KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.05.2019 - 18:15
KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 0 52.631 -660.392 0 17.081.403 4.139.070 0 25.318.565 210.124 25.528.689
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.851 0 670.851 4 670.855
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.851 0 670.851 4 670.855
Yeni Bakiye
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 0 52.631 -660.392 0 17.081.403 4.809.921 0 25.989.416 210.128 26.199.544
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.486 0 0 23.790 -363.266 0 0 0 941.903 597.941 2.905 600.846
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -112.578 0 0 0 0 0 0 20.024 270 0 -92.284 9 -92.275
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.737 0 1.060.636 2.249.160 -10.744 0 76.421 -1.023.658 0 17.101.427 4.810.191 941.903 26.495.073 213.042 26.708.115
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 0 -1.454 -174.506 0 20.820.054 1.007.844 2.656.647 29.294.599 246.641 29.541.240
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 0 -1.454 -174.506 0 20.820.054 1.007.844 2.656.647 29.294.599 246.641 29.541.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 1.855 -177.443 0 0 0 172.761 -2.827 4.939 2.112
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 850 3.972 0 0 0 0 0 13.042 2.625.502 -2.656.647 -13.281 -155 -13.436
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.053 -54.053 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.053 -54.053 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 1.228.905 2.463.567 8.624 0 401 -351.949 0 20.887.149 3.579.293 172.761 29.278.491 251.425 29.529.916


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
91.363.247 113.487.482 204.850.729 70.479.149 89.431.738 159.910.887
GARANTİ VE KEFALETLER
1 38.396.859 49.968.929 88.365.788 36.985.278 46.684.697 83.669.975
Teminat Mektupları
36.156.273 39.078.084 75.234.357 34.982.709 36.415.106 71.397.815
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.888.759 12.026.696 13.915.455 1.982.722 12.444.947 14.427.669
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 85.712 85.712 0 64.120 64.120
Diğer Teminat Mektupları
34.267.514 26.965.676 61.233.190 32.999.987 23.906.039 56.906.026
Banka Kredileri
9.194 7.575.079 7.584.273 11.845 7.038.415 7.050.260
İthalat Kabul Kredileri
0 85.413 85.413 0 94.572 94.572
Diğer Banka Kabulleri
9.194 7.489.666 7.498.860 11.845 6.943.843 6.955.688
Akreditifler
124.877 3.195.578 3.320.455 119.895 3.110.315 3.230.210
Belgeli Akreditifler
124.877 3.195.578 3.320.455 119.895 3.110.315 3.230.210
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.106.515 120.188 2.226.703 1.870.829 120.861 1.991.690
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
23.916.794 4.053.154 27.969.948 24.243.741 3.598.496 27.842.237
Cayılamaz Taahhütler
1 23.675.500 2.552.303 26.227.803 24.091.603 2.105.823 26.197.426
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
996.044 1.740.265 2.736.309 807.737 1.228.932 2.036.669
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.240.793 556.875 2.797.668 4.159.896 530.684 4.690.580
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.287.913 0 3.287.913 2.661.413 0 2.661.413
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
65.210 0 65.210 65.280 0 65.280
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
13.252.914 56.744 13.309.658 12.674.648 54.296 12.728.944
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
31.582 0 31.582 31.409 0 31.409
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.801.044 198.419 3.999.463 3.691.220 291.911 3.983.131
Cayılabilir Taahhütler
241.294 1.500.851 1.742.145 152.138 1.492.673 1.644.811
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 1.094.543 1.094.543 0 1.137.584 1.137.584
Diğer Cayılabilir Taahhütler
241.294 406.308 647.602 152.138 355.089 507.227
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
29.049.594 59.465.399 88.514.993 9.250.130 39.148.545 48.398.675
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
29.049.594 59.465.399 88.514.993 9.250.130 39.148.545 48.398.675
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.804.767 6.868.413 9.673.180 1.805.572 5.242.539 7.048.111
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.195.191 3.608.217 5.803.408 1.553.375 3.067.752 4.621.127
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
609.576 3.260.196 3.869.772 252.197 2.174.787 2.426.984
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.541.079 40.072.890 57.613.969 5.146.767 28.105.082 33.251.849
Swap Para Alım İşlemleri
1.069.141 18.820.463 19.889.604 1.012.983 7.070.935 8.083.918
Swap Para Satım İşlemleri
16.471.938 2.930.495 19.402.433 4.133.784 3.641.263 7.775.047
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 9.160.966 9.160.966 0 8.696.442 8.696.442
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 9.160.966 9.160.966 0 8.696.442 8.696.442
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.093.565 6.596.236 11.689.801 2.297.791 3.561.455 5.859.246
Para Alım Opsiyonları
1.208.351 4.662.933 5.871.284 1.148.905 1.780.728 2.929.633
