KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 22:21
KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
41.793 54.709 20.384 28.586
Satışların Maliyeti
-57.252 -46.952 -31.128 -24.784
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-15.459 7.757 -10.744 3.802
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
67.362 84.635 30.737 44.786
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
18.355 13.559 9.362 7.351
Kambiyo Gelirleri
12.326 7.084 5.570 4.293
Faiz Gelirleri
36.348 63.246 15.616 32.730
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
333 746 189 412
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-19.549 -26.703 -8.230 -15.329
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-450 -680 -176 -378
Kambiyo Giderleri
-9.346 -7.483 -4.529 -4.657
Faiz Giderleri
-8.457 -17.426 -3.149 -9.632
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-1.296 -1.114 -376 -662
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.813 57.932 22.507 29.457
BRÜT KAR (ZARAR)
32.354 65.689 11.763 33.259
Genel Yönetim Giderleri
-30.133 -21.929 -16.560 -11.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.403 17.267 7.959 7.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-875 -2.542 -792 -2.377
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.749 58.485 2.370 26.285
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
52.089 74.948 20.093 22.117
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.442 -15 -1.442 -15
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
69.396 133.418 21.021 48.387
Finansman Giderleri
-14.769 -15.901 -6.947 -7.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.627 117.517 14.074 41.147
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-53.091 -16.580 -51.236 -7.014
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -65.757 -9.872 -58.727 -4.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 12.666 -6.708 7.491 -2.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.536 100.937 -37.162 34.133
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.536 100.937 -37.162 34.133
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -2.666 25 -1.929 -58
Ana Ortaklık Payları
19 4.202 100.912 -35.233 34.191
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,01200000 0,28000000 -0,09800000 0,09500000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,01200000 0,28000000 -0,09800000 0,09500000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 57.533 136.348
Finansal Yatırımlar
5 579.971 804.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
104.755 804.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
104.755 804.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
475.216 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
475.216 0
Ticari Alacaklar
7 37.433 11.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
37.433 11.382
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 434.349 472.426
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
434.349 472.426
Diğer Alacaklar
17 3.576 6.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.576 6.935
Stoklar
9 4.481 3.034
Peşin Ödenmiş Giderler
5.826 1.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.826 1.986
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 219 403
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.370 2.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.370 2.171
ARA TOPLAM
1.125.758 1.439.109
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 312 312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.126.070 1.439.421
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Ticari Alacaklar
7 273.688 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
273.688 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 5.942 13.067
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
5.942 13.067
Diğer Alacaklar
17 4 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Maddi Duran Varlıklar
11 728.749 646.957
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
151 129
Taşıtlar
725.803 643.833
Mobilya ve Demirbaşlar
1.383 1.424
Özel Maliyetler
600 769
Diğer Maddi Duran Varlıklar
810 800
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.1 7.841 8.528
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 436 500
Markalar
3 3
Lisanslar
283 294
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
150 203
Peşin Ödenmiş Giderler
5 1
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 1
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.457 2.382
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.019.499 671.816
TOPLAM VARLIKLAR
2.145.569 2.111.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 18.653 3.270
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
731 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
731 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.922 3.270
Banka Kredileri
17.755 3.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
167 3
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 136.281 70.335
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.169 2.834
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.169 2.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
133.112 67.501
Banka Kredileri
131.656 66.211
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.456 1.290
Ticari Borçlar
7 2.785 1.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.785 1.230
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 144.406 199.914
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
34.973 29.844
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
109.433 170.070
Diğer Borçlar
17 9.431 9.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.431 9.075
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.033 1.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.033 1.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 58.916 6.368
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.804 7.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.408 3.232
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.396 3.794
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 20 24
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 24
ARA TOPLAM
377.329 299.089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
377.329 299.089
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 167.326 245.750
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.871 3.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.871 3.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
165.455 242.207
Banka Kredileri
163.994 240.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.461 1.653
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.312 4.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.312 4.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 14.494 27.091
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
186.132 277.199
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
563.461 576.288
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 1.538.926 1.504.925
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-91.018 -91.018
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.218 4.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
400 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26 -663
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26 -663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26 -663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
259.510 208.806
Yabancı Para Çevrim Farkları
259.510 208.806
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
131.232 125.171
Yasal Yedekler
40.214 34.153
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
91.018 91.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
686.422 557.909
Net Dönem Karı veya Zararı
4.202 163.789
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 43.182 30.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.582.108 1.534.949
TOPLAM KAYNAKLAR
2.145.569 2.111.237


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Transferler
382 60 60 60 12.650 280.096 -293.188 -13.092 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-107 -107 -107 29.041 29.041 100.912 100.912 129.846 1.757 131.603
Dönem Karı (Zararı)
100.912 100.912 100.912 25 100.937
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-107 -107 -107 29.041 29.041 28.934 1.732 30.666
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -107 -107 -107 196.219 196.219 125.171 557.909 100.912 658.821 1.430.017 28.739 1.458.756
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949
Transferler
663 663 663 6.061 157.065 -163.789 -6.724 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 -26 56.077 56.077 4.202 4.202 60.253 2.906 63.159
Dönem Karı (Zararı)
4.202 4.202 4.202 -2.666 1.536
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 -26 56.077 56.077 56.051 5.572 61.623
Kar Payları
-28.800 -28.800 -28.800 -28.800
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
7.273 7.273 2.056 9.329
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
400 -5.373 -5.373 -4.973 8.196 3.223
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
248 248 248 248
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 12.218 400 -26 -26 -26 259.510 259.510 131.232 686.422 4.202 690.624 1.538.926 43.182 1.582.108


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-271.553 -163.273
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
101.014 126.286
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
41.793 54.709
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
59.221 71.577
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-71.570 -66.198
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-38.615 -33.923
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-10.970 -17.391
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.922 -14.797
Kira Ödemeleri
-63 -87
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
29.444 60.088
Alınan Faiz
11.684 9.602
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -4.985 -6.194
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-307.696 -226.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
258.995 -15.359
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 -19.728
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-27.496 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
116 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
116 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.070 -8.806
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.055 -8.649
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -15 -157
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
293.445 13.175
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.009 28.760
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.551 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.551 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.448 292.325
Kredilerden Nakit Girişleri
5,8 84.448 292.325
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.083 -247.686
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,8 -139.083 -247.686
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.915 -2.931
Ödenen Temettüler
-28.800 0
Ödenen Faiz
-8.981 -12.838
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-229 -110
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.567 -149.872
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.551 13.485
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.016 -136.387
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
134.700 245.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 55.684 108.836


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.536 100.937 -37.162 34.133
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29 -115 -1 -92
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29 -115 -1 -92
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
61.652 30.781 22.629 7.612
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.652 30.781 22.629 7.612
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
61.652 30.781 22.629 7.612
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.623 30.666 22.628 7.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.159 131.603 -14.534 41.653
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.906 1.757 902 349
Ana Ortaklık Payları
60.253 129.846 -15.436 41.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870206


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.