" />

KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 23:43
KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 261.940.485 -1.458.551 -68.388.089 -28.376.207 52.295.108 387.155.939 33.317.912 970.486.597 237.024.490 1.207.511.087
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.1 -19.895.560 -19.895.560 -19.895.560
Diğer Düzeltmeler
13.564.735 13.564.735 14.185.180 27.749.915
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -84.235.696 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446
Transferler
33.317.912 -33.317.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.989.834 520.723 -144.905.279 -64.340.136 -141.734.858 99.692.003 -42.042.855
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
28.376.207 28.376.207 35.857.652 64.233.859
Dönem Sonu Bakiyeler
19 334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -84.235.696 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446
Transferler
1.543.629 -85.779.325 84.235.696
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-740.802 -145.727.590 -149.740.564 -296.208.956 -10.306.146 -306.515.102
Kar Payları
-90.132.523 -90.132.523
Dönem Sonu Bakiyeler
19 334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.980.322 -355.025.967
Dönem Karı (Zararı)
-98.641.006 135.659.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
414.534.009 296.091.178
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 94.543.534 70.152.958
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.326.846 11.386.950
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.124.464 1.290.086
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 7.202.382 10.096.864
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.135.812 70.363.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 63.975.450 74.132.884
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.160.362 -3.769.651
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
281.911.963 133.624.166
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
284.505.493 133.624.166
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.593.530 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.499.742 10.618.587
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -4.333.373 5.829.174
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -14.166.369 4.789.413
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -861.617 -6.024.575
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -18.682.401 5.317.680
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-340.386 652.179
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -340.386 652.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
82.638.464 -612.401.035
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
133.394.116 -227.795.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.504.295 45.540.266
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-62.010.591 -37.409.562
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-71.973.587 40.724.570
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
218.736.893 293.646.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
956.356 -2.457.727
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.590.999 -512.047.119
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-22.879.031 24.793.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.490.398 -237.395.024
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
398.531.467 -180.650.190
Ödenen Faiz
28 -245.331.133 -99.508.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -11.801.276 -59.812.558
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.418.736 -15.054.984
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-156.098.943 -101.606.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 595.677 11.603.762
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -129.405.003 -69.840.423
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.352.630 -43.370.162
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-7.936.987 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.158.227 536.531.003
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.570.630.333 2.700.686.948
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.580.788.560 -2.164.155.945
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.276.848 79.898.213
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-148.492.954 56.141.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-184.769.802 136.039.636
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 359.227.711 223.188.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 174.457.909 359.227.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 174.457.909 368.851.076
Finansal Yatırımlar
31 39.543.797 35.397.720
Ticari Alacaklar
511.258.953 647.319.086
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-30 174.682.037 104.052.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 336.576.916 543.266.746
Diğer Alacaklar
215.648.595 216.078.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-30 10.135.215 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 205.513.380 216.078.981
Türev Araçlar
20 9.462.872 0
Stoklar
9 1.231.329.135 1.108.978.905
Peşin Ödenmiş Giderler
75.440.336 27.772.064
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 75.440.336 27.772.064
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 3.087.261 2.113.486
Diğer Dönen Varlıklar
17.710.885 21.373.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 17.710.885 21.373.133
ARA TOPLAM
2.277.939.743 2.427.884.451
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
27 520.307.521 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.798.247.264 2.427.884.451
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
31 21.869.440 6.662.887
Diğer Alacaklar
78.669.231 59.948.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 78.669.231 59.948.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 19.765.952 18.904.335
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 84.478.876 80.145.503
Maddi Duran Varlıklar
12 1.070.283.898 1.536.317.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 109.249.500 142.309.759
Şerefiye
87.044.600 121.614.875
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.204.900 20.694.884
Peşin Ödenmiş Giderler
34.489.280 19.573.127
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 34.489.280 19.573.127
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 68.585.422 43.521.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.487.391.599 1.907.383.163
TOPLAM VARLIKLAR
4.285.638.863 4.335.267.614
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.465.961.474 1.352.015.844
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 55.885.641 198.437.226
Ticari Borçlar
987.839.596 779.632.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-30 1.821.087 1.431.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 986.018.509 778.200.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 32.161.760 31.205.404
Diğer Borçlar
111.375.472 34.850.876
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-30 25.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 86.375.472 34.850.876
Türev Araçlar
0 4.703.497
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
20 0 4.703.497
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.163.951 41.334.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 17.163.951 41.334.435
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 2.641.986 4.680.658
Kısa Vadeli Karşılıklar
162.925.747 98.861.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 24.878.780 32.496.815
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 138.046.967 66.365.157
ARA TOPLAM
2.835.955.627 2.545.722.327
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
27 358.058.558 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.194.014.185 2.545.722.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 117.472.564 59.850.476
Diğer Borçlar
0 349.323.760
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 349.323.760
Uzun Vadeli Karşılıklar
113.665.364 116.286.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 113.665.364 116.286.123
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 19.577.929 26.528.482
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.715.857 551.988.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.444.730.042 3.097.711.168
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
554.588.165 850.797.121
Ödenmiş Sermaye
19 334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
327.251.689 327.992.491
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
327.251.689 327.992.491
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
328.930.319 328.930.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.678.630 -937.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-359.020.958 -213.293.368
Yabancı Para Çevrim Farkları
-359.020.958 -213.293.368
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.838.737 52.295.108
Yasal Yedekler
19 53.838.737 52.295.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
348.259.261 434.038.586
Net Dönem Karı veya Zararı
-149.740.564 -84.235.696
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
286.320.656 386.759.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
840.908.821 1.237.556.446
TOPLAM KAYNAKLAR
4.285.638.863 4.335.267.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 4.344.496.369 4.559.086.668
Satışların Maliyeti
21 -3.494.521.126 -3.279.309.282
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
849.975.243 1.279.777.386
BRÜT KAR (ZARAR)
849.975.243 1.279.777.386
Genel Yönetim Giderleri
22 -146.751.465 -151.894.048
Pazarlama Giderleri
22 -392.069.013 -350.838.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 304.237.871 720.918.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -433.302.258 -1.113.512.910
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
182.090.378 384.450.082
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 7.485.850 -11.234.651
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 861.617 6.024.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
190.437.845 379.240.006
Finansman Giderleri
26 -307.761.252 -238.262.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-117.323.407 140.977.347
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.682.401 -5.317.680
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -5.853.910 -4.833.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 24.536.311 -484.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-98.641.006 135.659.667
DÖNEM KARI (ZARARI)
-98.641.006 135.659.667
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.099.558 219.895.363
Ana Ortaklık Payları
-149.740.564 -84.235.696
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp (kr) 29 -0,00450000 -0,00250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-740.802 67.510.557
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 74.433.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -926.003 650.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
185.201 -7.573.496
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
28 -7.443.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 185.201 -130.181
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-207.133.294 -236.732.432
Yabancı Para Çevrim Farkları
-207.133.294 -265.108.639
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 28.376.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 28.376.207
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-207.874.096 -169.221.875
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-306.515.102 -33.562.208
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.306.146 99.692.003
Ana Ortaklık Payları
-296.208.956 -133.254.211http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826741


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0297 Değişim: -0,02%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0876 Değişim: 0,28%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.572,46 Değişim: 0,43%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.575,08
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.