KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 20:53
KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
501.762 756.963 192.016 280.180
Satışların Maliyeti
-440.341 -269.163 -183.221 -102.153
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.421 487.800 8.795 178.027
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
555.733 295.826 253.617 130.518
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
69.499 58.041 27.845 23.968
Kambiyo Gelirleri
14.644 4.895 1.491 1.981
Faiz Gelirleri
362.693 219.548 170.864 96.177
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
1.956 0 1.956 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
106.941 13.342 51.461 8.392
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-133.852 -71.373 -58.081 -28.738
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-26.263 -3.810 -8.690 -2.148
Faiz Giderleri
-104.659 -61.239 -49.605 -24.037
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-10 0 -10 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-2.920 -6.324 224 -2.553
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
421.881 224.453 195.536 101.780
BRÜT KAR (ZARAR)
483.302 712.253 204.331 279.807
Genel Yönetim Giderleri
-173.112 -85.352 -73.322 -28.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
117.359 28.947 24.530 12.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.662 -1.558 -5.977 -26
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
419.887 654.290 149.562 263.050
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
280.275 391.622 0 31.021
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-84.463 -4.997 -87.034 -2.431
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
615.699 1.040.915 62.528 291.640
Finansman Giderleri
-50.007 -38.699 -27.905 -16.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
565.692 1.002.216 34.623 275.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-150.541 -87.983 -65.734 -34.530
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -140.531 -78.586 -63.218 -30.359
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -10.010 -9.397 -2.516 -4.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
415.151 914.233 -31.111 241.049
DÖNEM KARI (ZARARI)
415.151 914.233 -31.111 241.049
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 8.419 63.066 4.016 22.643
Ana Ortaklık Payları
19 406.732 851.167 -35.127 218.406
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,45200000 2,10200000 -0,03900000 0,53900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,45200000 2,10200000 -0,03900000 0,53900000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 559.117 911.109
Finansal Yatırımlar
5 1.503.265 1.316.604
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.488.539 1.263.072
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.488.539 1.263.072
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.342 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
9.342 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.384 53.532
Ticari Alacaklar
6 693.908 485.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
693.908 485.268
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 1.184.359 1.541.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
2.075 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.182.284 1.541.191
Diğer Alacaklar
17 23.825 20.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.825 20.487
Türev Araçlar
1.956 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.956 0
Stoklar
8 10.522 8.417
Peşin Ödenmiş Giderler
41.139 20.120
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.139 20.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 68 72
Diğer Dönen Varlıklar
18 7.619 4.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.619 4.656
ARA TOPLAM
4.025.778 4.307.924
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.025.854 4.308.000
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 296 3.617
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
251 515
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
45 3.102
Diğer Alacaklar
17 26 26
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26 26
Maddi Duran Varlıklar
10 4.401.419 2.286.451
Binalar
1 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
903 569
Taşıtlar
4.213.308 1.964.153
Mobilya ve Demirbaşlar
5.021 3.082
Özel Maliyetler
1.390 935
Yapılmakta Olan Yatırımlar
179.870 316.799
Diğer Maddi Duran Varlıklar
926 911
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 11.994 6.466
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 858 765
Markalar
4 4
Lisanslar
821 719
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33 42
Peşin Ödenmiş Giderler
1 3
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1 3
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 5.077 4.790
Diğer Duran Varlıklar
5 5
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5 5
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.420.053 2.302.500
TOPLAM VARLIKLAR
8.445.907 6.610.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 8.218 59.565
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.165 1.331
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.165 1.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.053 58.234
Banka Kredileri
0 58.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.053 234
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 128.668 80.901
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.434 924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.434 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
127.234 79.977
Banka Kredileri
125.340 78.309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.894 1.668
Ticari Borçlar
6 42.432 27.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
42.432 27.944
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
7 869.320 824.022
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
67.965 37.683
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
801.355 786.339
Diğer Borçlar
17 13.897 31.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.897 31.615
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.661 31.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.661 31.174
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 56.281 46.781
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.919 17.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 16.101 10.228
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 7.818 7.198
ARA TOPLAM
1.169.396 1.119.428
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.169.396 1.119.428
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 604.354 477.928
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 643
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
604.354 477.285
Banka Kredileri
602.290 475.311
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.064 1.974
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.857 12.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 7.857 12.953
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 46.538 35.773
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
658.749 526.654
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.828.145 1.646.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 6.107.609 4.616.080
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 1.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-94.706 -94.706
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
84.591 84.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.641 -3.159
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.641 -3.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.234 -3.159
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-407 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.565.265 1.384.733
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.565.265 1.384.733
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
173.006 162.333
Yasal Yedekler
78.300 67.627
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
94.706 94.706
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.892.376 634.536
Net Dönem Karı veya Zararı
406.732 1.361.766
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 510.153 348.338
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.617.762 4.964.418
TOPLAM KAYNAKLAR
8.445.907 6.610.500


