KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 22:54
KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
8 2.923.004.343 1.389.767.975
Peşin Ödenmiş Giderler
19 306.559.356 163.416.237
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
306.559.356 163.416.237
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 31.151 2.959.703
Diğer Dönen Varlıklar
96.589.604 28.709.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
96.589.604 28.709.571
ARA TOPLAM
5.429.186.740 3.157.837.294
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.429.186.740 3.157.837.294
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17 17.328.070 13.744.887
Diğer Alacaklar
12.826.229 9.000.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 12.826.229 9.000.553
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
31.558.127 23.582.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
139.241.969 139.506.066
Maddi Duran Varlıklar
9 2.149.756.044 1.685.905.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 155.651.655 79.284.958
Şerefiye
84.649.694 60.572.972
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
71.001.961 18.711.986
Peşin Ödenmiş Giderler
19 95.330.041 30.680.425
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
95.330.041 30.680.425
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 29.360.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.601.692.135 2.011.065.657
TOPLAM VARLIKLAR
8.030.878.875 5.168.902.951
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.531.305.106 1.542.470.426
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 34.926.367 25.739.366
Ticari Borçlar
2.744.481.879 1.432.271.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 2.869.517 2.425.948
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.741.612.362 1.429.845.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 39.974.771 30.867.564
Diğer Borçlar
127.270.139 58.688.797
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 127.270.139 58.688.797
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 68.105.566 30.579.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
68.105.566 30.579.281
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 21.293.901 9.252.087
Kısa Vadeli Karşılıklar
198.303.437 100.475.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 36.579.769 28.045.036
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 161.723.668 72.430.797
ARA TOPLAM
4.765.661.166 3.230.345.066
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.765.661.166 3.230.345.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 56.623.655 70.585.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
228.256.062 94.829.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 228.256.062 94.829.669
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 49.156.197 10.887.382
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
334.035.914 176.303.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.099.697.080 3.406.648.066
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.829.015.447 1.080.254.626
Ödenmiş Sermaye
20 334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
321.386.821 316.200.787
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
315.276.421 316.200.787
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
317.298.232 317.298.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.021.811 -1.097.445
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6.110.400 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-94.115.705 -490.429.269
Yabancı Para Çevrim Farkları
-94.115.705 -490.429.269
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.838.737 53.838.737
Yasal Yedekler
20 53.838.737 53.838.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
906.139.753 604.588.289
Net Dönem Karı veya Zararı
307.765.841 262.056.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.102.166.348 682.000.259
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.931.181.795 1.762.254.885
TOPLAM KAYNAKLAR
8.030.878.875 5.168.902.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 6.216.824.037 3.851.071.077 2.367.118.131 1.167.335.384
Satışların Maliyeti
13 -4.898.506.478 -2.883.285.520 -1.960.240.222 -794.489.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.318.317.559 967.785.557 406.877.909 372.845.440
BRÜT KAR (ZARAR)
1.318.317.559 967.785.557 406.877.909 372.845.440
Genel Yönetim Giderleri
-162.157.987 -111.560.317 -57.619.104 -32.785.384
Pazarlama Giderleri
-251.428.170 -363.839.288 -61.046.615 -98.643.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 319.732.005 295.901.994 101.541.329 66.891.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -679.536.928 -633.281.336 -215.988.453 -292.804.406
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
544.926.479 155.006.610 173.765.066 15.503.849
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.901.936 5.751.658 347.101 -11.094.473
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-96.578 -17.465 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.865.097 1.811.520 -1.723.203 233.703
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
553.596.934 162.552.323 172.388.964 4.643.079
Finansman Gelirleri
208.768.905 337.829.905 73.641.040 124.777.584
Finansman Giderleri
-352.417.543 -204.456.853 -137.111.011 -59.222.261
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-27.943.015 0 -31.576.048 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
382.005.281 295.925.375 77.342.945 70.198.402
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-92.326.016 -5.544.314 -2.984.666 -491.821
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -29.912.986 -7.355.151 -5.389.514 -4.932.052
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -62.413.030 1.810.837 2.404.848 4.440.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
289.679.265 290.381.061 74.358.279 69.706.581
DÖNEM KARI (ZARARI)
289.679.265 290.381.061 74.358.279 69.706.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.086.576 136.411.408 24.419.252 39.177.927
Ana Ortaklık Payları
307.765.841 153.969.653 49.939.027 30.528.654
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) (TL) 15 0,92100000 0,46100000 0,15000000 0,09100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.186.034 849.672 -843.862 469.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.155.458 1.062.090 -1.054.828 586.590
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6.110.400 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.110.400 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
231.092 -212.418 210.966 -117.318
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
231.092 -212.418 210.966 -117.318
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
793.264.348 -203.914.833 126.227.268 -91.314.036
Yabancı Para Çevrim Farkları
793.264.348 -203.914.833 126.227.268 -91.314.036
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
798.450.382 -203.065.161 125.383.406 -90.844.764
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.088.129.647 87.315.900 199.741.685 -21.138.183
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
378.864.208 35.731.363 90.848.719 -17.072.296
Ana Ortaklık Payları
709.265.439 51.584.537 108.892.966 -4.065.887http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976699


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.967 Değişim: 1,12% Hacim : 9.942 Mio.TL Son veri saati : 12:51
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.972
Açılış: 1.951
13,5238 Değişim: 0,35%
Düşük 13,4418 26.01.2022 Yüksek 13,5346
Açılış: 13,477
15,2557 Değişim: 0,09%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2955
Açılış: 15,2419
802,78 Değişim: 0,21%
Düşük 798,48 26.01.2022 Yüksek 804,59
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.