KAP ***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2022 - 13:23
KAP ***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Faaliyet Yılı Kar Dağıtımı Genel Kurul Kararı - Düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GWIND, TREGWIN00014 Peşin 0,2804831 28,04831 10 0,2524347 25,24347

Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
31.08.2022

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GWIND, TREGWIN00014 0 0

Ek Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak
- SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 170.912.859 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.969.568,02.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak 163.943.290,98 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 139.391.360,37 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.969.568,02.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra 132.421.792,35.-TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu
görülerek,
- Kar dağıtımında 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,
- Bu çerçevede Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 132.421.792,35 TL tutarındaki 2021 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında ve 26.739.572,88.-TL tutarında I. Temettü dağıtılması
- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 9.607.474,50.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının tamamının dağıtıma konu edilmesi suretiyle 96.074.744,97 TL tutarında II. Temettü dağıtılması,
- İlaveten "Olağanüstü Yedekler" hesabında yer alan tutardan 27.185.682,15.-TL olmak üzere kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, toplamda "Çıkarılmış Sermaye"nin %28.05'i oranında brüt 150.000.000.-TL kar payı dağıtılması, 135.000.000 TL net tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2022 tarihinde başlanması,
- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 31.521.498,63.-TL tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,
- Kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi
hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
katılanların oybirliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım TR.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 534.791.457,65
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 25.773.899,01
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 196.351.755 182.141.236,7
4. Vergiler ( - ) -25.438.896 -42.749.876,33
5. Net Dönem Kârı 170.912.859 139.391.360,37
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -6.969.568,02 -6.969.568,02
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 163.943.290,98 132.421.792,35
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 163.943.290,98 132.421.792,35
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 26.739.572,88 26.739.572,88
* Nakit 26.739.572,88 26.739.572,88
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 96.074.744,97 96.074.744,97
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 9.607.474,5 9.607.474,5
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 31.521.498,63 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 27.185.682,15 27.185.682,15

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 150.000.000 0 91,5 0,2804831 28,048
TOPLAM 150.000.000 0 91,5 0,2804831 28,048

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012966


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.396 Değişim: -0,40% Hacim : 21.391 Mio.TL Son veri saati : 16:07
Düşük 2.387 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
17,0189 Değişim: 1,15%
Düşük 16,7799 05.07.2022 Yüksek 17,0624
Açılış: 16,8262
17,4904 Değişim: -0,26%
Düşük 17,4582 05.07.2022 Yüksek 17,6240
Açılış: 17,5368
982,61 Değişim: 0,49%
Düşük 975,78 05.07.2022 Yüksek 988,46
Açılış: 977,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.