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 84.591 52 52 52 784.716 784.716 176.210 686.076 528.911 1.214.987 2.756.836 201.447 2.958.283
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
17.305 17.305 17.305 -17.305 -17.305 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -39.706 84.591 52 52 52 784.716 17.305 17.305 802.021 176.210 686.076 511.606 1.197.682 2.756.836 201.447 2.958.283
Transferler
-52 -52 -52 -95.095 -95.095 -95.095 11.433 517.530 -433.816 83.714 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.311 -1.311 -1.311 586.127 77.790 77.790 663.917 773.377 773.377 1.435.983 133.740 1.569.723
Dönem Karı (Zararı)
851.167 851.167 851.167 63.066 914.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.311 -1.311 -1.311 586.127 77.790 77.790 663.917 -77.790 -77.790 584.816 70.674 655.490
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-101.250 -101.250 -101.250 -101.250
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.902 1.902 1.902 1.902
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 84.591 -1.311 -1.311 -1.311 1.370.843 1.370.843 187.643 1.104.258 851.167 1.955.425 4.093.471 335.187 4.428.658
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 1.000.000 85.986 -94.706 84.591 -3.159 -3.159 -3.159 1.384.733 1.384.733 162.333 634.536 1.361.766 1.996.302 4.616.080 348.338 4.964.418
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 85.986 -94.706 84.591 -3.159 -3.159 -3.159 1.384.733 1.384.733 162.333 634.536 1.361.766 1.996.302 4.616.080 348.338 4.964.418
Transferler
3.159 3.159 3.159 10.673 1.347.934 -1.361.766 -13.832 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.234 -407 -5.641 -5.641 1.180.532 1.180.532 406.732 406.732 1.581.623 161.815 1.743.438
Dönem Karı (Zararı)
406.732 406.732 406.732 8.419 415.151
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.234 -407 -5.641 -5.641 1.180.532 1.180.532 1.174.891 153.396 1.328.287
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-94 -94 -94 -94
Dönem Sonu Bakiyeler
19 1.000.000 85.986 -94.706 84.591 -5.234 -407 -5.641 -5.641 2.565.265 2.565.265 173.006 1.892.376 406.732 2.299.108 6.107.609 510.153 6.617.762


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
802.295 290.569
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
954.927 1.040.371
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
501.762 756.963
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
453.165 283.408
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-573.381 -407.303
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-337.709 -190.013
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-125.130 -162.333
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-10 0
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.602 -54.808
Kira Ödemeleri
-930 -149
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
381.546 633.068
Alınan Faiz
35.171 2.262
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -84.390 -61.597
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,7,18 469.968 -283.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.139.024 -344.825
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 12.202
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.748.189 116.522
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.798.064 -460.659
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 172
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.100.954 -84.636
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.100.758 -84.601
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-196 -35
Alınan Faiz
3.933 20.522
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.867 51.052
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.380 -91.758
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
961.944 582.424
Kredilerden Nakit Girişleri
5,7 961.944 582.424
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-899.470 -524.570
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,7 -899.470 -524.570
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.016 -9.854
Ödenen Temettüler
-90.000 -101.250
Ödenen Faiz
-48.036 -37.408
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.802 -1.100
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-428.109 -146.014
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
77.574 75.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-350.535 -70.486
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
825.530 588.184
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 474.995 517.698


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
415.151 914.233 -31.111 241.049
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.891 -1.427 -2.159 -822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.484 -1.427 -1.752 -822
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-407 0 -407 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.334.178 656.917 233.014 250.974
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.334.178 656.917 233.014 250.974
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.334.178 656.917 233.014 250.974
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.328.287 655.490 230.855 250.152
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.743.438 1.569.723 199.744 491.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
161.815 133.740 32.050 49.263
Ana Ortaklık Payları
1.581.623 1.435.983 167.694 441.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216718


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.