KAP ***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 20:15
KAP ***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 11.964.666 165.369.731 64.270.392 780.880.821 780.880.821
Transferler
3.526.690 60.743.702 -64.270.392
Dönem Karı (Zararı)
51.796.494 51.796.494 51.796.494
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 51.796.494 822.677.315 822.677.315
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363
Transferler
10.282.543 146.073.999 -156.356.542
Dönem Karı (Zararı)
14.157.974 14.157.974 14.157.974
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 25.773.899 262.187.432 14.157.974 841.395.337 841.395.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.466.895 138.411.551
Dönem Karı (Zararı)
14.157.974 51.796.494
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.157.974 51.796.494
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
116.124.647 82.024.367
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10 31.078.424 17.157.201
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.008.593 302.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 716.728 291.207
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 291.865 10.801
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.432.081 10.571.395
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.804.825 -2.415.507
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 22.236.906 12.986.902
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 36.360.464 11.143.515
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23.749.075 27.311.503
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 3.496.010 15.538.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.310.046 15.893.430
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.526.671 -692.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.426.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.526.671 -13.119.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.237.603 -840.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.237.603 -840.830
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
163.270 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.317.919 1.595.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-827.039 287.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.144.958 1.308.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.234.946 -314.650
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.905.702 -368.231
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.905.702 -368.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.680.437 16.513.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22.680.437 16.513.893
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
136.592.667 149.714.291
Alınan Faiz
1.819.444 2.366.825
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.945.216 -13.669.565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.524.373 -80.768.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
957.521 125.568
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 628.875 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 328.646 125.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.004.243 -63.242.521
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -64.002.531 -63.225.314
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.712 -17.207
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.477.651 -17.651.552
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.277.060 -46.333.670
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
405.269.500 105.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 405.269.500 105.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-224.938.412 -129.886.757
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -224.938.412 -129.886.757
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.387.022 -1.064.850
Ödenen Temettüler
-100.000.000 -10.000.000
Ödenen Faiz
-14.575.118 -10.331.063
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-91.888 -51.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.219.582 11.309.376
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.133.572 17.249.543
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133.353.154 28.558.919
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.110.010 132.664.965
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 199.463.164 161.223.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 199.555.098 66.124.675
Ticari Alacaklar
31.282.771 34.809.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 31.282.771 34.809.442
Diğer Alacaklar
2.089.239 205.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.089.239 205.892
Stoklar
1.501.707 1.664.977
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.144.868 2.219.625
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 170.656 4.589.914
Diğer Dönen Varlıklar
14 66.153.528 61.880.570
ARA TOPLAM
303.897.867 171.495.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
303.897.867 171.495.095
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
351.378 354.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 351.378 354.978
Türev Araçlar
15 22.435.999 21.723.420
Maddi Duran Varlıklar
8 885.675.482 849.661.999
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 12.391.457 12.381.319
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
316.183.402 319.686.110
Şerefiye
3 27.629.554 27.629.554
Diğer Haklar
9 544.235 223.236
Lisanslar
9 288.009.613 291.833.320
Peşin Ödenmiş Giderler
13 26.719.685 219.949
Diğer Duran Varlıklar
14 218.042.375 244.995.770
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.481.899.778 1.449.123.545
TOPLAM VARLIKLAR
1.785.797.645 1.620.618.640
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
91.088.000 105.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
91.088.000 105.000.000
Banka Kredileri
5 91.088.000 105.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
198.674.815 152.481.090
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
157.051.646 132.466.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 23 279.699 171.710
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5, 23 156.771.947 132.294.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.623.169 20.014.708
Banka Kredileri
5 40.214.358 18.487.631
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.408.811 1.527.077
Ticari Borçlar
8.368.311 7.050.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 603.123 1.430.162
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.765.188 5.620.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 163.354 1.398.300
Diğer Borçlar
754.842 2.660.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 754.842 2.660.544
Türev Araçlar
15 57.398.016 32.936.362
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.770.968 967.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.196.813 684.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 574.155 282.290
ARA TOPLAM
358.218.306 302.493.950
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
358.218.306 302.493.950
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
486.524.214 293.153.876
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
122.271 109.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 23 122.271 109.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
486.401.943 293.043.904
Banka Kredileri
5 472.548.945 279.941.950
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.852.998 13.101.954
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.101.781 896.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.101.781 896.894
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 98.558.007 96.836.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
586.184.002 390.887.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
944.402.308 693.381.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
841.395.337 927.237.363
Ödenmiş Sermaye
16 534.791.458 534.791.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
484.574 484.574
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
484.574 484.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 484.574 484.574
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 25.773.899 15.491.356
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
262.187.432 216.113.433
Net Dönem Karı veya Zararı
14.157.974 156.356.542
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
841.395.337 927.237.363
TOPLAM KAYNAKLAR
1.785.797.645 1.620.618.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 180.068.600 142.683.956 89.522.064 67.056.550
Satışların Maliyeti
17 -64.544.071 -41.013.572 -33.977.941 -20.539.098
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.524.529 101.670.384 55.544.123 46.517.452
BRÜT KAR (ZARAR)
115.524.529 101.670.384 55.544.123 46.517.452
Genel Yönetim Giderleri
18 -14.438.848 -5.855.330 -11.746.216 -3.007.594
Pazarlama Giderleri
18 -1.539.376 -1.164.823 -918.686 -477.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 5.738.077 27.725.778 1.494.516 11.051.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -6.497.738 -178.735 -2.978.474 -127.568
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.786.644 122.197.274 41.395.263 53.956.188
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.786.644 122.197.274 41.395.263 53.956.188
Finansman Giderleri
21 -81.132.660 -54.862.035 -33.524.720 -16.440.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.653.984 67.335.239 7.870.543 37.516.100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.496.010 -15.538.745 -1.509.286 -8.171.242
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.774.560 -22.027.056 162.778 -7.418.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.721.450 6.488.311 -1.672.064 -753.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.157.974 51.796.494 6.361.257 29.344.858
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.157.974 51.796.494 6.361.257 29.344.858
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.157.974 51.796.494 6.361.257 29.344.858
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp 25 0,02650000 0,09690000 0,01190000 0,05490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.157.974 51.796.494 6.361.257 29.344.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.157.974 51.796.494 6.361.257 29.344.858http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958446


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,21% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2141 Değişim: 0,02%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,2268
Açılış: 9,2118
10,7548 Değişim: 0,04%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 10,7752
Açılış: 10,7502
527,83 Değişim: 0,01%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 528,77
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.