KAP ***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

15.02.2021 - 18:53
KAP ***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
323.000 -95 13.916 40.239 377.060
Yeni Bakiye
32.300 -95 13.916 40.239 377.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.153 9.153
Kar Dağıtımı
1.044 -22.551 -21.507
Dağıtılan Temettü
-21.507 -21.507
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.044 -1.044
Dönem Sonu Bakiyeler
323.000 -95 14.960 17.688 9.153 364.706
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 323.000 -95 14.960 26.841 364.706
Yeni Bakiye
20 323.000 -95 14.960 26.841 364.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.281 55.281
Kar Dağıtımı
457 -457
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
457 -457
Dönem Sonu Bakiyeler
20 323.000 -95 15.417 26.384 55.281 419.987


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
366.211 322.356
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
22 366.211 322.356
Finansal Kiralama Gelirleri
366.211 322.356
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -218.717 -270.671
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-199.281 -204.461
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-199 -179
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-16.958 -62.109
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.279 -3.922
BRÜT KAR (ZARAR)
147.494 51.685
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -26.372 -23.854
Personel Giderleri
-18.443 -17.443
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-471 -125
Genel İşletme Giderleri
-7.458 -6.286
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
121.122 27.831
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
25 1.302.812 929.095
Bankalardan Alınan Faizler
465 3.491
Temettü Gelirleri
764 413
Kambiyo İşlemleri Karı
1.268.648 861.870
Diğer
32.935 63.321
KARŞILIK GİDERLERİ
26 -71.546 -89.861
Özel Karşılıklar
-71.546 -89.861
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
27 -1.265.891 -854.254
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.260.118 -851.139
Diğer
-5.773 -3.115
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
86.497 12.811
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.497 12.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
28 -31.216 -3.658
Cari Vergi Karşılığı
-23.141
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.075 -3.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
55.281 9.153
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
55.281 9.153
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.281 9.153
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
54.492 44.205
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
305.396 294.817
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-196.605 -264.076
Alınan Temettüler
764 413
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.175 38.118
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7,25 2.712 8.234
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-20.074 -23.729
Ödenen Vergiler
-36.528 -4.983
Diğer
-11.348 -4.589
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
189.049 -185.953
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-852.424 77.039
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
20.598 4.041
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
990.002 -327.635
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
30.873 60.602
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
243.541 -141.748
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9 -735 -405
Diğer
-829 -898
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.564 -1.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
130.000 336.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-323.595 -326.000
Temettü Ödemeleri
-21.507
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-193.595 -11.507
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
31.755 2.425
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
80.137 -152.133
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.086 173.219
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
101.223 21.086


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
55.281 9.153
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.281 9.153


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 4.382 96.841 101.223 1.600 19.486 21.086
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.807.005 2.007.308 3.814.313 963.057 2.088.547 3.051.604
Kiralama İşlemleri (Net)
6 1.773.741 1.873.312 3.647.053 911.352 1.905.139 2.816.491
Finansal Kiralama Alacakları
2.636.241 2.172.305 4.808.546 1.280.029 2.173.309 3.453.338
Kazanılmamış Gelirler (-)
-862.500 -298.993 -1.161.493 -368.677 -268.170 -636.847
Takipteki Alacaklar
7 108.903 466.401 575.304 110.306 464.017 574.323
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -75.639 -332.405 -408.044 -58.601 -280.609 -339.210
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 1.818 1.818 1.818 1.818
İştirakler (Net)
1.818 1.818 1.818 1.818
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 2.961 2.961 2.585 2.585
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 1.792 1.792 1.679 1.679
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18 13.387 13.387 602 602
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 5.954 5.954 14.029 14.029
DİĞER AKTİFLER
12 36.536 191.302 227.838 25.534 123.831 149.365
ARA TOPLAM
1.873.835 2.295.451 4.169.286 1.010.904 2.231.864 3.242.768
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 779 779 801 801
Satış Amaçlı
779 779 801 801
VARLIKLAR TOPLAMI
1.874.614 2.295.451 4.170.065 1.011.705 2.231.864 3.243.569
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
14 1.495.627 1.928.622 3.424.249 505.434 1.906.701 2.412.135
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 2.087 155 2.242 1.684 356 2.040
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 129.301 129.301 322.896 322.896
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
17 4.502 4.502 3.569 3.569
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.502 4.502 3.569 3.569
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 72.389 117.395 189.784 87.186 51.037 138.223
ARA TOPLAM
1.703.906 2.046.172 3.750.078 920.769 1.958.094 2.878.863
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
20 419.987 419.987 364.706 364.706
Ödenmiş Sermaye
323.000 323.000 323.000 323.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-95 -95 -95 -95
Kar Yedekleri
15.417 15.417 14.960 14.960
Yasal Yedekler
15.417 15.417 14.960 14.960
Kar veya Zarar
81.665 81.665 26.841 26.841
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26.384 26.384 17.688 17.688
Dönem Net Kâr veya Zararı
55.281 55.281 9.153 9.153
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.123.893 2.046.172 4.170.065 1.285.475 1.958.094 3.243.569


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
39.587.500 63.930.344 103.517.844 31.859.820 55.828.884 87.688.704
VERİLEN TEMİNATLAR
21 170.065 998 171.063 173.328 13.055 186.383
TAAHHÜTLER
38.100 38.100 37.526 37.526
Cayılamaz Taahhütler
21 38.100 38.100 37.526 37.526
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
3.824 1.286 5.110 2.184 1.017 3.201
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
39.761.389 63.970.728 103.732.117 32.035.332 55.880.482 87.915.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909744


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.809 Değişim: 1,82% Hacim : 28.841 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.777 29.11.2021 Yüksek 1.812
Açılış: 1.783
12,8425 Değişim: 3,83%
Düşük 12,3321 29.11.2021 Yüksek 12,8619
Açılış: 12,369
14,4914 Değişim: 3,44%
Düşük 13,9221 29.11.2021 Yüksek 14,4996
Açılış: 14,009
734,83 Değişim: 3,05%
Düşük 707,61 29.11.2021 Yüksek 739,84
Açılış: 713,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.