Para Satım Opsiyonları
3.885.214 1.933.303 5.818.517 1.148.886 1.780.727 2.929.613
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
3.610.183 3.381.647 6.991.830 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
682.693 2.746.667 3.429.360 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
2.927.490 634.980 3.562.470 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.546.213 2.546.213 0 2.239.469 2.239.469
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.010.697.731 329.456.227 1.340.153.958 957.578.147 312.632.590 1.270.210.737
EMANET KIYMETLER
501.444.796 49.217.954 550.662.750 435.748.450 42.655.486 478.403.936
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
186.546.748 1.212.304 187.759.052 164.714.542 1.017.194 165.731.736
Tahsile Alınan Çekler
16.555.469 28.446.133 45.001.602 15.459.699 26.465.087 41.924.786
Tahsile Alınan Ticari Senetler
257.044.060 6.548.436 263.592.496 239.248.814 5.578.699 244.827.513
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.754.540 338.768 2.093.308 4.281.053 486.438 4.767.491
Emanet Kıymet Alanlar
39.543.979 12.672.313 52.216.292 12.044.342 9.108.068 21.152.410
REHİNLİ KIYMETLER
509.252.935 280.238.273 789.491.208 521.829.697 269.977.104 791.806.801
Menkul Kıymetler
6.264.835 821.706 7.086.541 5.910.919 772.952 6.683.871
Teminat Senetleri
7.941.993 1.314.444 9.256.437 7.602.929 1.172.031 8.774.960
Emtia
25.812 0 25.812 25.812 0 25.812
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
400.253.698 237.095.086 637.348.784 384.296.983 225.968.770 610.265.753
Diğer Rehinli Kıymetler
77.221.877 40.297.676 117.519.553 76.479.920 39.614.525 116.094.445
Rehinli Kıymet Alanlar
17.544.720 709.361 18.254.081 47.513.134 2.448.826 49.961.960
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.102.060.978 442.943.709 1.545.004.687 1.028.057.296 402.064.328 1.430.121.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-3.667.642 -3.327.976
Alınan Faizler
9.897.986 6.303.014
Ödenen Faizler
-9.170.579 -4.726.733
Alınan Temettüler
9.993 85
Alınan Ücret ve Komisyonlar
886.264 558.624
Elde Edilen Diğer Kazançlar
735.000 405.770
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
371.215 387.646
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-787.037 -606.242
Ödenen Vergiler
-566.009 -367.272
Diğer
-5.044.475 -5.282.868
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
287.992 1.916.192
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
18.433 -108.779
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-10.681 -1.631
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-21.137.594 -14.066.516
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.470.111 -2.059.060
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.747.188 322.750
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
17.248.730 6.605.429
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-651.802 -1.422.552
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.543.829 12.646.551
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.379.650 -1.411.784
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-8.223.511 -992.323
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-109.320 -88.788
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
39.375 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-292.695 -570.785
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
106.637 69.309
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.732.076 -2.005.756
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.732.398 1.333.185
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-5.131.911 -595.057
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.159.445 858.117
Diğer
4.636 7.452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
454.005 820.484
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.737.485 3.166.169
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.233.851 -2.345.685
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-49.629 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
819.626 497.996
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-10.329.530 -1.085.627
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.448.586 27.122.191
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.119.056 26.036.564


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
177.700 944.797
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-175.588 -343.951
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -4.486
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -4.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Y 0 498
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-175.588 -339.465
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.855 23.790
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-240.323 -330.789
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.880 -32.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.112 600.846


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
25.330.605 37.925.134 63.255.739 21.452.260 39.789.022 61.241.282
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.357.517 33.715.425 38.072.942 4.215.704 36.559.750 40.775.454
