KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2021 - 12:14
KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.632.087 444.440.632 432.808.545 461.600.753 894.409.298
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 317.298.232 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 792.699.893 -149.740.564 987.396.710 747.921.409 1.735.318.119
Transferler
-149.740.564 149.740.564 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.500.222 -24.326.456 69.655.779 43.829.101 48.636.563 92.465.664
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-36.752.069 -36.752.069
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-38.841.145 -38.841.145 -60.550.643 -99.391.788
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 317.298.232 -3.178.852 -383.347.414 53.838.737 604.118.184 69.655.779 992.384.666 699.255.260 1.691.639.926
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 604.588.289 262.056.082 1.080.254.626 682.000.259 1.762.254.885
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
20.282.578 20.282.578 21.210.293 41.492.871
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 624.870.867 262.056.082 1.100.537.204 703.210.552 1.803.747.756
Transferler
262.056.082 -262.056.082 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
988.031 123.907.593 123.229.701 248.125.325 93.597.864 341.723.189
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 317.298.232 -109.414 -366.521.676 53.838.737 886.926 123.229.701 1.348.662.529 796.808.416 2.145.470.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
486.004.774 475.639.043
Dönem Karı (Zararı)
94.661.179 126.576.176
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
139.608.399 74.961.270
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.564.845 17.637.318
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.157.594 -1.673.111
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
118.104 -2.026.027
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.039.490 352.916
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.370.269 14.477.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.693.848 14.656.335
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-323.579 -179.033
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.292.930 45.063.902
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36.714.502 43.359.830
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.421.572 1.704.072
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
85.785 -5.099.874
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
85.785 -388.024
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.711.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.341.105 -64.740
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
66.448.822 4.960.859
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.970.741 -340.386
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.970.741 -340.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
278.901.936 299.769.609
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.259.757 -186.281.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.321.055 -78.084.901
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
409.000.069 511.009.698
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-109.425.342 -85.463.797
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.638.856 84.989.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
437.626 -4.101.382
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.187.358 30.484.656
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
43.455.844 51.344.276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.188.337 -24.126.723
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
513.171.514 501.307.055
Ödenen Faiz
-7.146.055 -9.329.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.773.803 -9.944.233
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.246.882 -6.394.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-106.386.530 -32.502.858
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.291.830 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.510.250 -21.904.081
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-75.168.110 4.661.251
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -15.260.028
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-469.135.163 -69.494.654
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
300.000.000 920.966.144
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-769.135.163 -990.460.798
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-89.516.919 373.641.531
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
122.676.277 -21.014.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.159.358 352.627.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
657.508.102 174.457.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
690.667.460 527.085.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 696.780.183 659.990.037
Finansal Yatırımlar
92.881.467 19.087.380
Ticari Alacaklar
939.212.811 822.799.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 566.575.170 590.662.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 372.637.641 232.137.472
Diğer Alacaklar
131.214.416 71.106.865
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 131.214.416 71.106.865
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 957.055.416 1.389.767.975
Peşin Ödenmiş Giderler
275.895.069 163.416.237
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
275.895.069 163.416.237
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
799.025 2.959.703
Diğer Dönen Varlıklar
43.491.366 28.709.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
43.491.366 28.709.571
ARA TOPLAM
3.137.329.753 3.157.837.294
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.137.329.753 3.157.837.294
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15.118.910 13.744.887
Diğer Alacaklar
10.214.057 9.000.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.214.057 9.000.553
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
24.923.735 23.582.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
139.420.282 139.506.066
Maddi Duran Varlıklar
9 1.873.244.590 1.685.905.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 92.564.985 79.284.958
Şerefiye
69.303.062 60.572.972
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.261.923 18.711.986
Peşin Ödenmiş Giderler
27.626.935 30.680.425
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.626.935 30.680.425
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 29.360.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.183.113.494 2.011.065.657
TOPLAM VARLIKLAR
5.320.443.247 5.168.902.951
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.100.681.322 1.542.470.426
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 29.241.091 25.739.366
Ticari Borçlar
1.453.760.628 1.432.271.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 3.936.100 2.425.948
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.449.824.528 1.429.845.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31.305.190 30.867.564
Diğer Borçlar
68.876.155 58.688.797
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-16 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 68.876.155 58.688.797
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
74.035.125 30.579.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
74.035.125 30.579.281
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11.665.954 9.252.087
Kısa Vadeli Karşılıklar
185.587.489 100.475.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.641.222 28.045.036
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 162.946.267 72.430.797
ARA TOPLAM
2.955.152.954 3.230.345.066
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.955.152.954 3.230.345.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 69.306.613 70.585.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
104.618.257 94.829.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
104.618.257 94.829.669
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
45.894.478 10.887.382
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
219.819.348 176.303.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.174.972.302 3.406.648.066
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.348.662.529 1.080.254.626
Ödenmiş Sermaye
334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
317.188.818 316.200.787
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
317.188.818 316.200.787
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
317.298.232 317.298.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Ka -366.521.676 -490.429.269
Yabancı Para Çevrim Farkları
-366.521.676 -490.429.269
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.838.737 53.838.737
Yasal Yedekler
53.838.737 53.838.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
886.926.949 604.588.289
Net Dönem Karı veya Zararı
123.229.701 262.056.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
796.808.416 682.000.259
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.145.470.945 1.762.254.885
TOPLAM KAYNAKLAR
5.320.443.247 5.168.902.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.344.638.252 1.732.035.641
Satışların Maliyeti
13 -1.798.877.419 -1.364.436.782
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
545.760.833 367.598.859
BRÜT KAR (ZARAR)
545.760.833 367.598.859
Genel Yönetim Giderleri
-60.155.050 -32.315.055
Pazarlama Giderleri
-139.386.629 -177.286.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 159.962.526 83.755.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -273.052.280 -173.325.162
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
233.129.400 68.428.411
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.923.634 16.828.573
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-96.513 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.341.105 64.740
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
240.297.626 85.321.724
Finansman Gelirleri
68.173.456 114.687.530
Finansman Giderleri
-122.918.207 -68.472.219
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-24.442.874 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
161.110.001 131.537.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-66.448.822 -4.960.859
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.770.509 -2.495.382
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-61.678.313 -2.465.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
94.661.179 126.576.176
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.661.179 126.576.176
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-28.568.522 56.920.397
Ana Ortaklık Payları
123.229.701 69.655.779
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 15 988.031 -1.500.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.235.039 -1.875.278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-247.008 375.056
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-247.008 375.056
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
246.073.979 -32.610.290
Yabancı Para Çevrim Farkları
246.073.979 -32.610.290
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
247.062.010 -34.110.512
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
341.723.189 92.465.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
93.597.864 48.636.563
Ana Ortaklık Payları
248.125.325 43.829.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938849


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: 0,00% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7586 Değişim: 0,24%
Düşük 8,7447 21.06.2021 Yüksek 8,7627
Açılış: 8,7447
10,3946 Değişim: 0,26%
Düşük 10,3735 21.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3735
499,78 Değişim: 0,83%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 499,95
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.