KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:17
KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 0 0 52.631 -660.392 0 0 17.081.403 4.139.070 0 25.318.565 210.124 25.528.689
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857
Yeni Bakiye
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 0 0 52.631 -660.392 0 0 17.081.403 4.817.923 0 25.997.418 210.128 26.207.546
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.385 0 0 0 84.812 361.136 0 0 0 0 1.837.765 2.280.328 7.643 2.287.971
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 57.090 0 0 0 0 0 0 0 0 54.161 5.512 0 116.763 11.415 128.178
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.729 -87.293 0 -1.564 -957 -2.521
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.521 -2.521
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.729 -87.293 0 -1.564 1.564 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.737 0 1.230.304 2.250.261 -10.744 0 0 137.443 -299.256 0 0 17.221.293 4.736.142 1.837.765 28.392.945 228.229 28.621.174


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
74.886.198 98.347.238 173.233.436
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 33.970.524 36.776.391 70.746.915
Teminat Mektupları
32.292.320 28.433.190 60.725.510
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.782.441 12.209.041 13.991.482
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 58.119 58.119
Diğer Teminat Mektupları
30.509.879 16.166.030 46.675.909
Banka Kredileri
10.216 4.285.093 4.295.309
İthalat Kabul Kredileri
0 152.441 152.441
Diğer Banka Kabulleri
10.216 4.132.652 4.142.868
Akreditifler
30.364 3.926.366 3.956.730
Belgeli Akreditifler
30.364 3.926.366 3.956.730
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.637.624 131.742 1.769.366
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 25.662.251 4.381.436 30.043.687
Cayılamaz Taahhütler
25.607.103 3.194.712 28.801.815
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.124.809 2.255.014 3.379.823
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.513.541 584.780 5.098.321
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.653.584 0 3.653.584
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
46.439 0 46.439
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
12.500.921 44.613 12.545.534
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
33.296 0 33.296
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.734.513 310.305 4.044.818
Cayılabilir Taahhütler
55.148 1.186.724 1.241.872
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 968.143 968.143
Diğer Cayılabilir Taahhütler
55.148 218.581 273.729
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
15.253.423 57.189.411 72.442.834
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
15.253.423 57.189.411 72.442.834
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.726.371 15.535.464 20.261.835
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.856.706 9.976.069 11.832.775
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.869.665 5.559.395 8.429.060
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.048.718 30.219.181 36.267.899
Swap Para Alım İşlemleri
1.693.263 10.031.751 11.725.014
Swap Para Satım İşlemleri
4.355.455 7.199.374 11.554.829
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 6.494.028 6.494.028
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 6.494.028 6.494.028
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.478.334 5.442.009 9.920.343
Para Alım Opsiyonları
2.239.229 2.720.942 4.960.171
Para Satım Opsiyonları
2.239.105 2.721.067 4.960.172
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 5.992.757 5.992.757
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
920.512.265 259.012.413 1.179.524.678
EMANET KIYMETLER
461.959.771 34.827.561 496.787.332
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
182.429.978 719.063 183.149.041
Tahsile Alınan Çekler
17.194.305 22.908.690 40.102.995
Tahsile Alınan Ticari Senetler
223.954.582 4.211.829 228.166.411
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.321.105 193.508 4.514.613
Emanet Kıymet Alanlar
34.059.801 6.794.471 40.854.272
REHİNLİ KIYMETLER
458.552.494 224.184.852 682.737.346
Menkul Kıymetler
5.387.285 666.416 6.053.701
Teminat Senetleri
8.533.154 1.042.461 9.575.615
Emtia
25.813 0 25.813
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
362.668.647 188.852.375 551.521.022
Diğer Rehinli Kıymetler
74.626.753 30.964.024 105.590.777
Rehinli Kıymet Alanlar
7.310.842 2.659.576 9.970.418
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
995.398.463 357.359.651 1.352.758.114


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.845.408
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
442.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.385
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.884
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
499
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
445.948
Yabancı Para Çevrim Farkları
84.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
451.435
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-90.299
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.287.971


