KAP ***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

14.02.2020 - 18:36
KAP ***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
272.250 -95 9.222 88.647 370.024
Yeni Bakiye
272.250 -95 9.222 88.647 370.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.036 7.036
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.750 -50.750
Kar Dağıtımı
4.694 -4.694
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.694 -4.694
Dönem Sonu Bakiyeler
323.000 -95 13.916 33.203 7.036 377.060
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 323.000 -95 13.916 40.239 377.060
Yeni Bakiye
20 323.000 -95 13.916 40.239 377.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.153 9.153
Kar Dağıtımı
1.044 -22.551 -21.507
Dağıtılan Temettü
-20.507 -21.507
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.044 -1.044
Dönem Sonu Bakiyeler
20 323.000 -95 14.960 17.688 9.153 364.706


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
322.356 272.064
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
22 322.356 272.064
Finansal Kiralama Gelirleri
322.356 272.064
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -270.671 -173.359
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-204.461 -115.863
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-179
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-62.109 -52.988
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.922 -4.508
BRÜT KAR (ZARAR)
51.685 98.705
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -23.854 -19.964
Personel Giderleri
-17.443 -14.793
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-125 -239
Genel İşletme Giderleri
-6.286 -4.932
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
27.831 78.741
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
25 929.095 2.360.905
Bankalardan Alınan Faizler
3.491 218
Temettü Gelirleri
413 322
Türev Finansal İşlemler Karı
5.225
Kambiyo İşlemleri Karı
861.870 2.324.723
Diğer
63.321 30.417
KARŞILIK GİDERLERİ
26 -89.861 -71.576
Özel Karşılıklar
-89.861 -34.576
Diğer
-37.000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
27 -854.254 -2.320.783
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.723
Kambiyo İşlemleri Zararı
-851.139 -2.316.078
Diğer
-3.115 -2.982
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
12.811 47.287
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.811 47.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
28 -3.658 -40.251
Cari Vergi Karşılığı
-23.215
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.658 -17.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.153 7.036
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.153 7.036
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.153 7.036
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
44.205 24.544
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
294.817 229.436
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-264.076 -158.744
Alınan Temettüler
413 322
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38.118 44.505
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7,25 8.234 3.686
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-23.729 -22.677
Ödenen Vergiler
-4.983 -34.426
Diğer
-4.589 -37.558
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-185.953 272
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
77.039 -522.858
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.041 39.523
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-327.635 511.909
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
60.602 -28.302
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-141.748 24.816
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9 -405 -107
Diğer
-898 -586
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.303 -693
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
336.000 325.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-326.000 -295.000
Temettü Ödemeleri
-21.507
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-11.507 30.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.425 218
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-152.133 54.341
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 173.219 118.878
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 21.086 173.219


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.153 7.036
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.153 7.036


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 1.600 19.486 21.086 2.043 171.176 173.219
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
963.057 2.088.547 3.051.604 976.346 2.253.666 3.230.012
Kiralama İşlemleri (Net)
6 911.352 1.905.139 2.816.491 921.653 1.991.539 2.913.192
Finansal Kiralama Alacakları
1.280.029 2.173.309 3.453.338 1.485.616 2.279.737 3.765.353
Kazanılmamış Gelirler (-)
-368.677 -268.170 -636.847 -563.963 -288.198 -852.161
Takipteki Alacaklar
7 110.306 464.017 574.323 100.070 474.333 574.403
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -58.601 -280.609 -339.210 -45.377 -212.206 -257.583
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 1.818 1.818 1.818 1.818
İştirakler (Net)
1.818 1.818 1.818 1.818
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 2.585 2.585 537 537
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 1.679 1.679 1.277 1.277
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18 602 602 2.882 2.882
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 14.029 14.029 17.688 17.688
DİĞER AKTİFLER
12 25.534 123.831 149.365 15.249 95.269 110.518
ARA TOPLAM
1.010.904 2.231.864 3.242.768 1.017.840 2.520.111 3.537.951
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 801 801 5.002 5.002
Satış Amaçlı
801 801 5.002 5.002
VARLIKLAR TOPLAMI
1.011.705 2.231.864 3.243.569 1.022.842 2.520.111 3.542.953
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
14 505.434 1.906.701 2.412.135 388.575 2.344.840 2.733.415
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 1.684 356 2.040
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 322.896 322.896 317.276 317.276
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
17 3.569 3.569 40.318 40.318
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.569 3.569 3.318 3.318
Diğer Karşılıklar
37.000 37.000
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 87.186 51.037 138.223 23.795 51.089 74.884
ARA TOPLAM
920.769 1.958.094 2.878.863 769.964 2.395.929 3.165.893
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
20 364.706 364.706 377.060 377.060
Ödenmiş Sermaye
323.000 323.000 323.000 323.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-95 -95 -95 -95
Kar Yedekleri
14.960 14.960 13.916 13.916
Yasal Yedekler
14.960 14.960 13.916 13.916
Kar veya Zarar
26.841 26.841 40.239 40.239
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
17.688 17.688 33.203 33.203
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.153 9.153 7.036 7.036
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.285.475 1.958.094 3.243.569 1.147.024 2.395.929 3.542.953


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
31.859.820 55.828.884 87.688.704 28.695.212 50.693.433 79.388.645
VERİLEN TEMİNATLAR
21 173.328 13.055 186.383 286.602 16.072 302.674
TAAHHÜTLER
37.526 37.526 120.912 120.912
Cayılamaz Taahhütler
21 37.526 37.526 120.912 120.912
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
2.184 1.017 3.201 1.609 1.609
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
32.035.332 55.880.482 87.915.814 28.983.423 50.830.417 79.813.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819237


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.