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 3.430.458 31.196.498 34.626.956 3.983.094 31.596.630 35.579.724
Bankalar
3 133.435 2.520.549 2.653.984 181.392 4.964.779 5.146.171
Para Piyasalarından Alacaklar
812.880 0 812.880 65.318 0 65.318
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-19.256 -1.622 -20.878 -14.100 -1.659 -15.759
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 14.490.772 28.764 14.519.536 14.516.355 22.580 14.538.935
Devlet Borçlanma Senetleri
14.421.380 21.176 14.442.556 14.415.482 21.455 14.436.937
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 7.588 7.588 74 1.125 1.199
Diğer Finansal Varlıklar
69.392 0 69.392 100.799 0 100.799
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 6.482.288 2.861.430 9.343.718 2.720.192 2.144.620 4.864.812
Devlet Borçlanma Senetleri
6.340.185 2.756.248 9.096.433 2.579.303 2.058.759 4.638.062
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
27.854 105.182 133.036 24.793 85.861 110.654
Diğer Finansal Varlıklar
114.249 0 114.249 116.096 0 116.096
Türev Finansal Varlıklar
2 28 1.319.515 1.319.543 9 1.062.072 1.062.081
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
28 1.319.515 1.319.543 9 1.062.072 1.062.081
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
234.075.346 108.055.603 342.130.949 212.632.972 102.399.552 315.032.524
Krediler
5 192.217.485 93.759.770 285.977.255 173.737.859 89.093.926 262.831.785
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 974.369 2.433.436 3.407.805 1.021.724 2.465.872 3.487.596
Faktoring Alacakları
1.141.614 114.995 1.256.609 1.277.726 139.535 1.417.261
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 48.975.600 12.238.251 61.213.851 45.172.546 11.158.799 56.331.345
Devlet Borçlanma Senetleri
48.908.974 12.238.251 61.147.225 45.110.909 11.158.799 56.269.708
Diğer Finansal Varlıklar
66.626 0 66.626 61.637 0 61.637
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.233.722 -490.849 -9.724.571 -8.576.883 -458.580 -9.035.463
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
14 2.693 0 2.693 9.593 0 9.593
Satış Amaçlı
2.693 0 2.693 9.593 0 9.593
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
85.050 456.976 542.026 84.321 431.547 515.868
İştirakler (Net)
7 27.904 456.976 484.880 27.175 431.547 458.722
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
18.552 456.976 475.528 17.823 431.547 449.370
Konsolide Edilmeyenler
9.352 0 9.352 9.352 0 9.352
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 57.146 0 57.146 57.146 0 57.146
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
57.146 0 57.146 57.146 0 57.146
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.178.586 199.460 5.378.046 4.514.930 124.956 4.639.886
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
143.845 34.421 178.266 149.098 34.313 183.411
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
143.845 34.421 178.266 149.098 34.313 183.411
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 1.003.595 6.195 1.009.790 967.406 5.995 973.401
CARİ VERGİ VARLIĞI
14.238 1.248 15.486 19.860 6.183 26.043
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 89.473 3.144 92.617 95.326 3.019 98.345
DİĞER AKTİFLER (Net)
15 3.896.383 1.193.237 5.089.620 4.406.874 1.094.449 5.501.323
VARLIKLAR TOPLAMI
269.819.814 147.875.418 417.695.232 244.332.640 143.889.036 388.221.676
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 131.929.607 139.651.673 271.581.280 137.508.551 113.070.969 250.579.520
ALINAN KREDİLER
3 1.117.564 13.489.425 14.606.989 1.286.624 13.987.856 15.274.480
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
43.361.583 3.329.004 46.690.587 32.815.996 5.402.273 38.218.269
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 4.842.573 12.636.331 17.478.904 4.321.374 12.024.839 16.346.213
Bonolar
2.621.965 0 2.621.965 2.164.993 0 2.164.993
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
2.011.913 0 2.011.913 1.951.469 0 1.951.469
Tahviller
208.695 12.636.331 12.845.026 204.912 12.024.839 12.229.751
FONLAR
2.852.574 0 2.852.574 2.874.121 0 2.874.121
Müstakrizlerin Fonları
38 0 38 42 0 42
Diğer
2.852.536 0 2.852.536 2.874.079 0 2.874.079
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 39 321.124 321.163 16 410.323 410.339
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
39 321.124 321.163 16 410.323 410.339
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.728 332 2.060 2.310 107 2.417
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 511.260 172.855 684.115 85 0 85
KARŞILIKLAR
8 4.387.663 54.699 4.442.362 4.153.786 13.000 4.166.786
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.057.589 13.740 1.071.329 915.732 10.886 926.618
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
2.327.592 38.540 2.366.132 2.215.153 0 2.215.153
Diğer Karşılıklar
1.002.482 2.419 1.004.901 1.022.901 2.114 1.025.015
CARİ VERGİ BORCU
9 1.081.366 2.442 1.083.808 729.532 8.140 737.672
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 198.444 2.152 200.596 453.608 2.152 455.760
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 2.030 0 2.030
