KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 19:32
KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
151.435 208.155
Satışların Maliyeti
-104.396 -76.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.039 131.652
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
141.589 75.209
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
20.570 15.827
Kambiyo Gelirleri
1.365 973
Faiz Gelirleri
98.626 56.268
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
21.028 2.141
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-35.647 -18.023
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-7.347 -726
Faiz Giderleri
-27.346 -16.213
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-954 -1.084
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.942 57.186
BRÜT KAR (ZARAR)
152.981 188.838
Genel Yönetim Giderleri
-52.010 -19.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.104 7.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-313 -1.375
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
126.762 175.469
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.635 88.319
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
152.397 263.788
Finansman Giderleri
-15.220 -10.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
137.177 253.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.299 -23.595
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -17.752 -20.980
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 1.453 -2.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
120.878 230.107
DÖNEM KARI (ZARARI)
120.878 230.107
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 3.021 14.901
Ana Ortaklık Payları
18 117.857 215.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,13100000 0,53100000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 24 0,13100000 0,53100000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 24 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.156.676 911.109
Finansal Yatırımlar
5 1.533.347 1.316.604
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.505.994 1.263.072
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.505.994 1.263.072
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
27.353 53.532
Ticari Alacaklar
6 481.206 485.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
481.206 485.268
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 940.209 1.541.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
940.209 1.541.191
Diğer Alacaklar
16 15.094 20.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.094 20.487
Stoklar
8 7.752 8.417
Peşin Ödenmiş Giderler
22.922 20.120
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.922 20.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 125 72
Diğer Dönen Varlıklar
17 6.992 4.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.992 4.656
ARA TOPLAM
4.164.323 4.307.924
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.164.399 4.308.000
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 6.641 3.617
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
4.594 515
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
2.047 3.102
Diğer Alacaklar
16 26 26
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26 26
Maddi Duran Varlıklar
10 2.342.454 2.286.451
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
619 569
Taşıtlar
2.010.169 1.964.153
Mobilya ve Demirbaşlar
5.301 3.082
Özel Maliyetler
933 935
Yapılmakta Olan Yatırımlar
324.519 316.799
Diğer Maddi Duran Varlıklar
911 911
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.1 13.635 6.466
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 730 765
Markalar
4 4
Lisanslar
687 719
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39 42
Peşin Ödenmiş Giderler
0 3
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 4.017 4.790
Diğer Duran Varlıklar
5 5
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5 5
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.367.885 2.302.500
TOPLAM VARLIKLAR
6.532.284 6.610.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 9.526 59.565
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.860 1.331
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.860 1.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
666 58.234
Banka Kredileri
58.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
666 234
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 86.938 80.901
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
977 924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
977 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
85.961 79.977
Banka Kredileri
84.049 78.309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.912 1.668
Ticari Borçlar
6 16.065 27.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16.065 27.944
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
7 657.664 824.022
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
61.455 37.683
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
596.209 786.339
Diğer Borçlar
16 11.448 31.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.448 31.615
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.119 31.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.119 31.174
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 63.928 46.781
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.981 17.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 8.034 10.228
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 7.947 7.198
ARA TOPLAM
876.669 1.119.428
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
876.669 1.119.428
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 467.047 477.928
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
377 643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
377 643
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
466.670 477.285
Banka Kredileri
465.039 475.311
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.631 1.974
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.774 12.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.774 12.953
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 33.115 35.773
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
505.936 526.654
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.382.605 1.646.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 4.791.510 4.616.080
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 1.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-94.706 -94.706
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
84.591 84.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.330 -3.159
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.330 -3.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.330 -3.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.443.668 1.384.733
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.443.668 1.384.733
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
162.333 162.333
Yasal Yedekler
67.627 67.627
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
94.706 94.706
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.993.111 634.536
Net Dönem Karı veya Zararı
117.857 1.361.766
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 358.169 348.338
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.149.679 4.964.418
TOPLAM KAYNAKLAR
6.532.284 6.610.500


