KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:15
KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 0 0 52.631 -660.392 0 0 17.081.403 4.139.070 0 25.318.565 210.124 25.528.689
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857
Yeni Bakiye
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 0 0 52.631 -660.392 0 0 17.081.403 4.817.923 0 25.997.418 210.128 26.207.546
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.385 0 0 0 84.812 361.136 0 0 0 0 1.837.765 2.280.328 7.643 2.287.971
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 57.090 0 0 0 0 0 0 0 0 54.161 5.512 0 116.763 11.415 128.178
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.729 -87.293 0 -1.564 -957 -2.521
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.521 -2.521
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.729 -87.293 0 -1.564 1.564 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.737 0 1.230.304 2.250.261 -10.744 0 0 137.443 -299.256 0 0 17.221.293 4.736.142 1.837.765 28.392.945 228.229 28.621.174
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
29.444.694 67.326.656 96.771.350 9.250.130 39.148.545 48.398.675
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.300.540 6.130.832 8.431.372 1.805.572 5.242.539 7.048.111
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.574.728 3.519.820 5.094.548 1.553.375 3.067.752 4.621.127
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
725.812 2.611.012 3.336.824 252.197 2.174.787 2.426.984
Para ve Faiz Swap İşlemleri
18.125.572 48.957.134 67.082.706 5.146.767 28.105.082 33.251.849
Swap Para Alım İşlemleri
470.729 23.840.506 24.311.235 1.012.983 7.070.935 8.083.918
Swap Para Satım İşlemleri
17.654.843 6.253.432 23.908.275 4.133.784 3.641.263 7.775.047
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 9.431.598 9.431.598 0 8.696.442 8.696.442
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 9.431.598 9.431.598 0 8.696.442 8.696.442
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.363.373 3.667.278 6.030.651 2.297.791 3.561.455 5.859.246
Para Alım Opsiyonları
1.007.545 1.996.070 3.003.615 1.148.905 1.780.728 2.929.633
Para Satım Opsiyonları
1.355.828 1.671.208 3.027.036 1.148.886 1.780.727 2.929.613
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
6.655.209 6.105.099 12.760.308 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
2.029.799 4.198.314 6.228.113 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
4.625.410 1.906.785 6.532.195 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.466.313 2.466.313 0 2.239.469 2.239.469
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.049.618.066 350.230.681 1.399.848.747 957.578.147 312.632.590 1.270.210.737
EMANET KIYMETLER
523.071.547 50.532.441 573.603.988 435.748.450 42.655.486 478.403.936
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 250.000
Sermaye Yedekleri
1.003.954 0 1.003.954 1.267.795 0 1.267.795
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.740 0 39.740 39.740 0 39.740
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
964.214 0 964.214 1.228.055 0 1.228.055
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.468.442 3.787 2.472.229 2.468.324 -105 2.468.219
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
34.880 -119.973 -85.093 -20.981 -154.979 -175.960
Kar Yedekleri
23.671.024 369.057 24.040.081 20.490.940 329.114 20.820.054
Yasal Yedekler
2.459.822 29.703 2.489.525 2.009.871 8.868 2.018.739
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
21.164.060 104.574 21.268.634 18.433.927 104.574 18.538.501
Diğer Kar Yedekleri
47.142 234.780 281.922 47.142 215.672 262.814
Kar veya Zarar
746.955 263.812 1.010.767 3.400.708 263.783 3.664.491
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
180.340 239.327 419.667 808.240 199.604 1.007.844
Dönem Net Kâr veya Zararı
566.615 24.485 591.100 2.592.468 64.179 2.656.647
Azınlık Payları
267.452 5.474 272.926 241.365 5.276 246.641
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
262.565.464 177.727.195 440.292.659 241.795.910 146.425.766 388.221.676


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 23.383.166 15.195.332 12.399.788 8.084.566
Kredilerden Alınan Faizler
17.815.809 12.311.717 9.339.276 6.547.225
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
67.727 69.599 41.578 33.106
Bankalardan Alınan Faizler
259.752 215.575 114.350 115.368
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
21.891 24.555 21.438 13.167
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.838.888 2.309.142 2.686.067 1.233.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.309 7.358 4.423 4.735
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
748.174 83.959 470.334 -350.833
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.080.405 2.217.825 2.211.310 1.580.094
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
157.228 124.428 78.674 67.089
Diğer Faiz Gelirleri
221.871 140.316 118.405 74.615
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -18.877.128 -10.715.736 -9.866.746 -5.749.099
Mevduata Verilen Faizler
-12.142.516 -7.791.850 -6.008.788 -4.087.727
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-266.783 -343.375 -142.588 -182.270
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.073.488 -1.900.052 -2.967.340 -1.112.483
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.202.025 -566.109 -654.668 -315.492
Kiralama Faiz Giderleri
-50.220 0 -24.042 0
Diğer Faiz Giderleri
-142.096 -114.350 -69.320 -51.127
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.506.038 4.479.596 2.533.042 2.335.467
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.291.733 869.678 700.320 473.737
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.939.017 1.218.741 1.052.753 665.451
Gayri Nakdi Kredilerden
464.418 253.387 245.014 134.718
Diğer
(11) 1.474.599 965.354 807.739 530.733
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-647.284 -349.063 -352.433 -191.714
Gayri Nakdi Kredilere
-2.421 -1.999 -1.078 -1.159
Diğer
(11) -644.863 -347.064 -351.355 -190.555
TEMETTÜ GELİRLERİ
13.911 12.663 3.918 12.578
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -1.810.175 91.276 -1.402.984 54.215
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
31.951 15.487 13.819 4.462
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-31.118 323.546 -506.915 262.394
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.811.008 -247.757 -909.888 -212.641
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 2.854.222 1.220.853 1.937.234 637.569
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.855.729 6.674.066 3.771.530 3.513.566
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -2.591.219 -942.365 -1.482.754 -539.596
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -5.931 -103.336 28.623 -32.166
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.427.487 -1.258.636 -652.515 -659.260
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -2.369.463 -2.087.075 -1.230.144 -1.171.751
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
461.629 2.282.654 434.740 1.110.793
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
16.327 13.800 6.966 7.278
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 477.956 2.296.454 441.706 1.118.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) 122.420 -451.046 -19.030 -217.460
Cari Vergi Karşılığı
-89.631 -82.028 -44.525 19.960
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-550.524 -769.949 144.090 -571.772
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
762.575 400.931 -118.595 334.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 600.376 1.845.408 422.676 900.611
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 600.376 1.845.408 422.676 900.611
Grubun Karı (Zararı)
591.100 1.837.765 418.339 895.862
Azınlık Payları Karı (Zararı)
9.276 7.643 4.337 4.749
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,47288000 1,47021200 0,33467120 0,71668960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781190


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4018 Değişim: -0,16%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4147
Açılış: 7,4139
8,9704 Değişim: -0,09%
Düşük 8,9604 28.01.2021 Yüksek 8,9816
Açılış: 8,9781
439,03 Değişim: 0,02%
Düşük 438,23 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.