KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2020 - 20:40
KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ticaret Bakanlığı'nın 31 Mart 2020 tarihli tavsiye kararı gereğince Şirketimizin 2019 yılı kar dağıtım önerisinde değişiklik yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Ticaret Bakanlığı'nın 31 Mart 2020 tarihli tavsiye kararı gereğince Şirketimizin 2019 yılı kar dağıtım önerisinde değişiklik yapılması

Karar Tarihi 06.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.05.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 Peşin 0,0799954 7,99954 15 0,0679960 6,7996
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 Peşin 0,0799954 7,99954 15 0,0679960 6,7996
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 Peşin 0,0799954 7,99954 15 0,0679960 6,7996
D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 Peşin 0,0800000 8 15 0,0680000 6,8

Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
30.06.2020

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 0 0
D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Şirketimizin 14 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere daha önce kararlaştırılan 26 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Ticaret Bakanlığı'nın 31 Mart 2020 tarihli tavsiye kararı uyarınca aşağıdaki gibi güncellenmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 121.224.423,23 TL 2019 yılı net karından 6.061.221,16 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, ve 163.789 Bin TL 2019 yılı konsolide TFRS net karından 6.061 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, 36.000.000,00 TL tutarında nakit kar payının, Şirketimizin konsolide TFRS mali tablolarında 36.000 Bin TL kadarının 2019 yılı konsolide TFRS net karından, Şirketimizin yasal kayıtlarında tamamının 2019 yılı net karından karşılanmak üzere Şirketimiz pay sahiplerine dağıtılmasının
4.000.000,00 TL tutarında nakit kar payının, Şirketimizin konsolide TFRS mali tablolarında tamamının TFRS kuralları uyarınca dönem karında giderleştirilmek ve Şirketimizin yasal kayıtlarında tamamının 2019 yılı net karından karşılanmak üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılmasının Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılacak olan kar payının dağıtım şeklinin Yönetim Kurulu'nca belirlenmesinin kar payı dağıtım tarihinin, en geç 30 Haziran 2020 tarihi olmak üzere, belirlenmesi konusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin
Şirketimizin yasal kayıtlarındaki 2019 yılı net karından geri kalan 75.163.202,07 TL'nin ve konsolide TFRS net karından geri kalan 117.728 Bin TL'nin olağanüstü yedek akçelere ayrılmasının,
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 gsdho-kar dağıtım tablosu-31.12.19 düzeltilen.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GSD HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 450.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 34.152.103,81
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 194.480 126.180.926,24
4. Vergiler ( - ) -30.691 -4.956.503,01
5. Net Dönem Kârı 163.789 121.224.423,23
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -6.061 -6.061.221,16
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 157.728 115.163.202,07
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 116 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 157.844 115.163.202,07
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 36.000 36.000.000
* Nakit 36.000 36.000.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 4.000 4.000.000
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 4.000 4.000.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 117.728 75.163.202,07
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 40.000 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 48,08 0 0 0,068 6,8
B Grubu 48,08 0 0 0,068 6,8
C Grubu 48,08 0 0 0,068 6,8
D Grubu 30.599.855,76 0 19,4 0,068 6,8
TOPLAM 30.600.000 0 19,4 0,068 6,8

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
1) Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kâr)'ndan, varsa yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip yasal yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 519. maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.
(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı düzenlemesine göre, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketler, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplayacaklardır.
(3) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar, sadece birinci kar payının hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır.
(4) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.
(5) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına nakit kâr payı tutarlarının ve oranlarının net değerleri hesaplanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835475


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.