Satış Amaçlı
0 0 0 2.030 0 2.030
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 6.014.112 0 6.014.112 6.182.084 0 6.182.084
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.014.112 0 6.014.112 6.182.084 0 6.182.084
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 21.063.761 1.143.005 22.206.766 22.367.642 1.063.018 23.430.660
ÖZKAYNAKLAR
11 29.177.382 352.534 29.529.916 29.098.151 443.089 29.541.240
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
1.268.645 0 1.268.645 1.267.795 0 1.267.795
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.740 0 39.740 39.740 0 39.740
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.228.905 0 1.228.905 1.228.055 0 1.228.055
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.468.404 3.787 2.472.191 2.468.324 -105 2.468.219
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-177.110 -174.438 -351.548 -20.981 -154.979 -175.960
Kar Yedekleri
20.542.847 344.302 20.887.149 20.490.940 329.114 20.820.054
Yasal Yedekler
2.061.943 8.871 2.070.814 2.009.871 8.868 2.018.739
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
18.433.762 104.574 18.538.336 18.433.927 104.574 18.538.501
Diğer Kar Yedekleri
47.142 230.857 277.999 47.142 215.672 262.814
Kar veya Zarar
3.578.437 173.617 3.752.054 3.400.708 263.783 3.664.491
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.437.161 142.132 3.579.293 808.240 199.604 1.007.844
Dönem Net Kâr veya Zararı
141.276 31.485 172.761 2.592.468 64.179 2.656.647
Azınlık Payları
246.159 5.266 251.425 241.365 5.276 246.641
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
246.539.656 171.155.576 417.695.232 241.795.910 146.425.766 388.221.676


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 10.983.378 7.110.766
Kredilerden Alınan Faizler
8.476.533 5.764.492
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
26.149 36.493
Bankalardan Alınan Faizler
145.402 100.207
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
453 11.388
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.152.821 1.075.146
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.886 2.623
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
277.840 434.792
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.869.095 637.731
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
78.554 57.339
Diğer Faiz Gelirleri
103.466 65.701
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -9.010.382 -4.966.637
Mevduata Verilen Faizler
-6.133.728 -3.704.123
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-124.195 -161.105
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.106.148 -787.569
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-547.357 -250.617
Kiralama Faiz Giderleri
-26.178 0
Diğer Faiz Giderleri
-72.776 -63.223
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.972.996 2.144.129
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
591.413 395.941
Alınan Ücret ve Komisyonlar
886.264 553.290
Gayri Nakdi Kredilerden
219.404 118.669
Diğer
11 666.860 434.621
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-294.851 -157.349
Gayri Nakdi Kredilere
-1.343 -840
Diğer
11 -293.508 -156.509
TEMETTÜ GELİRLERİ
9.993 85
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 -407.191 37.061
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
18.132 11.025
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
475.797 61.152
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-901.120 -35.116
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 916.988 583.284
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.084.199 3.160.500
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -1.108.465 -402.769
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -34.554 -71.170
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-774.972 -599.376
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -1.139.319 -915.324
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
26.889 1.171.861
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
9.361 6.522
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7 36.250 1.178.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 141.450 -233.586
Cari Vergi Karşılığı
-45.106 -101.988
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-694.614 -198.177
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
881.170 66.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9 177.700 944.797
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 177.700 944.797
Grubun Karı (Zararı)
172.761 941.903
Azınlık Payları Karı (Zararı)
4.939 2.894
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,13820880 0,75352240http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763623


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 0,00% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 26.10.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
9,4749 Değişim: -0,64%
Düşük 9,4684 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0153 Değişim: -0,47%
Düşük 11,0091 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
546,85 Değişim: -0,56%
Düşük 546,28 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.