KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

09.04.2021 - 23:56
KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.304.376.989 30.531.275 -273.215.151 -33.122 -273.248.273
Transferler
30.531.275 -30.531.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-234.798 3.998.208 3.763.410 -24.501 3.738.909
Dönem Karı (Za -234.798 -234.798
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.709.128 21.246.627 -1.273.845.714 3.998.208 -269.451.741 -57.623 -269.509.364
Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040
Transferler
-46.676.321 46.676.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-270.608 -321.250.366 321.520.974 -40.847 -321.561.821
Dönem Karı (Zararı)
-321.250.366 -321.250.366 -40.847 -321.291.213
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-270.608 -270.608 -270.608
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.094.859 21.246.627 -1.319.978.101 -321.250.366 -641.218.433 -107.428 -641.325.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.355.131 46.482.635
Dönem Karı (Zararı)
-321.291.213 3.973.707
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
153.446.146 121.155.611
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
76.094.930 85.518.153
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
636.311 4.052.805
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
636.311 4.082.805
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -30.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.725.560 -251.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.948.819 1.155.391
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.776.741 -1.407.202
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.425.721 70.092.592
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-122.717.444 -117.237.635
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
189.143.165 187.330.227
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-470.804 -983.771
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.723.035 -18.820.948
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
392.756 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.115.791 -18.820.948
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
10.757.463 -18.451.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
83.666.077 -75.017.381
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.668.916 127.404.494
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.711.324 -6.009.989
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.605.123 -31.794.605
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.969.955 -103.207.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
99.505.784 -80.933.689
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
34.966.344 18.388.885
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.625.592 -26.506.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.562.973 27.641.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.250.088 -3.104.966
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-24.312.885 30.746.733
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-84.178.990 50.111.937
Alınan Faiz
820.237 95.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-278.347 -382.228
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -55.895
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29.281.969 -3.287.103
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-97.550.324 -300.455.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.792.725 -20.655.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.472.275 -5.981.654
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.320.450 -14.673.746
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-92.757.599 -279.800.062
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-92.757.599 -279.800.062
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
186.178.801 252.644.215
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
368.261.557 1.507.384.698
Kredilerden Nakit Girişleri
368.261.557 1.507.384.698
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-174.334.053 -1.066.503.453
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-174.334.053 -1.066.503.453
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.771.075 -3.486.650
Ödenen Faiz
-6.808.079 -170.697.661
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.830.451 -14.052.719
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.273.346 -1.328.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.273.346 -1.328.612
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 564.152 9.276.870
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.837.498 7.948.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2021 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 34.837.498 564.152
Finansal Yatırımlar
17.088.051 46.370.020
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
17.088.051 46.370.020
Ticari Alacaklar
113.322.329 141.776.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
113.322.329 141.776.690
Diğer Alacaklar
44.541.602 42.639.295
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 43.660.905 42.240.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
880.697 398.644
Stoklar
35.324.391 26.613.067
Peşin Ödenmiş Giderler
68.858.919 47.724.089
Diğer Dönen Varlıklar
7.687.807 1.862.161
ARA TOPLAM
321.660.597 307.549.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
321.660.597 307.549.474
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.690.136 6.184.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.690.136 6.184.573
Diğer Alacaklar
1.217.020.767 1.004.268.268
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.216.843.812 1.004.126.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
176.955 141.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7.686.610 7.686.610
Maddi Duran Varlıklar
7 15.635.226 16.811.692
Kullanım Hakkı Varlıkları
22.735.644 28.093.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 110.450.869 167.456.056
Peşin Ödenmiş Giderler
230.410.436 239.940.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.436.367 5.965.563
Diğer Duran Varlıklar
7.239.680 9.815.238
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.624.305.735 1.486.221.951
TOPLAM VARLIKLAR
1.945.966.332 1.793.771.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 281.432.958 37.016.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
426.289.348 304.762.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
426.289.348 304.762.934
Banka Kredileri
6 420.400.801 298.669.184
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.888.547 6.093.750
Ticari Borçlar
154.000.266 182.993.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
154.000.266 182.993.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
237.333.205 229.481.731
Diğer Borçlar
15.491.111 22.286.251
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 15.117.769 12.287.318
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
373.342 9.998.933
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
71.147.823 55.742.341
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
71.147.823 55.742.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.043.884 16.067.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.891.304 2.692.020
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.152.580 13.375.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.473.859 62.080.282
ARA TOPLAM
1.229.212.454 910.431.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.229.212.454 910.431.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.119.333.312 1.101.530.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.119.333.312 1.101.530.659
Banka Kredileri
6 1.101.133.287 1.079.236.897
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.200.025 22.293.762
Ticari Borçlar
20.160.750 8.238.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.160.750 8.238.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
138.435.055 46.780.745
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
63.540.335 43.979.473
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
63.540.335 43.979.473
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.610.287 2.574.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.258.037 2.516.241
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13.352.250 58.712
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.358.079.739 1.203.104.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.587.292.193 2.113.535.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-641.218.433 -319.697.459
Ödenmiş Sermaye
10 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
437.030.587 437.030.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.094.859 -1.824.251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.094.859 -1.824.251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.094.859 -1.824.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 21.246.627 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.319.978.101 -1.273.301.780
Net Dönem Karı veya Zararı
-321.250.366 -46.676.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-107.428 -66.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-641.325.861 -319.764.040
TOPLAM KAYNAKLAR
1.945.966.332 1.793.771.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 422.460.253 726.407.399 164.825.297 241.526.222
Satışların Maliyeti
11 -612.993.177 -609.330.772 -249.887.713 -237.228.925
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-190.532.924 117.076.627 -85.062.416 4.297.297
BRÜT KAR (ZARAR)
-190.532.924 117.076.627 -85.062.416 4.297.297
Genel Yönetim Giderleri
-18.468.806 -23.719.430 -5.828.796 -6.408.249
Pazarlama Giderleri
-27.880.592 -28.334.148 -8.563.639 -7.911.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.967.489 11.802.572 9.149.942 -3.239.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-36.711.850 -19.015.667 -1.619.592 -11.379.401
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-255.626.683 57.809.954 -91.924.501 -24.641.268
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.161.230 18.850.948 5.045.439 30.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.071.890 0 -308.013 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-248.537.343 76.660.902 -87.187.075 -24.611.268
Finansman Gelirleri
122.717.444 120.689.826 44.308.596 19.480.709
Finansman Giderleri
-195.942.118 -194.360.792 -70.111.209 -66.931.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-321.762.017 2.989.936 -112.989.688 -72.062.320
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
470.804 983.771 1.003.552 178.787
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 55.895
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
470.804 983.771 1.003.552 122.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-321.291.213 3.973.707 -111.986.136 -71.883.533
DÖNEM KARI (ZARARI)
-321.291.213 3.973.707 -111.986.136 -71.883.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-40.847 -24.501 -1.999 -2.427
Ana Ortaklık Payları
-321.250.366 3.998.208 -111.984.137 -71.881.106
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-270.608 -234.798 -462.350 -647.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-270.608 -234.798 -462.350 -647.026
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-270.608 -234.798 -462.350 -647.026
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-321.561.821 3.738.909 -112.448.486 -72.530.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-40.847 -24.501 -1.999 -2.427
Ana Ortaklık Payları
-321.520.974 3.763.410 -112.446.487 -72.528.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926453


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.562 Değişim: 0,39% Hacim : 53.282 Mio.TL Son veri saati : 15:18
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.562
Açılış: 9.431
32,5996 Değişim: 0,38%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,8650 Değişim: 0,38%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.493,59 Değişim: 0,37%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.