KAP ***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2021 - 19:06
KAP ***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 11.964.666 165.369.731 64.270.392 780.880.821 780.880.821
Transferler
3.526.690 60.743.702 -64.270.392
Dönem Karı (Zararı)
98.623.138 98.623.138 98.623.138
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 98.623.138 869.503.959 869.503.959
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363
Transferler
10.282.543 146.073.999 -156.356.542
Dönem Karı (Zararı)
92.784.992 92.784.992 92.784.992
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 25.773.899 262.187.432 92.784.992 920.022.355 920.022.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.298.202 210.417.205
Dönem Karı (Zararı)
92.784.992 98.623.138
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
92.784.992 98.623.138
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
133.041.915 127.499.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10 47.004.619 25.799.992
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
922.786 122.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 630.921 264.272
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 291.865 -141.918
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.342.929 10.901.859
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.301.552 -3.803.879
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 32.644.481 14.705.738
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 8.834.087 28.220.992
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14.170.404 34.121.500
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 31.767.090 28.333.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.711.316 3.201.043
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.139.050 -16.063.788
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-262 12.426.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.138.788 -28.490.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.623.172 -2.236.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.623.172 -2.236.512
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
829.955 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.584.540 -2.913.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.354.320 319.660
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.938.860 -3.232.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-307.927 -417.433
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.372.326 2.607.535
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.372.326 2.607.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.316.664 22.224.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
38.316.664 22.224.529
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
218.115.591 229.323.948
Alınan Faiz
2.284.044 3.803.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-131.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.969.755 -22.709.941
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.029.275 -188.075.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.493.464 125.568
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 628.875 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 864.589 125.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-71.596.195 -177.098.051
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -71.594.483 -176.864.378
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.712 -233.673
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
73.456 -11.102.927
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-125.046.094 -49.441.099
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
433.992.024 180.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 433.992.024 180.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-448.412.055 -209.788.178
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -316.117.383 -209.788.178
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-132.294.672 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.221.838 -2.576.118
Ödenen Temettüler
-100.000.000 -10.000.000
Ödenen Faiz
-7.404.225 -7.046.616
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-30.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.222.833 -27.099.304
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.986.527 33.225.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.209.360 6.125.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.110.010 132.664.965
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 92.319.370 138.790.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 92.351.543 66.124.675
Ticari Alacaklar
62.948.492 34.809.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 62.948.230 34.809.442
Diğer Alacaklar
198.698 205.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 198.698 205.892
Stoklar
835.022 1.664.977
Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.262.784 2.219.625
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 4.589.914
Diğer Dönen Varlıklar
14 77.055.751 61.880.570
ARA TOPLAM
240.652.290 171.495.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
240.652.290 171.495.095
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
351.378 354.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 351.378 354.978
Türev Araçlar
15 27.545.328 21.723.420
Maddi Duran Varlıklar
8 879.134.443 849.661.999
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 12.623.943 12.381.319
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
314.118.085 319.686.110
Şerefiye
3 27.629.554 27.629.554
Diğer Haklar
9 390.772 223.236
Lisanslar
9 286.097.759 291.833.320
Peşin Ödenmiş Giderler
13 19.327.214 219.949
Diğer Duran Varlıklar
14 191.503.925 244.995.770
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.444.704.316 1.449.123.545
TOPLAM VARLIKLAR
1.685.356.606 1.620.618.640
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.800.738 105.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.800.738 105.000.000
Banka Kredileri
5 61.800.738 105.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.523.370 152.481.090
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
277.983 132.466.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 23 277.983 171.710
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5, 23 0 132.294.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.245.387 20.014.708
Banka Kredileri
5 40.007.322 18.487.631
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.238.065 1.527.077
Ticari Borçlar
9.634.932 7.050.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 75.842 1.430.162
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.559.090 5.620.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.090.373 1.398.300
Diğer Borçlar
5.590.993 2.660.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.590.993 2.660.544
Türev Araçlar
15 52.928.674 32.936.362
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 19.794.409 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.624.526 967.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.050.371 684.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 574.155 282.290
ARA TOPLAM
193.988.015 302.493.950
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
193.988.015 302.493.950
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
467.778.790 293.153.876
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
348.170 109.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 23 348.170 109.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
467.430.620 293.043.904
Banka Kredileri
5 454.215.625 279.941.950
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.214.995 13.101.954
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.030.738 896.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.030.738 896.894
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 102.536.708 96.836.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
571.346.236 390.887.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
765.334.251 693.381.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
920.022.355 927.237.363
Ödenmiş Sermaye
16 534.791.458 534.791.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
484.574 484.574
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
484.574 484.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 484.574 484.574
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 25.773.899 15.491.356
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
262.187.432 216.113.433
Net Dönem Karı veya Zararı
92.784.992 156.356.542
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
920.022.355 927.237.363
TOPLAM KAYNAKLAR
1.685.356.606 1.620.618.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 331.194.097 248.826.369 151.125.497 106.142.413
Satışların Maliyeti
17 -107.066.933 -66.803.929 -42.522.862 -25.790.357
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
224.127.164 182.022.440 108.602.635 80.352.056
BRÜT KAR (ZARAR)
224.127.164 182.022.440 108.602.635 80.352.056
Genel Yönetim Giderleri
18 -18.343.511 -8.943.500 -3.904.663 -3.088.170
Pazarlama Giderleri
18 -2.280.833 -1.878.871 -741.457 -714.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 9.322.945 55.607.289 3.584.868 27.881.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -6.822.701 -812.231 -324.963 -633.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
206.003.064 225.995.127 107.216.420 103.797.853
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
206.003.064 225.995.127 107.216.420 103.797.853
Finansman Giderleri
21 -81.450.982 -99.038.919 -318.322 -44.176.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
124.552.082 126.956.208 106.898.098 59.620.969
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.767.090 -28.333.070 -28.271.080 -12.794.325
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -26.066.939 -31.703.544 -24.292.379 -9.676.488
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -5.700.151 3.370.474 -3.978.701 -3.117.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
92.784.992 98.623.138 78.627.018 46.826.644
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.784.992 98.623.138 78.627.018 46.826.644
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
92.784.992 98.623.138 78.627.018 46.826.644
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.784.992 98.623.138 78.627.018 46.826.644
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
92.784.992 98.623.138 78.627.018 46.826.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974073


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.