KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

19.01.2021 - 23:00
KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.304.376.989 30.531.275 -273.215.151 -33.122 -273.248.273
Transferler
0 0 0 0 0 30.531.275 -30.531.275 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 204.001 0 0 75.879.314 76.083.315 -22.074 76.061.241
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 75.879.314 75.879.314 -22.074 75.857.240
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 204.001 0 0 0 204.001 0 204.001
Dönem Sonu Bakiyeler
21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040
Transferler
0 0 0 0 0 -46.676.321 46.676.321 0 0 -209.266.229 -209.074.487 -38.848 -209.113.335
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -209.266.229 -209.266.229 -38.848 -209.305.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 191.742 0 0 0 191.742 0 191.742
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.632.509 21.246.627 -1.319.978.101 -209.266.229 -528.771.946 -105.429 -528.877.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.299.427 -44.968.365
Dönem Karı (Zararı)
-209.305.077 75.857.240
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
108.583.467 -20.905.285
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
50.975.155 57.001.167
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
572.124 3.539.593
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
572.124 3.539.593
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.881.208 -673.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.158.826 780.014
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.722.382 -1.453.799
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
41.472.101 33.896.242
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-78.408.848 -86.013.383
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
119.880.949 119.909.625
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
532.748 -804.984
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.649.491 -18.820.948
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
466.300 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.115.791 -18.820.948
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
15.799.622 -95.042.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
153.823.923 -50.286.092
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
58.590.317 102.976.471
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.586.519 -3.407.910
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.277.671 -42.947.488
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.337.904 -96.821.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.050.592 -141.660.817
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
59.407.997 117.538.570
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.337.907 -23.596.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.083.868 37.633.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.784.842 -2.496.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
32.868.710 40.129.522
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.102.313 4.665.863
Alınan Faiz
1.980.411 82.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-278.347 -311.436
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-53.504.950 -49.405.764
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-74.443.129 -99.347.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.156.721 -18.311.768
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.836.271 -4.997.319
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.320.450 -13.314.449
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-70.286.408 -81.035.539
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-70.286.408 -81.035.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.352.095 154.911.073
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
261.761.307 506.919.983
Kredilerden Nakit Girişleri
261.761.307 506.919.983
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-169.738.847 -308.117.111
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-169.738.847 -308.117.111
Ödenen Faiz
-5.171.430 -45.539.005
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.498.935 1.647.206
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.208.393 10.595.401
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.208.393 10.595.401
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 564.152 9.276.870
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.772.545 19.872.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2020 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.772.545 564.152
Finansal Yatırımlar
99.874.970 46.370.020
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
99.874.970 46.370.020
Ticari Alacaklar
94.592.242 141.776.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
94.592.242 141.776.690
Diğer Alacaklar
41.358.595 42.639.295
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 40.722.366 42.240.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
636.229 398.644
Stoklar
38.199.586 26.613.067
Peşin Ödenmiş Giderler
58.612.799 47.724.089
Diğer Dönen Varlıklar
6.460.603 1.862.161
ARA TOPLAM
351.871.340 307.549.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
351.871.340 307.549.474
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7.077.432 6.184.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.077.432 6.184.573
Diğer Alacaklar
1.152.263.813 1.004.268.268
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.152.109.529 1.004.126.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
154.284 141.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7.686.610 7.686.610
Maddi Duran Varlıklar
7 15.993.078 16.811.692
Kullanım Hakkı Varlıkları
24.623.456 28.093.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 131.776.028 167.456.056
Peşin Ödenmiş Giderler
222.773.762 239.940.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.432.815 5.965.563
Diğer Duran Varlıklar
8.001.638 9.815.238
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.575.628.632 1.486.221.951
TOPLAM VARLIKLAR
1.927.499.972 1.793.771.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 165.793.861 37.016.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
417.616.059 304.762.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
417.616.059 304.762.934
Banka Kredileri
6 411.293.591 298.669.184
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.322.468 6.093.750
Ticari Borçlar
202.241.106 182.993.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
202.241.106 182.993.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
194.131.151 229.481.731
Diğer Borçlar
14.897.978 22.286.251
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 14.236.951 12.287.318
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
661.027 9.998.933
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
97.058.363 55.742.341
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
97.058.363 55.742.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.199.687 16.067.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.101.466 2.692.020
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.098.221 13.375.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
34.228.935 62.080.282
ARA TOPLAM
1.144.167.140 910.431.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.144.167.140 910.431.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.079.339.837 1.101.530.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.079.339.837 1.101.530.659
Banka Kredileri
6 1.059.959.125 1.079.236.897
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.380.712 22.293.762
Ticari Borçlar
10.042.704 8.238.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.042.704 8.238.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
97.181.917 46.780.745
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
62.071.448 43.979.473
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
62.071.448 43.979.473
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.795.532 2.516.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.795.532 2.516.241
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
60.778.769 58.712
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.312.210.207 1.203.104.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.456.377.347 2.113.535.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-528.771.946 -319.697.459
Ödenmiş Sermaye
10 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
437.030.587 437.030.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.632.509 -1.824.251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.632.509 -1.824.251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.632.509 -1.824.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 21.246.627 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.319.978.101 -1.273.301.780
Net Dönem Karı veya Zararı
-209.266.229 -46.676.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-105.429 -66.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-528.877.375 -319.764.040
TOPLAM KAYNAKLAR
1.927.499.972 1.793.771.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 257.634.956 484.881.177 105.873.827 292.925.801
Satışların Maliyeti
11 -363.105.464 -372.101.847 -224.109.271 -248.030.495
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-105.470.508 112.779.330 -118.235.444 44.895.306
BRÜT KAR (ZARAR)
-105.470.508 112.779.330 -118.235.444 44.895.306
Genel Yönetim Giderleri
-12.640.010 -17.311.181 -6.904.160 -8.815.319
Pazarlama Giderleri
-19.316.953 -20.422.532 -10.048.855 -12.371.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.817.547 15.041.871 5.341.208 999.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-35.092.258 -7.636.266 -12.242.909 -2.668.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-163.702.182 82.451.222 -142.090.160 22.039.050
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.115.791 18.820.948 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.763.877 0 -1.534.382 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-161.350.268 101.272.170 -143.624.542 22.039.050
Finansman Gelirleri
78.408.848 101.209.117 39.722.536 49.509.049
Finansman Giderleri
-125.830.909 -127.429.031 -65.821.073 -75.643.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-208.772.329 75.052.256 -169.723.079 -4.095.797
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-532.748 804.984 -15.851 360.372
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -55.895 270.127 47.262
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-532.748 860.879 -285.978 313.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-209.305.077 75.857.240 -169.738.930 -3.735.425
DÖNEM KARI (ZARARI)
-209.305.077 75.857.240 -169.738.930 -3.735.425
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-38.848 -22.074 -3.220 -614
Ana Ortaklık Payları
-209.266.229 75.879.314 -169.735.710 -3.734.811
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 -0,00390000 0,00140000 -0,00310000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
191.742 204.001 -128.753 -208.227
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
191.742 204.001 -128.753 -208.227
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
191.742 204.001 -128.753 -208.227
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-209.113.335 76.061.241 -169.867.683 -3.943.652
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-38.848 -22.074 -3.220 -614
Ana Ortaklık Payları
-209.074.487 76.083.315 -169.864.463 -3.943.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903373


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.