KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 20:33
KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 261.940.485 -1.458.551 -68.388.089 -28.376.207 52.295.108 387.155.939 33.317.912 970.486.597 237.024.490 1.207.511.087
Transferler
33.317.912 -33.317.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.424 -700.481 -8.788.186 -9.470.243 23.123.774 13.653.531
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
28.376.207 28.376.207 17.046.002 45.422.209
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 261.940.485 -1.440.127 -69.088.570 52.295.108 420.473.851 -8.788.186 989.392.561 277.194.266 1.266.586.827
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 870.692.681 386.759.325 1.257.452.006
Transferler
1.543.629 -65.883.765 64.340.136
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.122 -12.798.893 -5.809.134 -18.683.149 -5.526.572 -24.209.721
Kar Payları
-90.132.523 -90.132.523
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -1.012.950 -226.092.261 53.838.737 368.154.821 -5.809.134 852.009.532 291.100.230 1.143.109.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
350.334.077 250.383.686
Dönem Karı (Zararı)
1.610.261 15.132.483
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
119.043.084 93.422.988
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 22.951.302 17.977.912
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.643.882 511.480
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 70.048 511.480
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.713.930
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.927.414 44.016.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.120.800 44.016.113
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -193.386
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
83.166.266 45.607.512
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
83.158.127 43.799.636
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8.139 1.807.876
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.280.940 -8.892.753
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.280.940 -8.892.753
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-887.997 -1.316.119
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.810.921 -4.433.087
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -48.070
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9-10 -48.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
268.556.278 203.799.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.283.313 -139.097.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.486.557 -39.476.972
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
275.368.467 288.403.316
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-32.331.134 41.128.449
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
183.685.705 -162.743.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.372.441 11.437.595
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
437.159 206.154.922
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-25.106.934 3.623.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.354.674 -5.630.016
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
389.209.623 312.355.351
Ödenen Faiz
-17.718.881 -57.625.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.584.083 -19.785.203
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.572.582 15.439.441
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.356.585 -47.982.622
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-33.591.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 12.820 3.393.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -21.872.328 -13.981.591
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-23.497.077 -3.802.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.360.465 -135.138.771
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
718.390.710 1.263.292.854
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-685.030.245 -1.398.431.625
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
338.337.957 67.262.293
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-28.171.323 -3.892.398
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
310.166.634 63.369.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
359.227.711 223.188.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
669.394.345 286.557.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 669.496.994 368.851.076
Finansal Yatırımlar
59.906.461 35.397.720
Ticari Alacaklar
729.532.351 647.319.086
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 139.490.020 104.052.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 590.042.331 543.266.746
Diğer Alacaklar
230.482.996 216.078.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 230.482.996 216.078.981
Türev Araçlar
4.280.940
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.280.940
Stoklar
8 847.637.318 1.108.978.905
Peşin Ödenmiş Giderler
58.955.955 27.772.069
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
58.955.955 27.772.069
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.925.317 2.113.481
Diğer Dönen Varlıklar
39.822.571 21.373.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
39.822.571 21.373.133
ARA TOPLAM
2.643.040.903 2.427.884.451
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.643.040.903 2.427.884.451
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.651.223 6.662.887
Diğer Alacaklar
66.031.042 59.948.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 66.031.042 59.948.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
19.792.332 18.904.335
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
63.809.825 63.809.825
Maddi Duran Varlıklar
9 1.564.469.409 1.552.653.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 138.986.283 142.309.759
Şerefiye
117.011.257 121.614.875
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.975.026 20.694.884
Peşin Ödenmiş Giderler
20.720.375 19.573.127
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.720.375 19.573.127
Ertelenmiş Vergi Varlığı
59.114.627 63.416.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.938.575.116 1.927.278.723
TOPLAM VARLIKLAR
4.581.616.019 4.355.163.174
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.598.088.282 1.352.015.844
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 82.815.557 198.437.226
Ticari Borçlar
953.750.761 779.632.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 1.146.043 1.431.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 952.604.718 778.200.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20.832.963 31.205.404
Diğer Borçlar
125.420.534 34.850.852
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 125.420.534 34.850.852
Türev Araçlar
4.703.497
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.703.497
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.227.501 41.334.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.227.501 41.334.435
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.467.301 4.680.658
Kısa Vadeli Karşılıklar
83.788.522 98.861.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12.502.266 32.496.815
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 71.286.256 66.365.157
ARA TOPLAM
2.885.391.421 2.545.722.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.885.391.421 2.545.722.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 28.199.418 59.850.476
Diğer Borçlar
363.594.640 349.323.784
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
363.594.640 349.323.784
Uzun Vadeli Karşılıklar
135.612.868 116.286.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
135.612.868 116.286.123
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25.707.910 26.528.482
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
553.114.836 551.988.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.438.506.257 3.097.711.168
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
852.009.532 870.692.681
Ödenmiş Sermaye
334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
327.917.369 327.992.491
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
327.917.369 327.992.491
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
328.930.319 328.930.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.012.950 -937.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-226.092.261 -213.293.368
Yabancı Para Çevrim Farkları
-226.092.261 -213.293.368
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.838.737 52.295.108
Yasal Yedekler
53.838.737 52.295.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
368.154.821 434.038.586
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.809.134 -64.340.136
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
291.100.230 386.759.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.143.109.762 1.257.452.006
TOPLAM KAYNAKLAR
4.581.616.019 4.355.163.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.460.342.074 1.257.606.490
Satışların Maliyeti
13 -1.204.139.601 -995.464.509
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
256.202.473 262.141.981
BRÜT KAR (ZARAR)
256.202.473 262.141.981
Genel Yönetim Giderleri
-38.469.850 -38.631.001
Pazarlama Giderleri
-84.647.811 -92.036.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 66.115.070 53.741.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -102.698.156 -64.663.374
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.501.726 120.552.986
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
103.646 -6.672.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
887.997 1.316.119
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
97.493.369 115.196.265
Finansman Giderleri
-90.072.187 -104.496.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.421.182 10.699.396
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.810.921 4.433.087
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.335.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.475.019 4.433.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.610.261 15.132.483
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.610.261 15.132.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.419.395 23.920.669
Ana Ortaklık Payları
-5.809.134 -8.788.186
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp (kr) 15 -0,00020000 -0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-75.122 18.424
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-93.903 23.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.781 -4.606
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
18.781 -4.606
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-25.744.860 -1.497.376
Yabancı Para Çevrim Farkları
-25.744.860 -1.497.376
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.819.982 -1.478.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.209.721 13.653.531
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.526.572 23.123.774
Ana Ortaklık Payları
-18.683.149 -9.470.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763375


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: -1,54% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.472 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6596 Değişim: 0,81%
Düşük 16,5102 28.06.2022 Yüksek 16,6800
Açılış: 16,5259
17,5487 Değişim: 0,13%
Düşük 17,4015 28.06.2022 Yüksek 17,6379
Açılış: 17,5264
975,63 Değişim: 0,70%
Düşük 967,83 28.06.2022 Yüksek 978,87
Açılış: 968,85
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.