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 15.195.332 8.084.566
Kredilerden Alınan Faizler
12.311.717 6.547.225
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
69.599 33.106
Bankalardan Alınan Faizler
215.575 115.368
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
24.555 13.167
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.309.142 1.233.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.358 4.735
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
83.959 -350.833
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.217.825 1.580.094
Finansal Kiralama Gelirleri
124.428 67.089
Diğer Faiz Gelirleri
140.316 74.615
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -10.715.736 -5.749.099
Mevduata Verilen Faizler
-7.791.850 -4.087.727
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-343.375 -182.270
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.900.052 -1.112.483
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-566.109 -315.492
Diğer Faiz Giderleri
-114.350 -51.127
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.479.596 2.335.467
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
869.678 473.737
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.218.741 665.451
Gayri Nakdi Kredilerden
253.387 134.718
Diğer
965.354 530.733
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-349.063 -191.714
Gayri Nakdi Kredilere
-1.999 -1.159
Diğer
-347.064 -190.555
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.258.636 -659.260
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 12.663 12.578
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 91.276 54.215
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
15.487 4.462
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
323.546 262.394
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-247.757 -212.641
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 1.220.853 637.568
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.415.430 2.854.305
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -1.045.701 -571.933
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -2.087.075 -1.171.579
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.282.654 1.110.793
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
13.800 7.278
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 2.296.454 1.118.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -451.046 -217.460
Cari Vergi Karşılığı
-82.028 19.960
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-769.949 -571.772
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
400.931 334.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.845.408 900.611
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.845.408 900.611
Grubun Karı (Zararı)
1.837.765 895.862
Azınlık Payları Karı (Zararı)
7.643 4.749
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar 1,47020000 0,71670000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
60.151.944 42.460.585 102.612.529
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.493.645 30.689.626 39.183.271
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 8.360.101 25.646.252 34.006.353
Bankalar
(3) 105.430 5.043.374 5.148.804
Para Piyasalarından Alacaklar
28.114 0 28.114
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 15.118.161 83.848 15.202.009
Devlet Borçlanma Senetleri
15.085.245 82.611 15.167.856
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
337 985 1.322
Diğer Finansal Varlıklar
32.579 252 32.831
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 1.045.819 1.123.990 2.169.809
Devlet Borçlanma Senetleri
1.018.414 1.049.141 2.067.555
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
27.287 74.849 102.136
Diğer Finansal Varlıklar
118 0 118
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 35.515.496 9.648.298 45.163.794
Devlet Borçlanma Senetleri
35.471.528 9.648.298 45.119.826
Diğer Finansal Varlıklar
43.968 0 43.968
Türev Finansal Varlıklar
(11) 672 915.070 915.742
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
672 915.070 915.742
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-21.849 -247 -22.096
KREDİLER (Net)
164.239.395 79.890.304 244.129.699
Krediler
(5) 162.914.871 77.431.641 240.346.512
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
162.914.871 77.431.641 240.346.512
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 639.155 2.174.786 2.813.941
Finansal Kiralama Alacakları
809.818 2.544.106 3.353.924
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-170.663 -369.320 -539.983
Faktoring Alacakları
1.364.431 193.782 1.558.213
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.364.431 193.782 1.558.213
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(5) 6.625.778 391.830 7.017.608
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5) -7.304.840 -301.735 -7.606.575
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.060.510 -33.796 -1.094.306
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-967.922 -6.825 -974.747
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-5.276.408 -261.114 -5.537.522
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 5.038 0 5.038
Satış Amaçlı
5.038 0 5.038
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
78.727 397.752 476.479
İştirakler (Net)
(7) 26.549 397.752 424.301
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
17.197 397.752 414.949
Konsolide Edilmeyenler
9.352 0 9.352
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 52.178 0 52.178
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
52.178 0 52.178
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.154.746 107.086 4.261.832
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
103.665 26.684 130.349
Şerefiye
0 0 0
Diğer
103.665 26.684 130.349
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 947.857 5.371 953.228
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 9.938 2.224 12.162
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
102.286 2.664 104.950
DİĞER AKTİFLER
(15) 3.079.234 1.064.175 4.143.409
VARLIKLAR TOPLAMI
232.872.830 123.956.845 356.829.675
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 129.406.816 92.528.118 221.934.934
ALINAN KREDİLER
(3) 1.791.319 18.268.192 20.059.511
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
37.064.763 4.440.686 41.505.449
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 3.589.694 10.377.787 13.967.481
Bonolar
3.464.112 0 3.464.112
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
125.582 0 125.582
Tahviller
0 10.377.787 10.377.787
FONLAR
(5) 2.769.229 0 2.769.229
Müstakrizlerin Fonları
323 0 323
Diğer
2.768.906 0 2.768.906
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.193 387.081 388.274
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.193 387.081 388.274
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.025 34 1.059
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 3.694.661 12.340 3.707.001
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
956.079 4.816 960.895
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
2.126.729 0 2.126.729
Diğer Karşılıklar
611.853 7.524 619.377
CARİ VERGİ BORCU
(10) 676.487 3.626 680.113
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 627.383 2.152 629.535
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 1.001.322 0 1.001.322
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.001.322 0 1.001.322
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 20.544.115 1.020.478 21.564.593
ÖZKAYNAKLAR
(13) 28.267.862 353.312 28.621.174
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
1.270.002 39 1.270.041
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.737 0 39.737
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.230.265 39 1.230.304
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.239.242 275 2.239.517
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-19.507 -142.306 -161.813
Kar Yedekleri
16.951.539 269.754 17.221.293
Yasal Yedekler
1.791.118 10.386 1.801.504
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.113.279 59.840 15.173.119
Diğer Kar Yedekleri
47.142 199.528 246.670
Kar veya Zarar
6.352.298 221.609 6.573.907
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
4.548.107 188.035 4.736.142
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.804.191 33.574 1.837.765
Azınlık Payları
224.288 3.941 228.229
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
229.435.869 127.393.806 356.829.675


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-3.833.587
Alınan Faizler
13.434.215
Ödenen Faizler
-10.125.215
Alınan Temettüler
12.663
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.224.075
Elde Edilen Diğer Kazançlar
986.740
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
703.498
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.270.554
Ödenen Vergiler
-377.188
Diğer
-8.421.821
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.506.246
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-102.162
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.594
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-36.432.939
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-5.027.365
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
6.429.885
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
21.835.823
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-33.981
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10.837.087
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-6.339.833
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.437.849
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-142.652
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-719.796
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
134.607
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.020.653
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.463.655
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-5.057.204
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.891.448
Diğer
12.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.861.934
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.887.178
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.022.723
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-2.521
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.117.726
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.798.022
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
27.122.191
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.324.169http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701964


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: -1,54% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.472 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6738 Değişim: 0,89%
Düşük 16,5102 28.06.2022 Yüksek 16,6830
Açılış: 16,5259
17,5552 Değişim: 0,16%
Düşük 17,4015 28.06.2022 Yüksek 17,6379
Açılış: 17,5264
975,57 Değişim: 0,69%
Düşük 967,83 28.06.2022 Yüksek 978,87
Açılış: 968,85
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.