2.272.007
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 -34.785 852.854 10.628.885 2.272.007 31.718.961 31.718.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.930.209 2.049.917
Dönem Karı (Zararı)
2.272.007 1.926.792
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.272.007 1.926.792
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
200.432 32.623
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.050 32.275
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
632.214 183.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
627.022 187.789
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.192 -3.915
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.107.696 -573.912
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.107.696 -573.912
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
641.864 390.386
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
639.430 54.058
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
875.473 208.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
871.984 171.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.489 36.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.361 62.714
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
62.896 55.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.465 7.595
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-310.404 -217.276
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.111.869 2.013.473
Alınan Faiz
1.050.193 563.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-366.069
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-865.784 -526.708
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.462 -22.172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.234 -18.439
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.336 -14.014
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.898 -4.425
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-34.228 -3.733
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.872.747 2.027.745
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.872.747 2.027.745
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.211.496 19.232.045
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.084.243 21.259.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.400.833 27.470.975
Finansal Yatırımlar
1.244.090 1.209.470
Ticari Alacaklar
6 1.292.729 2.168.202
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.163.275 2.035.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
129.454 132.943
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
16.347 53.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.347 53.680
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
344.766 62.645
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
201.015 5.832
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
143.751 56.813
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
33.298.765 30.964.972
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.298.765 30.964.972
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.429 7.429
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.429 7.429
Maddi Duran Varlıklar
283.728 308.593
Tesis, Makine ve Cihazlar
45.091 48.353
Mobilya ve Demirbaşlar
197.137 214.897
Özel Maliyetler
41.500 45.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.226 6.177
Diğer Haklar
20.226 6.177
Peşin Ödenmiş Giderler
2.770 6.014
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.770 6.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 76.012 50.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
390.165 378.996
TOPLAM VARLIKLAR
33.688.930 31.343.968
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 196.450 122.089
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 150.383 87.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
46.067 34.602
Diğer Borçlar
6 223.322 265.628
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
223.322 265.628
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 514.699 713.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
847.648 615.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
821.506 594.879
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 26.142 20.950
ARA TOPLAM
1.782.119 1.716.936
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.782.119 1.716.936
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
187.850 180.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
187.850 180.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.850 180.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.969.969 1.897.014
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.718.961 29.446.954
Ödenmiş Sermaye
11 18.000.000 18.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34.785 -34.785
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
852.854 852.854
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.628.885 890.804
Net Dönem Karı veya Zararı
2.272.007 9.738.081
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.718.961 29.446.954
TOPLAM KAYNAKLAR
33.688.930 31.343.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.141.507 3.830.446
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.141.507 3.830.446
BRÜT KAR (ZARAR)
4.141.507 3.830.446
Genel Yönetim Giderleri
-2.327.776 -2.054.144
Pazarlama Giderleri
-14.263 -33.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.902 1.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-188 -713
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.806.182 1.743.266
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.806.182 1.743.266
Finansman Gelirleri
1.107.696 582.361
Finansman Giderleri
-7 -8.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.913.871 2.317.178
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-641.864 -390.386
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -667.093 -479.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 25.229 88.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.272.007 1.926.792
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.272.007 1.926.792
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.272.007 1.926.792
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.272.007 1.926.792
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.272.007 1.926.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680050


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.871 Değişim: -1,09% Hacim : 97.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.838 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0069 Değişim: 0,61%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9232 Değişim: 0,90%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0468
Açılış: 35,6018
2.503,07 Değişim: -1,03%
Düşük 2.492,52 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.