KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2021 - 18:58
KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 30.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 0 0
D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 0 0

Ek Açıklamalar
02.04.2021 tarihinde kar dağıtım önerisine ilişkin KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.
Yönetim Kurulumuz'un 30.04.2021 tarih ve 2021/20 sayılı toplantısında
Şirketimiz tarafından 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait yasal sonuçlara göre 399.921.038,34 TL net dönem karı elde edilmiş olup, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizin 27. maddesi'nde belirtilen esaslar çerçevesinde:
i. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 15.980.552,09 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
ii. 80.309.996,60 TL'nin özel fonlar hesabına eklenmesi, geri kalan 303.630.489,66 TL tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, TFRS finansal tablolarımıza göre 48.507 Bin TL (konsolide) net dönem karından birinci tertip yedek akçe tutarı düşüldükten sonra, kalan net dönem karından 32.526 Bin TL ve geçmiş yıl karından da 47.784 Bin TL karşılanmak üzere toplam 80.310 Bin TL'nin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabına aktarılması,
hususlarını içeren kar dağıtım önerisi, 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar dağıtımı tablosu 31.12.2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GSD HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 450.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 40.213.324,97

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 136.731 483.571.742,22
4. Vergiler ( - ) -88.224 -83.650.703,88
5. Net Dönem Kârı 48.507 399.921.038,34
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -15.981 -15.980.552,09
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 32.526 383.940.486,25
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 113 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 32.639 383.940.486,25
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 80.309.996,6
19. Olağanüstü Yedek 0 303.630.489,66
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
D Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(1) Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kâr)'ndan, varsa yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip yasal yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 519.maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.
(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı düzenlemesine göre, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır konsolide finansal tablo yükümlülüğü bulunan şirketler, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplayacaklardır.
(3) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar, sadece birinci kar payının hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır.
(4) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.
(5) Yönetim Kurulumuz'un 30.04.2021 tarih ve 2021/20 sayılı toplantısında
Şirketimiz tarafından 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait yasal sonuçlara göre 399.921.038,34 TL net dönem karı elde edilmiş olup, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizin 27. maddesi'nde belirtilen esaslar çerçevesinde:
i. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 15.980.552,09 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
ii. 80.309.996,60 TL'nin özel fonlar hesabına eklenmesi, geri kalan 303.630.489,66 TL tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, TFRS finansal tablolarımıza göre 48.507 Bin TL (konsolide) net dönem karından birinci tertip yedek akçe tutarı düşüldükten sonra, kalan net dönem karından 32.526 Bin TL ve geçmiş yıl karından da 47.784 Bin TL karşılanmak üzere toplam 80.310 Bin TL'nin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabına aktarılması,
hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine,
karar verilmiştir.
(6) Özel Yedeklerdeki tutarlar, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e bendi kapsamındaki %75'lik pay satış karı istisnasından yararlanmak amacıyla özel fonlara aktarılması gereken pay satış kazançlarından oluşmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938294


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.443 Değişim: -0,80% Hacim : 16.678 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5605 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5509 16.06.2021 Yüksek 8,5636
Açılış: 8,5574
10,3853 Değişim: 0,03%
Düşük 10,3743 16.06.2021 Yüksek 10,3897
Açılış: 10,3823
510,75 Değişim: -0,14%
Düşük 510,43 16.06.2021 Yüksek 511,92
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.