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 450.000 85.986 -39.706 84.591 52 52 52 784.716 -95.095 -95.095 689.621 176.210 686.076 624.006 1.310.082 2.756.836 201.447 2.958.283
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -39.706 84.591 52 52 52 784.716 -95.095 -95.095 689.621 176.210 686.076 624.006 1.310.082 2.756.836 201.447 2.958.283
Transferler
-52 -52 -52 624.058 -624.006 52 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-237 -237 -237 134.049 -2.933 -2.933 131.116 215.206 215.206 346.085 31.314 377.399
Dönem Karı (Zararı)
215.206 215.206 215.206 14.901 230.107
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-237 -237 -237 134.049 -2.933 -2.933 131.116 130.879 16.413 147.292
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-35 -35 -35 -35
Dönem Sonu Bakiyeler
18 450.000 85.986 -39.706 84.591 -237 -237 -237 918.765 -98.028 -98.028 820.737 176.210 1.310.099 215.206 1.525.305 3.102.886 232.761 3.335.647
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 1.000.000 85.986 -94.706 84.591 -3.159 -3.159 -3.159 1.384.733 1.384.733 162.333 634.536 1.361.766 1.996.302 4.616.080 348.338 4.964.418
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 85.986 -94.706 84.591 -3.159 -3.159 -3.159 1.384.733 1.384.733 162.333 634.536 1.361.766 1.996.302 4.616.080 348.338 4.964.418
Transferler
3.159 3.159 3.159 1.358.607 -1.361.766 -3.159 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.330 -1.330 -1.330 58.935 58.935 117.857 117.857 175.462 9.831 185.293
Dönem Karı (Zararı)
117.857 117.857 117.857 3.021 120.878
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.330 -1.330 -1.330 58.935 58.935 57.605 6.810 64.415
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-32 -32 -32 -32
Dönem Sonu Bakiyeler
18 1.000.000 85.986 -94.706 84.591 -1.330 -1.330 -1.330 1.443.668 1.443.668 162.333 1.993.111 117.857 2.110.968 4.791.510 358.169 5.149.679


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
614.402 124.694
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
289.488 283.924
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
151.435 208.155
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
138.053 75.769
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-159.344 -82.964
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-84.422 -56.010
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-38.884 -15.919
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.867 -10.986
Kira Ödemeleri
-171 -49
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
130.144 200.960
Alınan Faiz
11.831 -2.009
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -82.139 -1.700
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,7,17 554.566 -72.557
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-216.799 -136.374
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
-149 12.202
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.250.042 5.393
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.436.067 -206.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32 110
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32 110
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.796 -3.118
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -33.796 -3.118
Alınan Faiz
2.263 4.111
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
876 51.859
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-160.558 169.606
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
471.657 513.998
Kredilerden Nakit Girişleri
5,7 471.657 513.998
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-611.865 -332.497
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,7 -611.865 -332.497
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.137 -1.888
Ödenen Faiz
-14.542 -9.834
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-671 -173
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
237.045 157.926
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.138 10.789
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
244.183 168.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
825.530 588.184
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 1.069.713 756.899


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
120.878 230.107
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.468 -268
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.468 -268
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
65.883 147.560
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
65.883 150.493
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
65.883 150.493
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.112
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
-3.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
179
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
179
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.415 147.292
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
185.293 377.399
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.831 31.314
Ana Ortaklık Payları
175.462 346.085http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150056


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.312 Değişim: -0,35% Hacim : 147.610 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.246 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
31,0017 Değişim: -0,01%
Düşük 30,9973 22.02.2024 Yüksek 31,0051
Açılış: 31,0045
33,5638 Değişim: -0,01%
Düşük 33,5327 22.02.2024 Yüksek 33,5810
Açılış: 33,5675
2.018,60 Değişim: 0,33%
Düşük 2.008,08 21.02.2024 Yüksek 2.030,97
Açılış: 2.012,03
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.